Number of the records: 1  

Činnosť klinickej onkológie v SR 2001

 1. SYSc030142
  LBL
   
  ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20031212130000.0
  010
   
  $d Sk 30.00
  100
   
  $a 20031126d2002 m y0sloc0103 ba
  101
  0-
  $a slo
  102
   
  $a SK
  105
   
  $a a io 000yy
  200
  1-
  $a Činnosť klinickej onkológie v SR 2001
  210
   
  $a Bratislava $c Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky $d 2002
  215
   
  $a 10 s. $c il., grafy, tab. $d 21 cm
  225
  2-
  $a Zdravotnícka štatistika $v 46/2002
  410
  -1
  $1 001 sllk_un_auth*e000482 $1 500 10 $a Zdravotnícka štatistika
  606
  1-
  $a onkológia lekárska $x štatistika a číselné údaje $2 mesh $3 sllk_un_auth*d008495 $9 .
  607
   
  $a Slovensko $2 mesh $3 sllk_un_auth*d018154
  608
   
  $3 sllk_un_auth*d020500 $a štatistika $2 mesh
  675
   
  $a 31:616-006(437.6)"2001" $v 2. $z slo
  711
  02
  $3 sllk_un_auth*k0001162 $a Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA006 $c 20031126 $g AACR2