Search results

Records found: 89  
Your query: (MeSH Keywords = "^alternatívy metód testovania na zvieratách^") AND (MeSH Keywords = "^alternatívy metód testovania na zvieratách^")

Select a resource

ResourcesRecords
Slovenská lekárska knižnica - Catalogue of the Slovak Medical Library89 z 267337
Slovenská lekárska knižnica - Catalogue of the Slovak Medical Library89 z 267337
 1. TitleRefractoriness of cardiac muscle as affected by intercalated disks: A model study implications for fibrillation and defibrillation
  Author infoH.G. Haas, K. Solchenbach
  TitleRezistencia srdcového svalu pri poškodení interkalárneho disku: modelové štúdie implikácii pre fibriláciu a defibriláciu
  Author Haas H.G.
  Co-authors Solchenbach K.
  NoteRes. angl.. - Bibliogr. odkazy
  Sign.C 2357
  Source General physiology and biophysics : an international journal. - ISSN 0231-5882. - Bratislava : R * D print . - Vol. 23, no. 2 (2004), s. 133-171  : Grafy, obr., príl., tab.
  systematics616.12:001.891
  MeSH Subject myokard : metabolizmus
  interneuróny : patológia
  systém srdca, prevodový : poranenia
  simulácia počítačová : normy a štandardy
  arytmie srdcové : diagnostika
  kardioverzia elektrická
  alternatívy metód testovania na zvieratách : metódy
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 2. TitleAlternative methods for evaluation toxicity of the cosmetic ingredients
  Author infoH. Kandarova, S. Jantová, J. Hojerova
  TitleAlternatívne metódy pre vyhodnotenie toxicity kozmetických ingrediencií
  Author Kandarova H.
  Co-authors Jantová Soňa
  Hojerová Jarmila
  Corporation Slovensko-česká medziodborová toxikologická konferencia. Dedicated to the 70th anniversary of Prof. Eybl V., MD, DSc. 7., 2002, Martin, Slovensko
  Sign.C 526
  Source Bratislavské lekárske listy. - ISSN 0006-9248 . - Roč. 103, č. 9 (2002), s. 289
  systematics616-099:615.31:615.451.3:616.5:061.3
  MeSH Subject testy toxicity : metódy : využitie
  kozmetológia
  alternatívy metód testovania na zvieratách
  baktérie : účinky liekov
  simulácia počítačová
  abstrakty z kongresu
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 3. TitleAre the alternatives in pharmacology and toxicology real alternatives?
  Subtitleeditorial
  Author infoViktor Bauer
  Titlealternatívy vo farmakológii a toxikológii skutočné alternatívy?
  Author Bauer Viktor 1942-2018
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 2357
  Source General Physiology and Biophysics. - ISSN 0231-5882 . - Roč. 20, č. 1 (2001), s. 3-6
  systematics615.032:615.2
  MeSH Subject alternatívy metód testovania na zvieratách : metódy : trendy
  farmakológia : klasifikácia : normy a štandardy : trendy
  toxikológia : metódy : trendy
  empirizmus : história
  homeopatia : trendy
  lieky skúšané : analýza : farmakológia
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 4. TitleCesta lieku od zrodu k užívateľovi
  Author infoRužena Kamenská
  Author Kamenská Ružena
  Sign.C 3009
  Source Alergo. - ISSN 1335-6194 . - Roč. 1, č. 3 (2000), s. 18  : Obr.
  systematics615.014/.015
  MeSH Subject príprava lieku : metódy : normy a štandardy
  hodnotenie lieku, predklinické : metódy : využitie
  účinky liekov vedľajšie a nežiaduce reakcie liekov
  alternatívy metód testovania na zvieratách : trendy
  výskum
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 5. TitleThe morselized and impacted bone graft
  Subtitleanimal experiments on proteins, impaction and load
  Author infoMagnus Tägil
  TitleRozdrobený a stlačený kostný štep. Experimenty na zvieratách - proteíny, stlačenie a záťaž
  Author Tägil Magnus
  Corporation
  \n
  Year, No.Vol. 71 Suppl. No. 290 (2000)
  Issue dataOslo : Scandinavian University Press , 2000. - 40 s.
  Edition Acta Orthopaedica Scandinavica ; Suppl. No. 290, ISSN 0300-8827
  systematics616.71-089
  MeSH Subject kosť a kosti
  transplantácia kosti : metódy
  transplantáty
  alternatívy metód testovania na zvieratách
  zvieratá laboratórne
  modely teoretické
  LanguageEnglish
  CountryNorway
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindNepravé periodiká
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  C 358
  sklad Rovinka - časopisy
  In-Library Use Only


