Search results

 1. Faktory vedúce k stresu pri výkone profesie  / M. Kovářová, D. Petrášová .  Ateroskleróza : metabolizmus, klinika a liečba. - ISSN 1335-2253 . - Roč. 10, č. 1-2 (2006), s. 73-74  
  C 2971
  article

  article

 2. Imidž sestry a ošetrovateľstva  / Gabriela Vörösová, Mária Boledovičová .  Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - ISSN 1336-183X . - Roč. 1, č. 2 (2003), s. 8  : Obr.  
  C 3040
  article

  article

 3. Nové možnosti uznávania odborných kvalifikácií  / Vlasta Závodná .  Ošetrovateľský obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity. - ISSN 1336-5606 . - Roč. 3, č. 2 (2006), s. 65  
  C 3057
  article

  article

 4. Výhrada svedomia farmaceuta  / Miroslava Snopková, Zuzana Némethyová .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax : vedecký odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 83, č. 6-7 (2014), s. 153  
  C 233
  article

  article

 5. Zdravotnícki pracovníci a uznávanie ich kvalifikácie v Európskej únii  / Robert Vlček, Zlatica Ondrušová .  Ošetrovateľský obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 1336-5606 . - Roč. 5, č. 1 (2008), s. 37-38  
  C 3057
  article

  article