Number of the records: 1  

Česká gerontologie a geriatrie na přelomu tisíciletí

 1. TitleČeská gerontologie a geriatrie na přelomu tisíciletí
  Par.titleCzech gerontology and geriatrics at the turn of the millennium
  Author infoJ. Přehnal
  Author Přehnal J.
  NoteRes. angl., čes.. - Bibliogr. odkazy
  Sign.C 2999
  Source Geriatria : odborný časopis slovenských a českých geriatrov. - ISSN 1335-1850 . - Roč. 6, č. 1 (2000), s. 25-29
  systematics616-053.9(437.1/.2)
  MeSH Subject geriatria : klasifikácia : organizácia a riadenie : trendy
  starnutie : fyziológia : psychológia
  problémy sociálne : klasifikácia : ekonomika : trendy
  dostupnosť zdravotníckych služieb : ekonomika : zákonodarstvo a právna veda : ľudia vyššieho veku
  služby zdravotné, pre starých : klasifikácia : sily pracovné : využitie
  starostlivosť zdravotná primárna : metódy : organizácia a riadenie : trendy
  Subj. Headings starnutie * dôsledky starnutia sociálne * služby geriatrické * starostlivosť primárna * politika seniorská * Česká republika
  LanguageCzech
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

Number of the records: 1