Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^sllk_un_auth d012941 xcla^"
 1. Etické aspekty sociálnej práce  / Alžbeta Mrázová .  Sociálna práca a zdravotníctvo : časopis Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity . - Roč. 1, č. 1 (2000), s. 17-25  
  C 3013
  article

  article

 2. K problematike alkoholizmu starých ľudí  / Tomová, Z. .  Zdravotníctvo a sociálna práca : medzinárodný vedecký časopis Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., v Bratislave a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. - ISSN 1336-9326 . - Roč. 12, č. 1 (2017), s. 45-56  : ilustr., tab.  
  C 3128
  article

  article

 3. Konsenzuálny rámec etickej spolupráce medzi pacientskymi organizáciami, zdravotníckymi pracovníkmi a farmaceutickým priemyslom  / preklad ... Jozef Glasa, Helena Glasová .  Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a bioetiku. - ISSN 1335-0560 . - Vol. 21, no. 3-4 (2014), s. 13-14  
  C 2855
  article

  article

 4. Lekár a honorár  / Ján Junas .  Medicínsky monitor. - ISSN 1335-0951 . - Roč. 7, č. 2 (2001), s. 21-25  : Obr.  
  C 2879
  article

  article

 5. Morálne a právne aspekty poskytovania prvej pomoci  / J. Filický ... [et al.] .  Medicina militaris Slovaca : odborný časopis zdravotníckej služby ozbrojených síl Slovenskej republiky. - ISSN 1335-5139 . - Roč. 8, č. 1 (2006), s. 70-73  
  C 3003
  article

  article

 6. Pozitívna psychológia - možnosti pre všetkých študentov  / Peter Sólyi, Ilona Boniwell, Alex Linley .  Psychofórum : bulletin Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV. - ISSN 1335-6267 . - Roč. 1, č. 2 (2001), s. 29-32  
  C 3010
  article

  article

 7. Práva a zodpovednosti v diskurze bratislavských vysokoškolákov  / Jana Plichtová, Katarína Keresztesová .  Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi. - ISSN 0009-062X . - Roč. 48, č. 5 (2004), s. 416-432  : Graf, tab.  
  C 1070
  article

  article

 8. Psychology of responsibility and responsibility of psychologists  / Ján Srnec .  Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychological sciences : časopis pre výskum a teóriu v psychologických vedách. - ISSN 0039-3320 . - Roč. 41, č. 4 (1999), s. 269-273  
  C 1890
  article

  article

 9. Sociálne reprezentácie individuálnych práv v diskurze mladej generácie  / Jana Plichtová, Martin Štulrajter .  Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi. - ISSN 0009-062X . - Roč. 45, č. 3 (2001), s. 226-242  : Tab.  
  C 1070
  article

  article

 10. Trestná zodpovednosť osôb závislých od návykových látok  / Viera Nováková .  Čistý deň : štvrťročník pre všetkých, ktorí chcú žiť bez návykových látok a rizikového správania - zdravo, pozitívne a harmonicky. - ISSN 1336-4243 . - Roč. 1, č. 0/2003, s. 8,9  
  C 3059
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.