Search results

 1. Title(Ne)Potrebujeme štandardné postupy v pediatrickej praxi?
  Author infoĽudmila Podracká
  Author Podracká Ľudmila
  Sign.C 3070
  Source Pediatria pre prax. - ISSN 1336-8168. - Bratislava : SOLEN , 2013 . - Roč. 14, č. 3 (2013), s. [91]
  MeSH Subject pediatria : normy a štandardy
  Form, Genre úvodník v časopise
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 2. Title24. pediatrická konferencia s medzinárodnou účasťou, Košice
  Author infoĽudmila Podracká
  Author Podracká Ľudmila
  Sign.C 3070
  Source Pediatria pre prax. - ISSN 1336-8168. - Bratislava : MEDUCA . - Roč. 7, č. 3 (2006), s. 158-159
  systematics616-053.2:061.3
  Event keywords Pediatrická konferencia ( 24. : 2006 : Košice, Slovensko )
  MeSH Subject pediatria : trendy
  kongresy ako téma
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 3. Title24-hodinové monitorovanie krvného tlaku - rutinná súčasť vyšetrenia detí a adolescentov s artériovou hypertenziou
  Par.title24-hour blood pressure monitoring - routine part of examination in hypertensive childern and adolescents
  Author infoTatiana Baltesová ... [et al.]
  Co-authors Baltesová Tatiana
  Potočeková Dana
  Hedvig Juraj
  Filková Oľga
  Podracká Ľudmila
  NoteRes. angl., slov.. - Bibliogr. odkazy
  Sign.C 480
  Source Lekársky obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0457-4214. - Bratislava : HERBA . - Roč. 55, č. 5 (2006), s. 179-184  : grafy, sch., tab.
  systematics616.61:616.12-008.331.1-07
  MeSH Subject monitorovanie krvného tlaku, ambulantné : dieťa : adolescent
  hypertenzia : diagnostika
  choroby obličiek
  hypertrofia ľavej komory
  tlak krvný
  rytmus denný
  diagnostika
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 4. TitleAcute peritoneal dialysis i children - our 7 years experience
  Author infoT. Baltesová ... [et al.]
  TitleAkútna peritoneálna dialýza u detí - naše 7-ročné skúsenosti
  Co-authors Baltesová Tatiana
  Tlučáková M.
  Podracká Ľudmila
  Švekušová Martina
  Kurák Milan
  Pisarčíková Mária
  Drahovský Pavol
  Šudák Milan
  Drozdová Darina
  Corporation European Peritoneal Dialysis meeting 7., 2005, Praha, Česko
  Sign.C 236
  Source Česko-slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Praha : Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně . - Roč. 60, č. 12 (2005), s. 679
  systematics616.61-008.64-08-073.27:061.3
  MeSH Subject poškodenie obličiek, akútne : terapia
  dialýza peritoneálna : metódy
  katetrizácia : metódy
  dieťa
  Form, Genre abstrakt z kongresu
  LanguageEnglish
  CountryCzech Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 5. TitleAdiuretin (DDAVP) - od laboratória ku klinike
  Author infoB. Lichardus
  Author Lichardus Branislav 1930-2019
  NotePopis urobený z citácie
  Sign.Z 594, Z 1027
  Source Poruchy močenia u detí. - Martin : Osveta , 2001 . - ISBN 80-8063-082-8 . - S. 9-15
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z kníh
  DatabaseARTICLES
 6. TitleAchondroplázia
  Author infoTichá Ľ. ... [et al.]
  Co-authors Tichá Ľubica
  Horn František 1964-
  Frištáková Martina
  Podracká Ľudmila
  Corporation Detská klinika LF UK a NÚDCH. Pracovná konferencia, 2019, Bratislava, Slovensko
  Sign.C 3070
  Source Pediatria pre prax. - ISSN 1336-8168. - Bratislava : SOLEN , 2019 . - Roč. 20, č. 5 (2019), s. 227-228
  MeSH Subject achondroplázia : dieťa
  dieťa
  Form, Genre abstrakt z kongresu
  Subj. Headings vyhodnotenie súboru pacientov
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 7. TitleAko postupovať pri prevencii infekčnej endokarditídy v detskom veku?
  Par.titleHow to proceed in infectious endocarditis prevention in childhood?
  Author infoJuraj Hedvig ... [et al.]
  Co-authors Hedvig Juraj
  Hrebík Marián
  Vršanská Viera
  Podracká Ľudmila
  NoteRes. angl., slov.. - Bibliogr. odkazy
  Sign.C 3046
  Source Kardiológia pre prax : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-3433. - Bratislava : Solen . - Roč. 2, č. 4 (2004), s. 235-238  : Tab.
  systematics616.126-002-084-053.2:615.33
  MeSH Subject endokarditída baktériová : diagnostika : patológia : dieťa
  prevencia primárna : metódy
  bakteriémia : etiológia : terapia
  ampicilín : aplikácia a dávkovanie : použitie terapeutické
  cefalosporíny : aplikácia a dávkovanie : použitie terapeutické
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 8. TitleAko sa pracuje v kanadskej univerzitnej nemocnici ...
  Author infoĽudmila Podracká
  Author Podracká Ľudmila
  Sign.C 2867
  Source Detský lekár. - ISSN 1335-0838. - Bratislava : BONUS . - Roč. 11, č. 2 (2004), s. 4-5
  systematics616.6-053.2:65.012.126(71)
  MeSH Subject nefrológia
  nemocnice detské
  prax študentov, klinická
  spolupráca medzinárodná
  Headings Geogr. Kanada
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 9. TitleAkútna glomerulonefritída
  Author infoM. Šašinka
  Author Šašinka Miroslav 1935-2019
  NotePopis urobený z citácie
  Sign.K 50331, K 50332, K 59396
  Source Nefrológia. - Bratislava : HERBA , 2004 . - ISBN 80-89171-03-6 . - S. 225-233
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z kníh
  DatabaseARTICLES
 10. TitleAkútna renálna insuficiencia
  Author infoM. Mydlík
  Author Mydlík Miroslav 1932-2018
  Sign.K 50331, K 50332, K 59396
  Source Nefrológia. - Bratislava : HERBA , 2004 . - ISBN 80-89171-03-6 . - S. 645-665
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z kníh
  DatabaseARTICLES