Search results

 1. Dyslipidémie po transplantácii pečene  / Diana Barqawiová ... [et al.] .  Lekársky obzor : odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0457-4214 . - Roč. 64, č. 7-8 (2015), s. 264-268  : ilustr., grafy, tab.  
  C 480
  article

  article

 2. Kosť - samostatný endokrinný orgán  / Miroslav Šašinka, Katarína Furková .  Lekársky obzor : odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0457-4214 . - Roč. 63, č. 2 (2014), s. 57-64  : ilustr., obr., sch., tab.  
  C 480
  article

  article

 3. Metabolické účinky imunosupresívnej liečby  / Dedinská I. ... [et al.] .  Diabetes a obezita : časopis Slovenskej diabetologickej spoločnosti. - ISSN 1335-8383 . - Roč. 14, č. 27 (2014), s. 81-85  : ilustr., tab.  
  C 3020
  article

  article

 4. Metabolizmus lipidov a lipoproteínov u chorých na celiakiu  / Milan Kuchta, Jozef Kollár .  Pediatria : vedecko-odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-863X . - Roč. 14, č. 1 (2019), s. 21-24  
  C 3072
  article

  article

 5. Non-alcoholic steatohepatitis : liver & drugs 2001  / edited by Jozef Holomáň, Jozef Glasa  - Bratislava  : BoArt , c2001  - 61 s. (Progress in hepato-pharmacology; Vol. 6, 2001)  ISSN 1335-4957   [1, currently available 1]
  book

  book

 6. Nukleálne receptory aktivované proliferátormi peroxizómov v metabolizme lipidov  / Kollár Jozef .  Ateroskleróza : metabolizmus, klinika a liečba. - ISSN 1335-2253 . - Roč. 14, č. 1-2 (2010), s. 24-38  : ilustr., obr.  
  C 2971
  article

  article

 7. Obezita u detí so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom  / Jana Šaligová ... [et al.] .  Ateroskleróza : metabolizmus, klinika a liečba. - ISSN 1335-2253 . - Roč. 9, č. 3-4 (2005), s. 109-113  : Tab.  
  C 2971
  article

  article

 8. Perioperačné komplikácie u hrudnochirurgických pacientov s metabolickým syndrómom  / Peter Poliak ... [et al.] .  Slovenská chirurgia : časopis Slovenskej chirurgickej spoločnosti. - ISSN 1336-5975 . - Roč. 9, č. 4 (2012), s. 136-140  : ilustr., tab.  
  C 3066
  article

  article

 9. Pohybová aktivita - neoddeliteľná súčasť komplexného manažmentu dyslipidémií  / Dušan Meško .  Via practica : moderný časopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790 . - Roč. 6, č. 7-8 (2009), s. 310-314  : ilustr., tab.  
  C 3028
  article

  article

 10. Probiotické mikroorganizmy a ich možné hypolipémické účinky  / Salaj R. ... [et al.] .  Ateroskleróza : metabolizmus, klinika a liečba. - ISSN 1335-2253 . - Roč. 16, č. 3-4 (2012), s. 338-344  
  C 2971
  article

  article