Number of the records: 1  

Pozitívna rodinná anamnéza zvýšeného tlaku krvi ako rizikového faktora artériovej prehypertenzie a hypertenzie u študentov stredných škôl v projekte Rešpekt pre zdravie

 1. TitlePozitívna rodinná anamnéza zvýšeného tlaku krvi ako rizikového faktora artériovej prehypertenzie a hypertenzie u študentov stredných škôl v projekte Rešpekt pre zdravie
  Par.titlePositive family history of elevated blood pressure as a risk factor of prehypertension and arterial hypertension in high school students within the project respect for health
  Author infoMiroslava Podolinská ... [et al.]
  Co-authors Podolinská Miroslava
  Horváthová Eva
  Wimmerová Soňa
  Gerová Zora
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 480
  Source Lekársky obzor : odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0457-4214. - Bratislava : HERBA , 2016 . - Roč. 65, č. 3 (2016), s. 107-110  : ilustr., grafy, tab.
  MeSH Subject hypertenzia : epidemiológia
  prehypertenzia : epidemiológia
  anamnéza
  rodičia
  prieskumy a dotazníky
  študenti
  adolescent
  Subj. Headings anamnéza rodinná
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES