Search results

 1. Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi II [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác  / editori Henrieta Hudečková, Viera Švihrová, Tibor Baška . - 1. vyd.  - Martin  : Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave , 2015  - CD-ROM  ISBN 9788097183660   [1, currently available 0, at library only 1]
  computer file

  computer file

 2. Alzheimerova choroba a možnosti nefarmakologickej liečby v starostlivosti o pacientov [e-learningový článok]  / Mária Čunderlíková .  i-med [elektronický zdroj] : internetový odborný časopis pre sústavné vzdelávanie lekárov. - ISSN 1338-4392 . - Roč. 6, č. 2 (2016), 1 elektronický optický disk, 223573.pdf, s. 1-32  
  C 3161
  article

  article

 3. Asociácia socio-ekonomických faktorov s hodnotami BMI a hodnotami percenta tuku u detí školského veku [elektronický zdroj]  / Diabelková, J. - Frank, K. - Rimárová, K. .  XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj] : zjazd Slovenskej epidemiologickej spoločnosti : zborník abstraktov . - ISBN 978-80-89797-13-4 . - 1 CD-ROM, S. 38  
  A 528
  article

  article

 4. Bezpečnosť personálu na operačnej sále [elektronický zdroj]  / Andrea Ševčovičová, Dušan Sedlák .  Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia [elektronický zdroj] : časopis Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek : professional journal of nursing and midwifery. - ISSN 1336-183X. - ISSN 1336-183X . - Roč. [16], č. 5 (2018), 1 elektronický optický disk, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia2018-05.pdf, s. 35-38  : ilustr. tab.   .  Suplementum . - s. 35-38  : ilustr. tab.  
  C 3040
  article

  article

 5. Deskripcia a analýza činnosti poradní zdravia v Slovenskej republike v rokoch 1993-2014 [elektronický zdroj]  / Bražinová, A. - Polačiková, Z. .  Zborník zo VII. Vedeckej – odbornej konferencie Surveillance chronických chorôb [elektronický zdroj] : 9. – 10.marca 2016 : Staré Hory, doškolovacie a rekreačné zariadenie Sociálnej poisťovne SR : abstrakty . - 1 CD-ROM, S. 9  
  A 497
  article

  article

 6. Determinanty zdravia rómskych matiek a novorodencov [elektronický zdroj]  / Anna Eliašová, Ivana Fedurcová .  Neonatológia pre prax [elektronický zdroj] . - 7 (2010), 03.pdf, s. 1-15  
  CP 2959
  article

  article

 7. Diabetes a srdcové zlyhanie - ďalší pohľad [prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou]  / Ján Murín .  i-med [elektronický zdroj] : internetový odborný časopis pre sústavné vzdelávanie lekárov. - ISSN 1338-4392 . - Roč. 5, č. 1 (2015), 1 elektronický optický disk, 99461.pdf, s. 1-4 + audio-powerpointová prezentácia  
  C 3161
  article

  article

 8. Diagnostika a liečba malobunkového karcinómu pľúc [e-learningový článok]  / Filip Kohútek, Michal Zámečník, Branislav Bystrický .  i-med [elektronický zdroj] : internetový odborný časopis pre sústavné vzdelávanie lekárov. - ISSN 1338-4392 . - Roč. 6, č. 1 (2016), 1 elektronický optický disk, 103363.pdf, s. 1-17  : ilustr., obr. (niektoré fareb.), tab.  
  C 3161
  article

  article

 9. Dopad ekonomickej krízy na kvalitu života pacientov po cievnej mozgovej príhode [elektronický zdroj]  / Ryníková M., Ryník A. .  Nové trendy v súčasnom zdravotníctve [elektronický zdroj] : ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, ekonomika a zdravotníctvo . - ISBN 978-80-89464-29-6 . - 1 CD-ROM, S. 333-340  
  A 478
  article

  article

 10. Drogová situácia v sociálne marginalizovaných komunitách [elektronický zdroj]  / Schnitzerová, E. .  Sociálne problémy marginalizovaných skupín [elektronický zdroj] : aktuálne problémy v sociálnej práci, rodina a deti, rómska minorita, zdravotne postihnutí, závislosti, dopady ekonomickej krízy, etické a právne aspekty . - ISBN 978-86-80092-19-5 . - CD-ROM, S. 190-195  : ilustr., tab.  
  A 524
  article

  article