Search results

 1. Title(Dys)metabolický syndróm v pediatrii
  Author infoŠ. Rosipal, M. Debreová
  Author Rosipal Štefan
  Co-authors Debreová Marianna
  Corporation Medzinárodné sympózium o ateroskleróze 4., 2006, Košice, Slovensko
  Sign.C 2971
  Source Ateroskleróza : metabolizmus, klinika a liečba. - ISSN 1335-2253 . - Roč. 10, č. 1-2 (2006), s. 83-84
  systematics616-008.9-053.2 * 061.3
  MeSH Subject syndróm metabolický : dieťa
  faktory rizikové
  choroby kardiovaskulárne
  príznaky a symptómy
  diabetes mellitus : dieťa
  Subj. Headings štádium predklinické
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 2. Title10. výročný kongres Medzinárodnej spoločnosti pre bunkovú výmenu 7.-10. máj 2004, Dublin, Írsko
  Author infoEva Goncalvesová, Juraj Fabián
  Author Goncalvesová Eva 1962-
  Co-authors Fabián Juraj 1935-2010
  Sign.C 2635
  Source Kardiológia. - ISSN 1210-0048. - Bratislava : SymeKard . - Vol. 14, no. 1 (2005), p. K/C 1-2
  systematics611.018.1:611.018.46:061.3
  Event keywords Medzinárodná spoločnosť pre bunkovú výmenu. Výročný kongres ( 10. : 2004 : Dublin, Írsko )
  MeSH Subject kongresy ako téma
  choroby kardiovaskulárne : terapia
  bunky zárodočné : klasifikácia
  transplantácia kostnej drene : využitie
  infúzie intraarteriálne : využitie
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 3. Title12. stretnutie Alpsko-adriatickej kardiologickej asociácie
  Author infoIgor Riečanský
  Author Riečanský Igor 1938-
  Sign.C 2635
  Source Kardiológia. - ISSN 1210-0048. - Bratislava : SymeKard . - Vol. 13, no. 3 (2004), p. K/C 50
  systematics616.12-008.331.1-06-08:061.3
  Event keywords Alpsko-adriatická kardiologická asociácia. Stretnutie ( 12. : 2004 : Cividale del Fruili, Taliansko )
  MeSH Subject choroby kardiovaskulárne : diagnostika : etiológia : prevencia a kontrola
  hypertenzia : epidemiológia : etiológia : terapia
  zlyhávanie srdca : komplikácie
  arytmie srdcové : terapia
  kongresy ako téma
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 4. Title14th Alpe Adria Cardiology Meeting
  Subtitle3. - 7. máj 2006, Cavtat/Dubrovník, Chorvátsko
  Author infoViera Husárová
  Author Husárová Viera
  Sign.C 2635
  Source Kardiológia. - ISSN 1210-0048. - Bratislava : SymeKard . - Vol. 15, no. 5 (2006), s. K/C107
  systematics616.1:061.3
  Event keywords Alpe Adria Cardiology Meeting ( 14. : 2006 : Cavtat/Dubrovník, Chorvátsko )
  MeSH Subject kongresy ako téma
  choroby kardiovaskulárne
  choroby srdca
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 5. Title18th International Diabetes Federation Congress - Paríž
  Author infoAndrea Bukovská
  Author Bukovská Andrea
  Sign.C 3020
  Source Diabetes a obezita. - ISSN 1335-8383. - Martin : Slovenská diabetologická spoločnosť . - Roč. 3, č. 6 (2003), s. 82-85  : Obr.
  systematics616.379-008.64:061.3
  Event keywords Medzinárodná federácia diabetu (IDF). Kongres ( 18. : 2003 : Paríž, Francúzsko )
  MeSH Subject kongresy ako téma
  diabetes mellitus : diagnostika : etiológia : terapia
  rezistencia inzulínová : genetika : fyziológia
  choroby kardiovaskulárne : diagnostika : etiológia
  nefropatie diabetické : komplikácie
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 6. Title1964 - 2004. Štyridsať rokov od stanovenia prvého kardiovaskulárneho rizikového faktora
  SubtitleHaviarova prednáška - IX. kongres SKS, 7. október 2004, Bratislava
  Author infoViliam Bada
  Author Bada Viliam 1943-
  Corporation Slovenská kardiologická spoločnosť. Kongres 9., 2004, Bratislava, Slovensko
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 2635
  Source Kardiológia. - ISSN 1210-0048. - Bratislava : SymeKard . - Vol. 14, no. 2 (2005), p. K/C 33-K/C 36  : Obr., tab.
