Search results

 1. Aktualizácia Lipidového konsenzu-2  / Slavomíra Filipová ... [et al.] .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 15, no. 6 (2006), s. 313-316  : ilustr.  
  C 2635
  article

  article

 2. Are all the statins equal?  / Daniel Pella ... [et al.] .  Ateroskleróza : metabolizmus, klinika a liečba. - ISSN 1335-2253 . - Roč. 9, č. 1-2 (2005), s. 16-21  : Obr., tab.  
  C 2971
  article

  article

 3. Aterogénne a neaterogénne lipoproteínové frakcie v krvnej plazme pri dyslipidémii. I. časť  / Marianna Schwarzová, Katarína Fatrcová-Šramková .  Revue medicíny v praxi. - ISSN 1336-202X . - Roč. 17, č. 1 (2019), s. 47- 48a  : ilustr. obr., tab.  
  C 2814
  article

  article

 4. Aterogénny index plazmy vo vzťahu k intimo-mediálnej hrúbke karotíd a parametrom artériovej tuhosti u adolescentov s nadváhou a obezitou  / Eva Joppová ... [et al.] .  Pediatria : vedecko-odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-863X . - Roč. 11, č. 1 (2016), s. 5-9  : ilustr., obr., tab.  
  C 3072
  article

  article

 5. Ateroskleróza a marginalizovaná rómska komunita  / Stupák M. ... [et al.] .  Ateroskleróza : metabolizmus, klinika a liečba. - ISSN 1335-2253 . - Roč. 17, č. 3-4 (2013), s. 515-521  : ilustr., obr., tab.  
  C 2971
  article

  article

 6. Ateroskleróza : tuky - život či naša záhuba? Dá sa pred ňou chrániť?  / ed. Jozef Kollár . - 1. vyd.  - Prešov  : OPAL , 1993  - 213 s.  ISBN 80-967239-2-8   [4, currently available 4]
  book

  book

 7. Calculated LDL-C underestimates true LDL-C levels in both normotriglyceridemic and hypertriglyceridemic subjects  / B. Vohnout ... [et al.] .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 14, no. 3 (2005), p. K/C 108  : Tab.  
  C 2635
  article

  article

 8. Can we improve cardiovascular prognosis by further intervention of serum LDL cholesterol level?  / Murín J. .  Cardiology letters. - ISSN 1338-3655 . - Vol. 23, no. 1 (2014), s. 26-29  : ilustr., sch.  
  C 2635
  article

  article

 9. Čo priniesli nové odporúčania ESC/EAS pre liečbu dyslipidémií?  / Andrej Dukát .  Interná medicína : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1335-8359 . - Roč. 12, č. 2 (2012), s. 90-91  
  C 3021
  article

  article

 10. Dva vzorce (Friedewald, Planella) na výpočet LDL cholesterolu - porovnanie s priamo meraným LDL cholesterolom  / J. Franeková ... [et al.] .  Laboratórna diagnostika : časopis pre pracovníkov diagnostických laboratórií. - ISSN 1335-2644 . - Roč. 5, č. 1 (2000), s. 73-74  
  C 2974
  article

  article