Number of the records: 1  

Patomorfologie chorob kostí a kloubů

 1. Patomorfologie chorob kostí a kloubů / Ctibor Povýšil ... [et al.]. -- První vyd. -- Praha : GALÉN, c2017. -- xiii, 557 s. : ilustr. (niektoré fareb.), fotogr., graf, tab. ; 29 cm. -- Bibliogr. odkazy - Register - Skratky - Úctyhodná, bohato farebne zdokumentovaná monografia zahŕňa osobné skúsenosti a komplexné výsledky celoživotnej systematickej práce prof. MUDr. Ctibora Povýšila, DrSc., v oblasti patomorfológie chorôb lokomočného systému, predovšetkým kostí a kĺbov, doplnené o nálezy a obrazovú a röntgenologickú dokumentáciu jeho klinických spolupracovníkov. V tejto vedecky fundovanej monografii je obsiahnutá problematika chorôb kostí a kĺbov v celej šírke a zároveň obsahuje užitočné princípy použiteľné v každodennej diagnostickej bioptickej praxi. Jedná sa teda o originálne dielo, ktoré zahrnuje prevažne poznatky z niekoľkých vysoko špecializovaných klinických pododborov. Odráža spoluprácu s kolegami venujúcimi sa problematike chorôb kostí a kĺbov z pohľadu rôznych medicínskych subšpecializácií, ako sú nádory kostí, metabolické osteopatie, vrodené genetické poruchy typu osteochondrodysplázií a ostatné choroby pohybového aparátu, vrátane chorôb kĺbov, nevynímajúc ortopedickú a čeľustnú implantológiu a transplantológiu. Kniha je rozdelená do šiestich kapitol. Jednotlivé kapitoly sa venujú chorobám kostí a kĺbov, chorobám šliach a šľachového puzdra, hlienovým vačkom a zmenám kostného tkaniva po implantácii kĺbových endoprotéz a zubných implantátov. V záverečnej časti publikácie sú zhrnuté výsledky unikátneho výskumu kostrových pozostatkov niekoľkých významných osobností českých dejín. Niektoré z nich neboli doteraz publikované alebo boli zverejnené len v neúplnej podobe. -- ISBN 978-80-7492-308-1 (viaz.) : 128,- Eur

  1. choroby kostí - patológia 2. choroby kĺbov - patológia 3. šľachy - patológia 4. rozhranie kosť-implantát - patológia 5. osobnosti významné

  I. Povýšil, Ctibor, 1943-
  II. Mařík, Ivo, 1950-
  III. Maříková, Alena
  IV. Horák, Martin

  patomorfológia - morfológia patologická