Search results

 1. journal

  journal


 2. journal

  journal


 3. Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi . 2009. Roč. 53, č. 4  - s. 325-420   [1, currently available 0, at library only 1]
  References
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika (0.0-)
  ARTICLES
  2009:
  Dôsledky kongruencie a inkongruencie hodnôt a cieľov pre subjektívnu pohodu (0.0-)
  journal

  journal


 4. journal

  journal


 5. journal

  journal


 6. journal

  journal


 7. Život se sourozencem s mentálním postižením : kritické momenty, zdroje zvládání a osobní rust  / Markéta Štěpánová, Marek Blatný .  Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi. - ISSN 0009-062X . - Roč. 53, č. 3 (2009), s. 241-260  : ilustr., tab.  
  C 1070
  article

  article


 8. Posttraumatický rozvoj : výzkum, diagnostika, intervence  / Jiří Mareš .  Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi. - ISSN 0009-062X . - Roč. 53, č. 3 (2009), s. 271-290  : ilustr., tab.  
  C 1070
  article

  article


 9. Teória a model dynamického testu latentných učebných schopností pre deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia  / Jozef Džuka, Iveta Kovalčíková .  Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi. - ISSN 0009-062X . - Roč. 53, č. 3 (2009), s. 291-301  : ilustr., schéma  
  C 1070
  article

  article


 10. Proporcia verbálneho prejavu učiteľa a žiakov so stredne ťažkou mentálnou retardáciou na vyučovaní : Proportion of the verbal communication of teacher and pupils middle serious mental retardation in school teaching  / Stanislava Mandzáková .  Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi. - ISSN 0009-062X . - Roč. 53, č. 3 (2009), s. 302-313  : ilustr., schéma, tab.  
  C 1070
  article

  article