Search results

 1. TitleAké sú východiská pre kombinovanú hypolipidemickú liečbu atorvastatín s ezetimibom?
  Author infoAndrej Dukát ... [et al.]
  Co-authors Dukát Andrej 1950-
  Mistríková Lucia
  Gavorník Peter 1948-
  Gašpar Ľudovít 1956-
  Sign.CP 2939M
  Source Medical practice : odborná príloha pre lekárov ambulantnej starostlivosti. - Bratislava : Ecopress , 2016 . - Roč. 11, č. 1 (2016), s. 13-14  : ilustr., fareb., fotogr., obr.
  MeSH Subject hyperlipoproteinémie : farmakoterapia
  hypolipidemiká
  farmakoterapia kombinovaná
  inhibítory hydroxymetylglutaryl-CoA-reduktázy : použitie terapeutické
  ezetimib
  LDL cholesterol : krv
  choroby kardiovaskulárne : prevencia a kontrola
  riziko
  medicína založená na dôkazoch
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 2. TitleAko dosiahnuť cieľové hodnoty LDL cholesterolu v klinickej praxi
  Author infoIvana Šoóšová
  Author Šoóšová Ivana
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 3108
  Source Medikom : oficiálny časopis Slovenskej lekárskej komory. - ISSN 1338-340X. - Bratislava : Lekár , 2017 . - Roč. 7, č. 2 (2017), s. 15-[16]
  Source Medinews . - , Č. 2 (2017)
  MeSH Subject dyslipidémie : farmakoterapia : dietoterapia
  LDL cholesterol : krv
  hypolipidemiká : použitie terapeutické
  inhibítory hydroxymetylglutaryl-CoA-reduktázy
  ezetimib
  kombinácie liekové
  proproteín konvertáza 9 : antagonisty a inhibítory
  prevencia primárna
  strava a stravovanie
  fajčenie
  aktivita pohybová
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 3. TitleAktualizácia Lipidového konsenzu-2
  Author infoSlavomíra Filipová ... [et al.]
  Co-authors Filipová Slavomíra
  Fábryová Ľubomíra
  Mikeš Zoltán 1940-
  Tkáč Ivan 1958-
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 2635
  Source Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 15, no. 6 (2006), s. 313-316  : ilustr.
  systematics616.12-074-08-039.71
  MeSH Subject štandardy referenčné
  lipidy : krv
  choroby kardiovaskulárne : prevencia a kontrola : terapia
  faktory rizikové
  hodnotenie rizika : metódy : normy a štandardy
  LDL cholesterol : krv
  triglyceridy : krv
  Form, Genre smernica praktická
  Subj. Headings Lipidový konsenzus-2 * riziko kardiovaskulárne * úprava životného štýlu * prevencia diabetes mellitus 2. typu pri metabolickom syndróme
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 4. TitleAktuálne výzvy v liečbe pacientov s vysokým KV rizikom: Inhibítory PCSK9 v KV riziku: od teórie ku klinickej praxi
  Author infoMichal Pečík
  Author Pečík Michal
  Co-authors Margóczy Roman
  Sign.CP 2939K
  Source Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : 4. - 6. október 2018 Šamorín : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871. - Bratislava : MAFRA Slovakia , 2018 . - Č. 16 (2018), s. 64-66  : ilustr., fareb. fotogr., grafy, obr.
  Event keywords Slovenská kardiologická spoločnosť. Kongres ( 23. : 2018 : Šamorín, Slovensko )
  MeSH Subject choroby kardiovaskulárne : prevencia a kontrola : farmakoterapia
  LDL cholesterol : krv : účinky liekov
  proproteín konvertáza 9 : antagonisty a inhibítory
  dyslipidémie : farmakoterapia
  výsledok liečby
  Subj. Headings riziko kardiovaskulárne * inhibítory PCSK9 (proproteín konvertázy subtilizín/kexín typu 9) * evolokumab - použitie terapeutické * kazuistika
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 5. TitleAlcohol consumption and changes in plasma lipids and lipoproteins - Slovak regional study
  Author infoL. Turecký ... [et al.]
  Co-authors Turecký Ladislav
  Chandoga Ján 1950-
  Mikulecký Miroslav 1927-2015
  Macejka Jozef
  Hocman G.
  Uhlíková Eva
  Corporation Slovenská spoločnosť klinickej biochémie. Zjazd 6., 2004, Ľubovnianske kúpele - Stará Ľubovňa, Slovensko
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 2974
  Source Laboratórna diagnostika : časopis pre pracovníkov diagnostických laboratórií. - ISSN 1335-2644. - Bratislava : MAPA Slovakia . - Roč. 9, č. 1 (2004), s. 68-69  : Obr.
  systematics613.81:612.123(437.6):061.3
  MeSH Subject pitie alkoholu
  alkoholizmus
  cholesterol : krv
  HDL cholesterol : krv
  LDL cholesterol : krv
  apolipoproteíny : krv
  triglyceridy : krv
  Headings Geogr. Slovensko
  Form, Genre abstrakt z kongresu
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 6. TitleAterogénna dyslipidémia ako závažný rizikový faktor KV ochorení
  Author infoBranislav Vohnout
  Author Vohnout Branislav
  Sign.CP 2939K
  Source Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . <XXXVII. >výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva : 13. - 15. október 2016, Starý Smokovec : výber z prenášok. - ISSN 1336-4871. - Bratislava : MAFRA Slovakia , 2016 . - Č. 12 (2016), s. 13-18  : ilustr., fareb., fotogr., grafy, obr., sch., tab.