 6. TitleVyvolanie experimentálnej infekcie Trichophyton rubrum u zvierat
  Par.titleExperimental Infection with Trichophyton rubrum in Animals
  Author infoD. Švecová
  Author Švecová Danka
  NoteRes. angl., slov.. - Bibliogr. odkazy
  Sign.C 223
  Source Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - ISSN 1210-7913 . - Roč. 49, č. 2 (2000), s. 75-79  : Obr.
  systematics616.5-002.828:615.076.9
  MeSH Subject Trichophyton : patogenita
  dermatomykózy
  alternatívy metód testovania na zvieratách
  morčatá
  králiky
  Subj. Headings Trichophyton rubrum * infekcia experimentálna * pokus na zvierati
  LanguageSlovak
  CountryCzech Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 7. TitleSome chemicals that cause tumours of the kidney or urinary bladder in rodents and some other substances
  SubtitleIARC Working Group on the Evaluation of Risks to Humans, which met in Lyon (France), 13-20 October 1998
  TitleNiektoré chemikálie, ktoré spôsobujú nádory obličiek alebo močového mechúra u hlodavcov a niektoré iné substancie
  Corporation International Agency for Research on Cancer
  World Health Organization
  ISBN92-832-1273-8
  Issue dataLyon : International Agency for Research on Cancer , 1999. - iv, 674 s. : il.
  Edition IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans ; Vol. 73, ISSN 1017-1606
  NoteObsahuje: Summary, Cumulative index
  systematics616-006:613.6(100)
  MeSH Subject nádory urologické : chemicky indukované
  nádory močového mechúra : chemicky indukované
  nádory obličiek : chemicky indukované
  testy karcinogenity
  alternatívy metód testovania na zvieratách
  skúšanie klinické ako téma
  Svetová zdravotnícka organizácia
  Subj. Headings Toxikológia chemická a karcinogenita
  LanguageEnglish
  CountryFrance
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  W 2600
  sklad Rovinka - monografické dokumenty


 8. TitleNeurontin: expanding the clinical experience
  Subtitleproceedings of a symposium held in Cannes, France, on June 5, 1998
  Author infoguest editors Christian E. Elger, Martha J. Morrell
  TitleNeurontin: rozpínajúca sa klinická prax. Správy zo sympózia, Cannes, Francúzsko, 5. júna 1998
  Another authors Elger Christian E. (Editor)
  Morrell Martha J. (Editor)
  Year, No.Vol. 40 Suppl. 6 (1999)
  Issue dataHagerstown : Lippincott Williams and Wilkins , 1999. - 74 s.
  Edition Epilepsia ; Suppl. 6, ISSN 0013-9580
  systematics616.853-07-08(061.3)
  MeSH Subject epilepsia : farmakoterapia
  antikonvulzíva
  epilepsia : dieťa : terapia : farmakoterapia
  alternatívy metód testovania na zvieratách
  epilepsia : komplikácie : psychológia
  kongresy ako téma : Francúzsko
  LanguageEnglish
  CountryUnited States of America
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindNepravé periodiká
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  C 2010
  sklad Rovinka - časopisy
  In-Library Use Only


 9. TitleAlternatívne metódy - perspektívna možnosť nahradenia zvieracieho modelu v experimente
  Author infoK. Sučíková
  TitleAlternative methods - perspective of substitution of animal model in experiment
  Author Sučíková K.
  Sign.C 2972
  Source Spravodaj ŠÚKL : dvojmesačník pre lekárnikov, výrobcov a distribútorov liečiv. - Bratislava : Štátny ústav pre kontrolu liečiv . - Č. 1 (1997), s. 32-33
  systematics615.073.9
  MeSH Subject zvieratá laboratórne
  účinky liekov vedľajšie a nežiaduce reakcie liekov
  alternatívy metód testovania na zvieratách : metódy : trendy
  Subj. Headings zvieratá laboratórne * toxicita lieková * alternatívy metód testovania na zvieratách
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 10. TitleHuman immunodeficiency virus (HIV) postexposure management of healthcare workers
  SubtitleAtlanta, Georgia, March 4-5, 1996
  Author infoedit. David M. Bell, Julie Louise Gerberding
  TitleOšetrenie zdravotníckych pracovníkov ktorí prišli do styku s HIV
  Another authors Bell David M. (Editor)
  Gerberding Julie Louise (Editor)
  Year, No.Vol. 102 Suppl. No. 5B (1997)
  Issue dataNew York : Excerpta Medica , 1997. - 126 s.
  Edition American Journal of Medicine ; Suppl. No. 5B, ISSN 0002-9343
  systematics616-097-008.64-032-057:614.256.5(061.3)
  MeSH Subject HIV : imunológia
  bunky dendritické : imunológia
  ELISA
  reakcia imunoadherenčná
  HIV infekcie : epidemiológia
  farmakológia klinická
  choroby z povolania
  alternatívy metód testovania na zvieratách
  zidovudín : použitie terapeutické
  HIV infekcie : prevencia a kontrola
  zidovudín : toxicita
  rezistencia lieková
  chemoterapia adjuvantná
  expozícia profesionálna
  služby zdravotné záchranné
  kongresy ako téma : Spojené štáty americké : Georgia
  antivirotiká : použitie terapeutické
  farmakoterapia kombinovaná
  prenos infekčnej choroby z pacienta na profesionála
  prenos infekčnej choroby, vertikálny
  LanguageEnglish
  CountryUnited States of America
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindNepravé periodiká
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  C 45
  sklad Rovinka - časopisy
  In-Library Use Only