Number of the records: 1  

Evaluation of the strategy for health for all by the year 2000

  1. Evaluation of the strategy for health for all by the year 2000. Vol. 4, South-East Asia region. -- New Delhi : WHO, 1986. -- 100 s.

    1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti - metódy - organizácia a riadenie 2. zdravie verejné - Ázia juhovýchodná 3. politika zdravotnícka 4. Svetová zdravotnícka organizácia

    613/614(100)(5-12)"1"