  Event keywords Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS. Výročná konferencia ( 37. : 2016 : Starý Smokovec - Vysoké Tatry, Slovensko )
  MeSH Subject dyslipidémie : farmakoterapia : patofyziológia : komplikácie
  LDL cholesterol : krv
  HDL cholesterol : krv
  triglyceridy : krv
  inhibítory hydroxymetylglutaryl-CoA-reduktázy
  fenofibrát : použitie terapeutické
  choroby kardiovaskulárne
  choroba srdca, ischemická
  riziko
  Subj. Headings dyslipidémia aterogénna
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 7. TitleAterogénny index plazmy vo vzťahu k intimo-mediálnej hrúbke karotíd a parametrom artériovej tuhosti u adolescentov s nadváhou a obezitou
  Par.titleAtherogenic index of plasma in relation to carotid intimal-medial thickness and the parameter of rigidity in adolescents with overweight and obesity
  Author infoEva Joppová ... [et al.]
  Co-authors Joppová Eva
  Kočišová Denisa
  Kuchta Milan
  Nováková Božena
  Schusterová Ingrid
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 3072
  Source Pediatria : vedecko-odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-863X. - Bratislava : A-medi management , 2016 . - Roč. 11, č. 1 (2016), s. 5-9  : ilustr., obr., tab.
  MeSH Subject ateroskleróza : krv : ultrasonografia
  lipidy : krv
  HDL cholesterol : krv
  LDL cholesterol : krv
  hrúbka karotickej artérie, intimo-mediálna
  tuhosť cievnej steny
  rezistencia inzulínová
  tlak krv
  antropometria
  obezita : krv
  nadváha
  adolescent
  Subj. Headings index plazmy aterogénny
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 8. TitleBlok prednášok VARIA I : Geriatrický kongres a Gressnerove dni
  Author infoDenisa Semková
  Author Semková Denisa
  Sign.C 2939
  Source Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XIV.slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou a 41. Gressnerove dni : 15. až 17. apríl 2015, Štrbské Pleso. - ISSN 1336-4871. - Bratislava : Ecopress , 2015 . - Č. 5 (2015), s. 23-24 a 26-30  : ilustr., fareb., fotogr., grafy, obr., tab.
  Contains alsoBudúcnosť hypolipidemickej liečby vo svetle nových informácií / D. Pella -- Odporúčania pre manažment seniorov s fibriláciou predsiení v SR / M. Dúbrava -- Liečba artériovej hypertenzie vo vzťahu k poruchám kognitívnych funkcií / M. Sninčák
  Event keywords Slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou ( 14. : 2015 : Štrbské pleso, Slovensko )
  Gressnerove dni ( 41. : 2015 : Štrbské pleso, Slovensko )
  MeSH Subject LDL cholesterol : krv
  hypolipidemiká : použitie terapeutické
  inhibítory hydroxymetylglutaryl-CoA-reduktázy
  choroby kardiovaskulárne : úmrtnosť
  hypertenzia : farmakoterapia
  poruchy kognitívne : prevencia a kontrola
  demencia
  fibrilácia predsiení : diagnostika : farmakoterapia
  manažment starostlivosti o pacienta
  antikoagulanciá
  ľudia vyššieho veku
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 9. TitleČo (možno) neviete o cholesterole
  Author infoSabína Zavarská
  Author Zavarská Sabína
  Sign.C 3080
  Source Cardio magazín. - ISSN 1337-0537. - Bratislava : MedMedia , 2009 . - Roč. 4, č. 1 (2009), s. [22]
  MeSH Subject cholesterol : fyziológia
  LDL cholesterol : krv : účinky nežiaduce
  choroby cievne : etiológia
  ateroskleróza
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 10. TitleČo ohrozuje srdce - známe i neznáme riziká
  Author infoDenisa Semková
  Author Semková Denisa
  Sign.CP 2939K
  Source Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . 8. Tatranské kardiologické dni : 14. - 16. február 2016, Štrbské Pleso : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871. - Bratislava : Ecopress , 2016 . - Č. 2 (2016), s. 20 a 22-25  : ilustr., fareb., grafy, obr., sch.
  Contains alsoSrdce a LDL-C / A. Dukát -- Redukcia reziduálneho kardiovaskulárneho rizika duálnou antilipidemickou terapiou / F. Šimko
  Event keywords Tatranské kardiologické dni ( 8. : 2016 : Štrbské pleso - Vysoké Tatry, Slovensko )
  MeSH Subject LDL cholesterol : krv : účinky liekov
  choroby kardiovaskulárne : farmakoterapia
  inhibítory hydroxymetylglutaryl-CoA-reduktázy : použitie terapeutické
  kombinácie liekové
  ezetimib : použitie terapeutické
  adherencia k medikácii
  riziko
  diabetes mellitus
  cvičenie
  štúdie klinické ako téma
  Subj. Headings štúdia IMPROVE-IT * kombinácia statín a ezetimib
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES