Search results

 1. Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi II [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác  / editori Henrieta Hudečková, Viera Švihrová, Tibor Baška . - 1. vyd.  - Martin  : Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave , 2015  - CD-ROM  ISBN 9788097183660   [1, currently available 0, at library only 1]
  computer file

  computer file

 2. Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác  / Henrieta Hudečková, Viera Švihrová, Tibor Baška . - 1. vydanie  - Bratislava  : Univerzita Komenského v Bratislave , 2013  - CD-ROM  ISBN 978-80-89544-39-4   [1, currently available 0, at library only 1]
  computer file

  computer file

 3. Analýza poskytovania zdravotných a sociálnych služieb v zariadeniach sociálnej starostlivosti v kontexte dlhodobej starostlivosti na Slovensku  / Mário Ležovič .  Lekársky obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0457-4214 . - Roč. 58, č. 7-8 (2009), s. 291-295  : ilustr., grafy  
  C 480
  article

  article

 4. Bezdomovectvo ako dermatovenerologický problém a úlohy verejného zdravotníctva v multidisciplinárnom riešení problematiky  / Gulášová I. .  Derma : medzinárodný interdisciplinárny časopis pre dermatovenerológiu a príbuzné odbory : international interdisciplinary journal of dermatovenerology and related disciplines. - ISSN 1335-7360 . - Vol. 14, no. 1 (2014), s. 11-[16]  : ilustr., obr.  
  C 3015
  article

  article

 5. Dejiny výchovy k zdraviu na Slovensku. 1.  / Zuzana Takáčová, Ladislav Hegyi .  Lekársky obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0457-4214 . - Roč. 53, č. 9 (2004), s. 353-356  
  C 480
  article

  article

 6. Dejiny zdravotníctva na Slovensku  / Mária Bokesová-Uherová  aut. ob. Peter Ďurík  - Martin  : Osveta , 1989  - 370 s. (Edícia zdravotníctvo a vedecký svetonázor; zv. 17)  ISBN 80-217-0004-1   [4, currently available 4]
  book

  book

 7. Dopady hospodárskej krízy na kvalitu života, zdravia a sociálnu oblasť : etika, ošetrovateľstvo, zdravotníctvo, vzdelávanie, varia  / zost. Emília Pribišová, Pavol Beňo, Lucia Andrejiová . - Vyd. prvé  - Prešov  - Bratislava  : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove  : SAMOSATO spol. s.r.o. , 2013  - 502 s.  ISBN 978-80-89464-22-7   [1, currently available 1]
  book

  book

 8. Dôstojnosť človeka v starobe, chorobe a umieraní : niekoľko poznámok k situácii v Slovenskej republike  / Jozef Glasa .  Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a bioetiku. - ISSN 1335-0560 . - Vol. 12, no. 2-4 (2005), s. 5-6  
  C 2855
  article

  article

 9. Effectiveness of school programs in tobacco control  / T. Baška, Š. Straka, M. Bašková, R. Maďar .  Central european journal of public health. - ISSN 1210-7778 . - Roč. 12, č. 4 (2004), s. 184-186  
  C 1162
  article

  article

 10. Health and quality of life in changing Europe in the year 2000 : proceedings of the 1st High Tatras international health symposium on "...", Štrbské Pleso, October 18-20, Czecho-Slovakia  / edit. Dušan Salát ... [et al.]  aut. ob. Emília Hošalová  - Tatranská Polianka  : Sympos , 1992  - 306 s.  ISBN 80-900971-1-1   [5, currently available 5]
  book

  book