Search results

 1. Title2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy
  Subtitlethe Task force on cardiac pacing and resynchronization therapy of the European Society of Cardiology (ESC)
  developed in collaboration with the European Heart Rhytm Association (EHRA)
  Title2013 Odporúčania na kardiostimuláciu a resynchronizačnú liečbu srdca Európskej kardiologickej spoločnosti, pracovná skupina pre kardiostimuláciu a resynchronizačnú terapiu Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) : vypracované v spolupráci s Európskou asociáciou pre srdcové arytmie (EHRA)
  Corporation European Society of Cardiology
  NoteEuropean Heart Journal, vol. 34 (2013), s. 2281-2329. - Skratky
  Sign.C 2635
  Source Cardiology letters. - ISSN 1338-3655. - Bratislava : Slovenská kardiologická spoločnosť SLS , 2014 . - Vol. 23, no. 6 (2014), s. 410-454  : ilustr., grafy, obr., sch., tab.
  MeSH Subject kardiostimulácia umelá : normy a štandardy
  terapia srdca, resynchronizačná : normy a štandardy
  bradykardia : klasifikácia : diagnostika : terapia
  zlyhávanie srdca : terapia
  blokáda Tawarovho ramienka : terapia
  fibrilácia predsiení : terapia
  komplikácie pooperačné
  replantácia
  MRI
  Form, Genre smernica praktická
  Subj. Headings bradykardia perzistujúca * bradykardia intermitentná * indikácie kardiostimulácie
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 2. Title2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension
  Subtitlethe Task force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC)
  TitleOdporúčania ESH/ESC 2013 pre manažment arteriálnej hypertenzie: pracovná skupina pre manažment arteriálnej hypertenzie Európskej hypertenziologickej spoločnosti (ESH) a Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC)
  Corporation European Society of Cardiology
  NoteEuropean Heart Journal, vol. 34 (2013) , s. 2159-2219
  Sign.C 2635
  Source Cardiology letters. - ISSN 1338-3655. - Bratislava : Slovenská kardiologická spoločnosť SLS , 2014 . - Vol. 23, no. 1 (2014), s. 34-88  : ilustr., tab.
  MeSH Subject smernice a praktické odporúčania ako téma
  hypertenzia : diagnostika : farmakoterapia : terapia
  manažment choroby
  meranie krvného tlaku
  hypertenzia bieleho plášťa
  hypertenzia maskovaná
  hypertenzia vyvolaná graviditou
  hypertenzia malígna
  antihypertenzíva : použitie terapeutické
  farmakoterapia kombinovaná
  faktory rizikové
  choroby kardiovaskulárne
  diabetes mellitus
  choroby obličiek
  štýl životný
  Subj. Headings hypertenzia artériová rezistentná * hypertenzia sekundárna
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 3. Title2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy
  Subtitlethe task force for the diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy of the European Society of Cardiology (ESC)
  TitleOdporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti pre diagnostiku a manažment hypertrofickej kardiomyopatie 2014
  Corporation European Society of Cardiology
  NoteEuropean Heart journal, vol. 35 (2014), s. 2733-2779
  Sign.C 2635
  Source Cardiology letters. - ISSN 1338-3655. - Bratislava : Slovenská kardiologická spoločnosť SLS , 2015 . - Vol. 24, no. 3 (2015), s. 166-207  : ilustr., grafy, sch., tab.
  MeSH Subject smernice a praktické odporúčania ako téma
  kardiomyopatia hypertrofická : etiológia : epidemiológia : diagnostika
  kardiomyopatia hypertrofická : farmakoterapia : chirurgia
  diagnostika diferenciálna
  elektrokardiografia : využitie
  echokardiografia : využitie : metódy
  zobrazovanie diagnostické : metódy
  testovanie genetické : využitie
  príznaky a symptómy
  choroby kardiovaskulárne : terapia : prevencia a kontrola
  defibrilátory implantovateľné : využitie
  gravidita
  Subj. Headings algoritmus terapeutický * odporúčania ESC 2014
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 4. Info** Dokument nie je vo fonde knižnice **
  Title3-dimensional echocardiography
  Subtitlethe Davos Course, February 1994
  Author infoedited by R. Erbel
  Another authors Erbel Raimund (Editor)
  Corporation European Society of Cardiology
  Issue dataDordrecht : Kluwer Academic Publishers , 1995. - 1 videokazeta : stereo, fareb., VHS, 11x19 cm
  Edition European video journal of cardiology ; Vol. 3. Issue 1, ISSN 0928-0529
  systematics616.12-073.75
  MeSH Subject kardiológia : videokazety
  echokardiografia
  LanguageEnglish
  CountryNetherlands
  Document kindVideokazety
  DatabaseAV dokumenty
  video

