Search results

 1. MeSH Tree Structures - určovanie krvných skupín a krížová skúška


  [e01.370.225.625.120]

  [e01.370.225.812.385.120]

  [e05.200.625.120]

  [e05.200.812.385.120]

  [e05.478.594.385.120]

  subject heading

  subject heading

 2. MeSH Tree Structures - inkompatibilita krvných skupín


  [g09.188.114]

  [g12.186]

  subject heading

  subject heading