Search results

 1. Bariatricko - metabolická chirurgia. Časť 3., Predoperačná a operačná príprava, bandáž žalúdka  / Kokorák L., Marko Ľ. .  Miniinvazívna chirurgia a endoskopia : chirurgia súčasnosti. - ISSN 1336-6572 . - Roč. 17, č. 3 (2013), s. 8-12  
  C 2984
  article

  article

 2. Bimaxilárne operácie ako súčasť komplexnej liečby čelustných anomálií  / Alexander Rovný, Irena Klímová, Daniela Kroupová .  Ortodoncie. - ISSN 1210-4272 . - Roč. 11, č. 3, Sborník abstrakt (2002), s. 12  
  C 2650
  article

  article

 3. Continuous epidural analgesia, a new prospect in analgesia of newborns  / Mixa V, Nedomova B, Berka I .  Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248 . - Vol. 116, no. 9 (2015), s. 571-573  : ilustr., obr., tab.  
  C 526
  article

  article

 4. Disekcia aorty typ A - chirurgická doména  / Ivo Gašparovič, Vladan Hudec .  Vaskulárna medicína. Suplement . Ochorenia aorty. - ISSN 1338-0214 . - Roč. 5, č. S2 (2013), s. 20-25  : ilustr. (niektoré fareb.), obr.  
  CP 3098
  article

  article

 5. Does preoperative administration of allopurinol protect the lungs from ischemia-reperfusion injury occuring during cardiopulmonary bypass?  / Gormus, Z. I. ... [et al.] .  Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248 . - Vol. 114, no. 10 (2013), s. 561-565  : ilustr., tab.  
  C 526
  article

  article

 6. From preoperative to intraoperative detection of hyperfunctioning parathyroid glands using tetrofosmin (99mTc) in primary hyperparathyroidism  / Balogova S. ... [et al.] .  Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248 . - Vol. 112, no. 12 (2011), s. 695-700  : ilustr., obr., tab.  
  C 526
  article

  article

 7. Hybridné operačné výkony z pohľadu operačnej sestry  / Csányiová J., Urbančoková R. .  Vaskulárna medicína. Suplement . XVI. slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou : 29. marec - 1. apríl 2012, Jasná : abstrakty. - ISSN 1338-0214 . - Roč. 4, č. S1 (2012), s. 38-39  
  CP 3098
  article

  article

 8. Chirurgia a diabetes mellitus  / Eva Tošerová, Juraj Vozár .  Interná medicína : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1335-8359 . - Roč. 2, č. 5 (2002), s. 310-312  : Tab.  
  C 3021
  article

  article

 9. Chirurgická liečba kolorektálneho karcinómu - súčasné trendy  / Andrej Vrzgula ... [et al.] .  Gastroenterológia pre prax : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-1473 . - Roč. 7, č. 3 (2008), s. 133-138  : ilustr. (fareb.), obr.  
  C 3037
  article

  article

 10. Chirurgická onkologie .  Interná medicína : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1335-8359 . - Roč. 5, č. 7-8 (2005), s. 407   (recenzia) 
  C 3021
  article

  article