Search results

 1. Aeromonas hydrophila a jej verejnozdravotný potenciál [elektronický zdroj]  / Naďová, K. - Daviničová, S. - Rusnáková, V. .  XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj] : zjazd Slovenskej epidemiologickej spoločnosti : zborník abstraktov . - ISBN 978-80-89797-13-4 . - 1 CD-ROM, S. 30  
  A 528
  article

  article

 2. Aktualizovaný manuál pre prácu v základnej poradni pri RÚVZ v SR zameraný na primárnu prevenciu vybraných chronických neprenosných ochorení [elektronický zdroj]  / Kontrošová, S. - Bérešová, J. .  Zborník zo VII. Vedeckej – odbornej konferencie Surveillance chronických chorôb [elektronický zdroj] : 9. – 10.marca 2016 : Staré Hory, doškolovacie a rekreačné zariadenie Sociálnej poisťovne SR : abstrakty . - 1 CD-ROM, S. 17-18  
  A 497
  article

  article

 3. Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi III [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác  / editori Henrieta Hudečková, Viera Švihrová, Tibor Baška . - 1. vyd.  - Martin  : Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave , 2017  - 1 CD-ROM  ISBN 978-80-89797-21-9   [1, currently available 0, at library only 1]
  computer file

  computer file

 4. Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi II [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác  / editori Henrieta Hudečková, Viera Švihrová, Tibor Baška . - 1. vyd.  - Martin  : Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave , 2015  - CD-ROM  ISBN 9788097183660   [1, currently available 0, at library only 1]
  computer file

  computer file

 5. Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác  / Henrieta Hudečková, Viera Švihrová, Tibor Baška . - 1. vydanie  - Bratislava  : Univerzita Komenského v Bratislave , 2013  - CD-ROM  ISBN 978-80-89544-39-4   [1, currently available 0, at library only 1]
  computer file

  computer file

 6. Aktuálne problémy zdravotníctva a sociálnej práce [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác k 10. výročiu založenia Ústavu sv. Cyrila a Metoda  / editori Pavol Beňo, Miron Šramka, Michal Valach . - Vydanie prvé  - Partizánske  : Ústav sv. Cyrila a Metoda Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety , 2019  - 1 CD-ROM  ISBN 978-80-89464-37-1   [1, currently available 0, at library only 1]
  computer file

  computer file

 7. Bioterrorism and public health [elektronický zdroj] : communities and leaders preparing for psychological and behavioral responses to a bioterrorist attack. Disc 1  / [edited by] Robert J. Ursano, Ann E. Norwood, Carol S. Fullerton  aut. interview John Eisold, Neil Cohen, Kenneth Waldrup  - Cambridge, U.K.  : Cambridge University Press , 2004  - 1 elektronický optický disk (CD-ROM)  ISBN 0-521-81472-3   [1, currently available 0]
  computer file

  computer file

 8. Bioterrorism and public health [elektronický zdroj] : communities and leaders preparing for psychological and behavioral responses to a bioterrorist attack. Disc 2  / [edited by] Robert J. Ursano, Ann E. Norwood, Carol S. Fullerton  aut. interview Harry Holloway, Brian Flynn, Robert DeMartino, Tim Tinker  - Cambridge, U.K.  : Cambridge University Press , 2004  - 1 elektronický optický disk (CD-ROM)  ISBN 0-521-81472-3   [1, currently available 0]
  computer file

  computer file

 9. XII. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj] : zborník abstraktov  - Banská Bystrica  : Regionálny úrad verejného zdravotníctva , 2013  - CD-ROM   [1, currently available 0, at library only 1]
  computer file

  computer file

 10. Európska Federácia Sestier [elektronický zdroj] .  Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia [elektronický zdroj] : časopis Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek : professional journal of nursing and midwifery. - ISSN 1339-5920 (online) . - Roč. 14, č. 2 (2016), 1 elektronický optický disk, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia2016-02.pdf, s. 10  : ilustr., fareb. fotogr.  
  C 3040
  article

  article