Search results

Records found: 91  
Your query: Publisher = "Matica slovenská"
 1. 52. kongres IFLA : Tokio, 24.-29. srpna 1986  - Praha  - Martin  : Státní knihovna ČSR  : Matica slovenská , 1986  - 123 s.   [1, currently available 1]
  Chapters, articles
  book

  book

 2. Adresár účastníkov systémov ISBN a ISSN, knižníc, kníhkupcov a distribútorov, výrobcov audio-video  / Hl. zost. Anton Kaššay  - Martin  : Matica slovenská , 1994  - 334 s.  ISBN 80-7090-135-7   [3, currently available 3]
  Chapters, articles
  book

  book

 3. Anglicko-slovenský slovensko-anglický slovník z knihovníctva a informačnej vedy  / Jozef Hajdušek . - 2. rozšír. a oprav. vyd.  - Martin  : Matica slovenská , 1981  - 426 s. (Teória a výskum, Odborné slovníky)   [3, currently available 3]
  Chapters, articles
  book

  book

 4. Anton Bernolák (1762-1813) : pôvod a osudy jeho rodiny  / Pavel Horváth . - [1. vyd.]  - Bratislava  - Martin  : Bernolákova spoločnosť národného obrodenia a porozumenia  : Matica slovenská , 1998  - 261 s. (Osobnosti slovenskej histórie)  ISBN 80-968020-0-3   [1, currently available 1]
  Chapters, articles
  book

  book

 5. Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900. Diel 3., L-O  / Rizner, Ľudovít Vladimír  - Turčiansky sv. Martin  : Matica slovenská , 1932  - 362 s. [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  Chapters, articles
  book

  book

 6. Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900 : s pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou. Diel 1, A-F  / Ľudovít Vladimír Rizner  - Turčiansky sv. Martin  : Matica slovenská , 1929  - 416 s.   [1, currently available 1]
  Chapters, articles
  book

  book

 7. Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900 : s pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou. Diel 2., G-K  / Ľudovít Vladimír Rizner  - Turčiansky sv. Martin  : Matica slovenská , 1931  - 509 s.   [1, currently available 1]
  Chapters, articles
  book

  book

 8. Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900 : s pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou. Diel 4., P-R  / Ľudovít Vladimír Rizner  - Turčiansky sv. Martin  : Matica slovenská , 1932  - 310 s.   [1, currently available 1]
  Chapters, articles
  book

  book

 9. Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900 : s pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou. Diel 5., S-Š  / Ľudovít Vladimír Rizner  - Turčiansky sv. Martin  : Matica slovenská , 1933  - 270 s.   [1, currently available 1]
  Chapters, articles
  book

  book

 10. Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900 : s pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou. Diel 6., T-Ž a značky  / Ľudovít Vladimír Rizner . - Reedícia  - Turčiansky sv. Martin  : Matica slovenská , 1934  - 266 s.   [1, currently available 1]
  Chapters, articles
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.