Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno = "^sllk_un_auth p0041873^"
 1. TitleClinical immunology
  Subtitleprinciples and practice
  Author infoedited by Robert R. Rich ... [et al.]
  TitleKlinická imunológia, princípy a prax
  Another authors Rich Robert R. (Editor)
  Schroeder Harry W. (Editor)
  Fleisher Thomas A. (Editor)
  Frew Anthony J. (Editor)
  Shearer William T. (Editor)
  Weyand Cornelia M. (Editor)
  ISBN978-0-323-04404-2 (viaz.)
  Issue3rd ed.
  Issue data[St. Louis, Mo.] : Elsevier Mosby , 2008. - xxxiv, 1578 s. : ilustr. (niektoré fareb.), grafy, mp., schémy, tab., 27 cm
  NoteBibliogr. odkazy. - Register
  Chapters, articles
  systematics616-097 * 612.017
  MeSH Subject imunita
  zápal : imunológia
  infekcie : imunológia
  choroby imunitného systému : imunológia : prevencia a kontrola
  hypersenzitivita : imunológia
  nádory : imunológia
  imunológia transplantačná
  AnnotationPočas mnohých desaťročí bola centrom pozornosti v klinickej imunológii získaná imunita. Dnes sa záujem klinických imunológov obrátil k širokému spektru zápalových ochorení, pri ktorých neboli dokázané antigénovo špecifické receptory a sú skôr sprostredkované patogén rozpoznávajúcim systémom, ako napr. receptormi podobnými Toll na lymfocytoch prirodzených zabíjačov (NK-lymfocytov) a fagocytových bunkách. Tretie vydanie sa od predchádzajúcich líši väčšou farebnosťou, namiesto dvoch dielov je celý text sústredený do jednej knihy, je používateľsky prístupnejšie a potešujúcou zmenou je zámer editora sprístupniť čitateľom tejto publikácie jej štvrťročnú aktualizáciu v elektronickej forme. Kniha má 11 častí, každá z nich má niekoľko kapitol. V prvej sa autori venujú základným princípom imunologickej odpovede ľudského organizmu, ďalšie sa zaoberajú obrannými mechanizmami, zápalom, imunologickou odpoveďou pri infekciách, imunodeficienciami a alergickými ochoreniami. Systémové autoimunitné choroby a orgánovo špecifické zápalové ochorenia sú témou šiestej a siedmej časti. V posledných častiach nájdeme informácie o imunite pri nádorových ochoreniach a transplantáciách, prevencii a terapii imunologických chorôb a diagnostických metódach v imunológii. Záver knihy tvoria tabuľky so zoznamom CD molekúl s ich charakteristikami, referenčnými laboratórnymi hodnotami, chemokínmi a cytokínmi. Publikácia má 1578 strán, je doplnená množstvom čiernobielych a farebných obrázkov, schém a tabuliek a je určená najmä klinickým imunológom, ale aj praktickým všeobecným lekárom
  LanguageEnglish
  CountryUnited States of America
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  K 53333
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
 2. TitleMedical management of AIDS in children
  Author infoWilliam T. Shearer, I. Celine Hanson
  TitleLekárske ošetrenie AIDS u detí
  Author Shearer William T.
  Co-authors Hanson I. Celine
  ISBN0-7216-8284-7 (viaz.)
  Issue dataPhiladelphia, Pa. : Saunders , c2003. - xii, 446 s. : il., tab., 27 cm
  NoteObsahuje bibliogr. odkazy. Register
  Chapters, articles
  systematics616-097-008.64-053.2-02-08:618.2-06
  MeSH Subject AIDS : diagnostika : terapia : dieťa
  HIV infekcie : epidemiológia : prenos : komplikácie
  vzťahy rodinné
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti : metódy
  LanguageEnglish
  CountryUnited States of America
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  K 50582
  sklad Rovinka - monografické dokumenty


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.