Search results

 1. 27. výročná konferencia EAMDA (Istambul, Turecko 4.-7.9.1997)  / Ľubomír Lisý, Peter Jr. Sviček .  Ozvena : spravodajca Organizácie muskulárnych dystrofikov v Slovenskej republike. - ISSN 1335-2490 . - Roč. 6, č. 4 (1997), s. 5-7  
  C 2958
  article

  article

 2. 33. výročná konferencia o kvasinkách  / Emília Breierová .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219 . - Roč. 5, č. 2 (2005), s. 20-21  
  C 3016
  article

  article

 3. 35. výročná konferencia Spoločnosti pre výskum psychoterapie (Taliansko, Rím, 16.-19. júna 2004)  / Ladislav Timuľák .  Česká a slovenská psychiatrie : časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. - ISSN 1212-0383 . - Roč. 101, č. 1 (2005), s. 58-59  
  C 879
  article

  article

 4. Angiológia z pohľadu praktických lekárov  / Igor Jenčo .  Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín . Kardiológia a angiológia . - Č. 10 (2016), s. 23-24  
  CP 2939L
  article

  article

 5. Anxiózne poruchy podľa aktuálneho pohľadu z kongresu APA (USA, Philadelphia, 18.-23. mája 2002)  / Vladimír Novotný .  Česká a slovenská psychiatrie : časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. - ISSN 1212-0383 . - Roč. 98, č. 8 (2002), s. 469  
  C 879
  article

  article

 6. ASCO 2018 - adjuvantná terapia karcinómu pankreasu - nový štandard terapie?  / Tomáš Šálek .  Onkológia. - ISSN 1336-8176 . - Roč. 13, č. 5 (2018), s. 384  
  C 3069
  article

  article

 7. ASCO jún 2018, Chicago - prelomové dáta v terapii pNET-ov  / Tomáš Šálek .  Gastroenterológia pre prax : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-1473 . - Roč. 17, č. 2 (2018), s. 84  
  C 3037
  article

  article

 8. Aterogénna dyslipidémia ako závažný rizikový faktor KV ochorení  / Branislav Vohnout .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . <XXXVII. >výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva : 13. - 15. október 2016, Starý Smokovec : výber z prenášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 12 (2016), s. 13-18  : ilustr., fareb., fotogr., grafy, obr., sch., tab.  
  CP 2939K
  article

  article

 9. Bezpečnosť pacienta  / Dávid Martinický .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XXXIV. výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS : 17. - 19. október 2013, Starý a Horný Smokovec. - ISSN 1336-4871 . - Č. 14 (2013), s. 61-63  : ilustr. (fareb.), tab.  
  CP 2939
  article

  article

 10. Blok prednášok venovaný téme diabetes mellitus  / Igor Jenčo .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XXXIV. výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS : 17. - 19. október 2013, Starý a Horný Smokovec. - ISSN 1336-4871 . - Č. 14 (2013), s. 41-44  : ilustr. (fareb.), obr., fotogr.  
  CP 2939
  article

  article