Search results

  1. Sestry – zavedenie Európskeho profesijného preukazu [elektronický zdroj] : tlačová správa EFN 18.3.2016  / Paul de Raeve  Preklad textov: Lukáš Kober .  Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia [elektronický zdroj] : časopis Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek : professional journal of nursing and midwifery. - ISSN 1339-5920 (online) . - Roč. 14, č. 2 (2016), 1 elektronický optický disk, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia2016-02.pdf, s. 13  
    C 3040
    article

    article