  video

 5. TitleAbdominal obesity - a driver of cardiometabolic risk
  Author infoJ.-P. Després ... [et al.]; ed. Francisco Fernández-Avilés
  TitleAbdominálna obezita - hnací mechanizmus kardiovaskulárneho rizika
  Co-authors Després Jean-Pierre
  Jensen Michael D.
  Haffner Steven M.
  Wittchen H.-U.
  Another authors Fernández-Avilés Francisco (Editor)
  Corporation European Society of Cardiology
  Year, No.Vol. 8 suppl. B (2006)
  Issue dataOxford, U.K. : Oxford University Press , 2006. - B33 s. : ilustr.
  Edition European Heart Journal ; suppl. B, ISSN 1520-765X
  NoteBibliogr. odkazy
  systematics616.12-008.9-02:616-056.52:617.55
  MeSH Subject obezita : epidemiológia : komplikácie
  choroby kardiovaskulárne : etiológia
  syndróm metabolický : etiológia
  faktory rizikové
  tuk intraabdominálny
  tuk abdominálny
  LanguageEnglish
  CountryGreat Britian
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindNepravé periodiká
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  C 2385
  sklad Lazaretská: časopisy r. 2005-
  In-Library Use Only
 6. Info** Dokument nie je vo fonde knižnice **
  TitleACE inhibitors and cardiovascular protection
  Author infoW. Alexander, P. Poole-Wilson, R. Ferrari
  TitleACE inhibítory a kardiovaskulárna podpora
  Co-authors Alexander W.
  Poole-Wilson Philip A.
  Ferrari Roberto
  Corporation European Society of Cardiology
  Issue dataDordrecht : Kluwer Academic Publishers , 1996. - 1 videokazeta : stereo, fareb., VHS, 11x19 cm
  Edition European video journal of cardiology ; Vol. 4, Issue 5, ISSN 0928-0529
  systematics616.12-008-085
  MeSH Subject choroby kardiovaskulárne : farmakoterapia : videokazety
  inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín
  systém renín-angiotenzín
  artérioskleróza
  LanguageEnglish
  CountryNetherlands
  Document kindVideokazety
  DatabaseAV dokumenty
  video

