Search results

 1. Ako ošetriť nespolupracujúce dieťa? [elektronický zdroj]  / Tatiana Klamárová, Lucia Hudáková, Silvia Timková .  11. Medzinárodný týždeň dentálnej hygieny [elektronický zdroj] : 25.04.-29.04.2016, Prešov : recenzovaný zborník . - ISBN 978-80-89295-73-9 . - CD-ROM, S. [40-43]  
  A 531
  article

  article

 2. Aplikace myoelektrických protéz ruky u dětí [elektronický zdroj]  / Krawczyk P. ... [et al.] .  XIII. kongres České společnosti chirurgie ruky a II. Kongres České spelečnosti terapie ruky [elektronický zdroj] : Harachov, 13.a 14. listopad 2015 : sborník abstrakt . - 1 CD-ROM, S. 8  
  A 502
  article

  article

 3. Detská astma - diagnostika a manažment u najmenších [elektronický zdroj, e-learningový článok]  / Zuzana Podmanická ... [et al.] .  i-med [elektronický zdroj] : internetový odborný časopis pre sústavné vzdelávanie lekárov. - ISSN 1338-4392 . - Roč. 7, č. 1 (2017), 1 elektronický optický zdroj, 225353.pdf, s. 1-33  : ilustr., fareb. grafy, obr., schémy, tab.  
  C 3161
  article

  article

 4. Kazuistika dieťaťa s diagnózou tetanus [elektronický zdroj]  / Lucia Behunová .  Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia [elektronický zdroj] : časopis Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek : professional journal of nursing and midwifery. - ISSN 1336-183X. - ISSN 1336-183X . - Roč. [16], č. 6 (2018), 1 elektronický optický disk, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia2018-06.pdf, s. 19-20  : ilustr., fareb. fotogr.  
  C 3040
  article

  article

 5. Kedy ísť s dieťaťom na prvé zubné vyšetrenie? [elektronický zdroj]  / Zuzana Mišíková .  Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia [elektronický zdroj] : časopis Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek : professional journal of nursing and midwifery. - ISSN 1336-183X. - ISSN 1336-183X . - Roč. [17], č. 1 (2019), 1 elektronický optický disk, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia2019-01.pdf, s. 22  : ilustr., fareb. fotogr.  
  C 3040
  article

  article

 6. Překvapení v rodině [e-learningový článok]  / Michal Pukovec .  i-med [elektronický zdroj] : internetový odborný časopis pre sústavné vzdelávanie lekárov. - ISSN 1338-4392 . - Roč. 6, č. 2 (2016), 1 elektronický optický disk, 223462.pdf, s. 1-8  : ilustr. (fareb.), fotogr., obr.  
  C 3161
  article

  article

 7. Respiračné infekcie a antibiotická liečba vo vybranej pediatrickej ambulancii v Bardejove v období r. 2009-2010 [elektronický zdroj]  / Beňo, P. ... [et al.] .  Zdravotníctvo a sociálna práca. - ISSN 1336–9326 . - Roč. 7, č. 4, suppl. CD (2012), 1 elektronický optický disk, s. 20-21  
  C 3128
  article

  article

 8. Školská spôsobilosť [e-learningový článok]  / Eva Smiková .  i-med [elektronický zdroj] : internetový odborný časopis pre sústavné vzdelávanie lekárov. - ISSN 1338-4392 . - Roč. 6, č. 2 (2016), 1 elektronický optický disk, 223730.pdf, s. 1-16  
  C 3161
  article

  article

 9. Záchyt pneumokokov u detí 0 - 5 ročných z Pediatrickej kliniky vo FNsP Nové Zámky v rokoch 2009-2014 [elektronický zdroj]  / Tóthová M., Mikovičová A., Rogozánová K. .  Správy klinickej mikrobiológie . XIV. Prowazekove dni : 14. a 15. marca 2016 Wellmess Hotel Patince : program, zborník abstraktov. - ISSN 1338-645X . - Roč. 16, č. SA (2016), 1 elektronický optický disk, s. 37  
  C 3016
  article

  article