Number of the records: 1  

Cievna chirurgia

 1. TitleCievna chirurgia
  Author infoFrankovičová, M. a kol.
  Co-authors Frankovičová Mária
  Corporation Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Lekárska fakulta, Košice, Slovensko
  ISBN978-80-8152-599-5 (viaz.)
  IssueVyd. prvé
  Issue dataKošice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , 2018. - 382 s. : ilustr. (niektoré fareb.), fotogr., schémy, tab., 24 cm
  NoteBibliogr. odkazy. - Učebnica bude cennou pomôckou nielen pre pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie cievnych chirurgov, ale aj pre všeobecných chirurgov, angiológov, rádiológov, internistov všeobecných lekárov a lekárov ďalších medicínskych disciplín.
  MeSH Subject choroby cievne : chirurgia
  výkony chirurgické na cievach
  Form, Genre učebnice
  Subj. Headings chirurgia cievna
  AnnotationNa vytvorení prvej vysokoškolskej učebnice cievnej chirurgie na Slovensku sa podieľali početní autori z radov cievnych chirurgov aj príbuzných odborov. Nesporným pozitívom tejto publikácie je mnohoročná vlastná skúsenosť autorov s diagnostikou a chirurgickou, endovaskulárnou aj hybridnou liečbou ochorení cievneho systému. Kniha má prehľadnú štruktúru a je moderne koncipovaná. Obsahuje 20 kapitol o základných princípoch a aktuálnych otázkach angiochirurgie. Prvé kapitoly majú charakter propedeutiky, čo má veľký význam pre pregraduálnu výchovu. Venujú sa vyšetrovacím metódam periférneho cievneho systému, manažmentu cievneho pacienta, názvosloviu výkonov a spôsobom rekonštrukcie ciev. Ďalšie kapitoly pojednávajú o základných princípoch a problémoch angiochirurgie ako v diagnostických metódach, tak aj v indikačných a operačných postupoch. Záverečné kapitoly sú venované komplikáciám a farmakoterapii v cievnej chirurgii. Kniha obsahuje veľa ilustrácií, obrázkov, tabuliek, čo uľahčuje čitateľovi štúdium.
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  U 12036
  sklad Rovinka - monografické dokumenty