  video

 7. TitleAcute coronary syndromes: a transition in treatment standards
  Subtitleproceedings of a symposium held at the XXIst congress of the European Society of Cardiology, Barcelona, Spain, August 1999
  Author infoguest editors: J. López-Sendón, F. J. Van de Werf
  TitleAkútne koronárne syndrómy: zmeny v štandardnej liečbe, Zprávy zo sympózia konaného v rámci 21. kongresu Európskej spoločnosti pre kardiológiu, Barcelona, Španielsko, august 1999
  Another authors López-Sendón J. (Editor)
  Werf F. J. van de (Editor)
  Corporation European Society of Cardiology
  Year, No.Vol. 2 Suppl. F (2000)
  Issue dataLondon : Saunders , 2000. - F24 s.
  Edition European Heart Journal ; Suppl. F, ISSN 1520-765X
  systematics616.127-005.8-08(061.3)
  MeSH Subject choroba koronárna : farmakoterapia
  choroby kardiovaskulárne : farmakoterapia
  infarkt myokardu : farmakoterapia
  heparín s nízkou molekulovou hmotnosťou
  terapia trombolytická : trendy
  kongresy ako téma : Španielsko
  LanguageEnglish
  CountryGreat Britian
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindNepravé periodiká
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  C 2385
  sklad Rovinka - časopisy
  In-Library Use Only
 8. TitleAcute coronary syndromes management
  Subtitleproceedings of a meeting held in Cortona, Italy, in April 2005
  Author infoeds. Leonardo Bolognese, Roberto Ferrari; Roberto Ferrari
  TitleManažment akútnych koronárnych syndrómov, zborník zo stretnutia konaného v Cortone v Taliansku v apríli 2005
  Another authors Bolognese Leonardo (Editor)
  Ferrari Roberto (Author)
  Corporation European Society of Cardiology
  Acute coronary syndromes management. Stretnutie, 2005, Cortona, Taliansko
  ISSN1520-765X
  Year, No.Vol. 7 suppl. K (2005)
  Issue dataOxford, U.K. : Oxford University Press , 2005. - K40 s. : il., grafy, tab.
  Edition European Heart Journal ; suppl. K, ISSN 0195-668X
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  systematics616.127-005.4-08(063)
  MeSH Subject choroba srdca, ischemická : terapia
  angina pectoris, nestabilná : terapia
  infarkt myokardu : terapia
  komplex trombocytových glykoproteínov GPIIb-IIIa : antagonisty a inhibítory
  angioplastika koronárna balóniková
  stenty
  reperfúzia myokardu
  Form, Genre kongres
  LanguageEnglish
  CountryGreat Britian
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindNepravé periodiká
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  C 2385
  sklad Lazaretská: časopisy r. 2005-
  In-Library Use Only
 9. TitleAcute heart failure syndromes: a reassessment of current therapies
  Subtitle1st international meeting
  Author infoeds. Mihai Gheorghiade, F. Zannad; F. Zannad
  TitleSyndróm akúteneho zlyhania srdca : prehodnotenie bežných terapií, 1. medzinárodné stretnutie
  Another authors Gheorghiade Mihai (Adapter)
  Zannad F. (Editor)
  Corporation European Society of Cardiology
  International meeting on Acute Heart Failure Syndromes 1., 2004, Cannes, Francúzsko
  ISSN1520-765X
  Year, No.Vol. 7 suppl. B (2005)
  Issue dataOxford, U.K. : Oxford University Press , 2005. - B30 s. : il., grafy, tab.
  Edition European Heart Journal ; suppl. B, ISSN 0195-668X
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  systematics616.12-008.64-085:615.22(063)
  MeSH Subject zlyhávanie srdca : klasifikácia : patofyziológia : farmakoterapia
  choroba akútna
  peptid nátriuretický mozgový : použitie terapeutické
  hospitalizácia : štatistika a číselné údaje
  Form, Genre kongres
  LanguageEnglish
  CountryGreat Britian
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindNepravé periodiká
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  C 2385
  sklad Lazaretská: časopisy r. 2005-
  In-Library Use Only
 10. TitleAdvances in managing heart failure and sudden cardiac death: synergies between devices and drugs
  Subtitleproceedings from the IX pan-european scientific symposium, May 30-31, 2003, in Paris, France
  Author infoeds. Arthur J. Moss, Etienne Aliot, Erland Erdmann
  TitlePokroky vo zvládaní srdcového zlyhania a náhlej srdcovej smrti : synergie medzi prístrojmi a liekmi, záznam z IX. celoeurópskeho vedeckého sympózia konaného 30. - 31. mája 2003 v Paríži, Francúzsko
  Another authors Aliot Etienne (Editor)
  Erdmann Erland (Editor)
  Moss Arthur J. 1914- (Editor)
  Corporation European Society of Cardiology
  Year, No.Vol. 5 suppl. I (2003)
  Issue dataAmsterdam : Elsevier Science , 2003. - I115 s., il. : obr., grafy, tab.
  Edition European Heart Journal ; suppl. I, ISSN 1520-765X
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  systematics616.12-008.31-08:616.12-008.315-08(063)
  MeSH Subject výdaj srdcový nízky : terapia : farmakoterapia
  smrť náhla srdcová
  systémy na podporu srdca : využitie
  defibrilátory implantovateľné : využitie
  Form, Genre kongres
  LanguageEnglish
  CountryNetherlands
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindNepravé periodiká
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  C 2385
  sklad Rovinka - časopisy
  In-Library Use Only