  systematics616.1-036.37:613.84"451.40":061.3
  MeSH Subject choroby kardiovaskulárne : diagnostika : etiológia : história
  faktory rizikové
  fajčenie : účinky nežiaduce : úmrtnosť : epidemiológia
  prehľady zdravotnej starostlivosti : história
  kongresy ako téma
  Form, Genre prednáška
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 7. Title1st Endovascular Therapy Course. Coronary and Peripheral, Paríž (20.-23.5.1997)
  Author infoViliam Fridrich
  Author Fridrich Viliam 1953-
  Sign.C 2635
  Source Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Roč. 6, č. 4 (1997), s. 93-94
  systematics616.12:615.273.53:061.3
  Event keywords Endovascular Therapy Course ( 1. : 20.-23.5.1997 : Paríž, Francúzsko )
  MeSH Subject kongresy ako téma
  choroby kardiovaskulárne : diagnostika : terapia
  terapia trombolytická : využitie
  stenty : klasifikácia
  antikoagulanciá : použitie terapeutické
  angioplastika laserová
  Subj. Headings kurzy * choroby kardiovaskulárne * terapia trombolytická * antikoagulanciá * stenty * angioplastika laserová
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 8. Title2. tatranské kardiologické dni - opäť najvyššia známka kvality
  Author infoGabriel Kamenský
  Author Kamenský Gabriel
  Sign.C 2635
  Source Kardiológia. - ISSN 1210-0048. - Bratislava : SymeKard . - Vol. 13, no. 2 (2004), p. K/C 24-27  : Grafy, obr.
  systematics616.12/.16:061.3
  Event keywords Tatranské kardiologické dni ( 2. : 2004 : Štrbské Pleso - Vysoké Tatry, Slovensko )
  MeSH Subject kongresy ako téma
  choroby kardiovaskulárne : komplikácie : diagnostika : terapia
  zlyhávanie srdca : diagnostika : patológia : metabolizmus
  transplantácia hematopoetických kmeňových buniek : využitie
  reforma zdravotnej starostlivosti : ekonomika : organizácia a riadenie : trendy
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 9. Title2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension
  Subtitlethe Task force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC)
  TitleOdporúčania ESH/ESC 2013 pre manažment arteriálnej hypertenzie: pracovná skupina pre manažment arteriálnej hypertenzie Európskej hypertenziologickej spoločnosti (ESH) a Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC)
  Corporation European Society of Cardiology
  NoteEuropean Heart Journal, vol. 34 (2013) , s. 2159-2219
  Sign.C 2635
  Source Cardiology letters. - ISSN 1338-3655. - Bratislava : Slovenská kardiologická spoločnosť SLS , 2014 . - Vol. 23, no. 1 (2014), s. 34-88  : ilustr., tab.
  MeSH Subject smernice a praktické odporúčania ako téma
  hypertenzia : diagnostika : farmakoterapia : terapia
  manažment choroby
  meranie krvného tlaku
  hypertenzia bieleho plášťa
  hypertenzia maskovaná
  hypertenzia vyvolaná graviditou
  hypertenzia malígna
  antihypertenzíva : použitie terapeutické
  farmakoterapia kombinovaná
  faktory rizikové
  choroby kardiovaskulárne
  diabetes mellitus
  choroby obličiek
  štýl životný
  Subj. Headings hypertenzia artériová rezistentná * hypertenzia sekundárna
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 10. Title2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy
  Subtitlethe task force for the diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy of the European Society of Cardiology (ESC)
  TitleOdporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti pre diagnostiku a manažment hypertrofickej kardiomyopatie 2014
  Corporation European Society of Cardiology
  NoteEuropean Heart journal, vol. 35 (2014), s. 2733-2779
  Sign.C 2635
  Source Cardiology letters. - ISSN 1338-3655. - Bratislava : Slovenská kardiologická spoločnosť SLS , 2015 . - Vol. 24, no. 3 (2015), s. 166-207  : ilustr., grafy, sch., tab.
  MeSH Subject smernice a praktické odporúčania ako téma
  kardiomyopatia hypertrofická : etiológia : epidemiológia : diagnostika
  kardiomyopatia hypertrofická : farmakoterapia : chirurgia
  diagnostika diferenciálna
  elektrokardiografia : využitie
  echokardiografia : využitie : metódy
  zobrazovanie diagnostické : metódy
  testovanie genetické : využitie
  príznaky a symptómy
  choroby kardiovaskulárne : terapia : prevencia a kontrola
  defibrilátory implantovateľné : využitie
  gravidita
  Subj. Headings algoritmus terapeutický * odporúčania ESC 2014
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article