Search results

 1. TitleAké je dnes postavenie fibrátov (fenofibrátu) v liečbe či prevencii kardiovaskulárnych príhod?
  Par.titleThe current role of fibrates (fenofibrate) in the treatment and prevention of cardiovascular events
  Author infoJ. Murín
  Author Murín Ján 1949-
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 3114
  Source Súčasná klinická prax. - ISSN 1214-7036. - Praha : Ambit Media , 2011 . - Č. 1 (2011), s. 13-15  : ilustr., tab.
  MeSH Subject choroby kardiovaskulárne : komplikácie : prevencia a kontrola
  diabetes mellitus, typ 2
  kyseliny fibrové : použitie terapeutické
  fenofibrát : použitie terapeutické
  dyslipidémie : farmakoterapia
  syndróm metabolický
  skúšanie klinické ako téma
  LanguageSlovak
  CountryCzech Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 2. TitleAterogénna dyslipidémia ako závažný rizikový faktor KV ochorení
  Author infoBranislav Vohnout
  Author Vohnout Branislav
  Sign.CP 2939K
  Source Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . <XXXVII. >výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva : 13. - 15. október 2016, Starý Smokovec : výber z prenášok. - ISSN 1336-4871. - Bratislava : MAFRA Slovakia , 2016 . - Č. 12 (2016), s. 13-18  : ilustr., fareb., fotogr., grafy, obr., sch., tab.
  Event keywords Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS. Výročná konferencia ( 37. : 2016 : Starý Smokovec - Vysoké Tatry, Slovensko )
  MeSH Subject dyslipidémie : farmakoterapia : patofyziológia : komplikácie
  LDL cholesterol : krv
  HDL cholesterol : krv
  triglyceridy : krv
  inhibítory hydroxymetylglutaryl-CoA-reduktázy
  fenofibrát : použitie terapeutické
  choroby kardiovaskulárne
  choroba srdca, ischemická
  riziko
  Subj. Headings dyslipidémia aterogénna
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 3. TitleEvolution of the lipid guidelines: the paradigm shifts
  Author infoZambon A.
  TitleVývoj smerníc o lipidoch: paradigmové posuny
  Author Zambon A.
  Corporation Nové trendy v prevencii aterosklerózy. Sympózium s medzinárodnou účasťou 18., 2010, Bratislava, Slovensko
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 3020
  Source Diabetes a obezita : časopis Slovenskej diabetologickej spoločnosti. - ISSN 1335-8383. - Martin : Slovenská diabetologická spoločnosť , 2010 . - Roč. 10, č. 19 (2010), s. 68-69
  MeSH Subject smernice a odporúčania ako téma
  LDL cholesterol
  triglyceridy
  choroby kardiovaskulárne : prevencia a kontrola
  inhibítory hydroxymetylglutaryl-CoA-reduktázy : použitie terapeutické
  fenofibrát : použitie terapeutické
  niacín : použitie terapeutické
  Form, Genre abstrakt z kongresu
  Subj. Headings ATP I (Adult Treatment Panel I) * ATP II (Adult Treatment Panel II) * ATP III (Adult Treatment Panel III) * choroba koronárna * statíny * fenofibrát * kyselina nikotínová
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 4. TitleJe možná prevencia vzniku či progresie diabetickej nefropatie pomocou PPAR-alfa agonistov?
  Par.titleIs it possible prevent development or progression of diabetic nephropathy using PPAR-alpha agonists?
  Author infoJ. Murín
  Author Murín Ján 1949-
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 3114
  Source Súčasná klinická prax. - ISSN 1214-7036. - Praha : Ambit Media , 2013 . - Č. 1 (2013), s. 27-29
  MeSH Subject nefropatie diabetické : prevencia a kontrola : terapia
  PPAR alfa : agonisty : použitie terapeutické
  fenofibrát : použitie terapeutické
  skúšanie klinické ako téma
  diabetes mellitus
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 5. TitleKombinačná hypolipidemická liečba v klinickej praxi
  Author infoĽubomíra Fábryová
  Author Fábryová Ľubomíra
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 3140
  Source Primárny kontakt : informácie na jednom mieste. - ISSN 1339-5009. - Nové Zámky : Health Strategies , 2015 . - Roč. 3, č. 2 (2015), s. 25-30  : ilustr., tab.
  MeSH Subject hypolipidemiká : použitie terapeutické
  kombinácie liekové
  inhibítory hydroxymetylglutaryl-CoA-reduktázy : použitie terapeutické : kontraindikácie : aplikácia a dávkovanie
  fenofibrát : použitie terapeutické : účinky nežiaduce : aplikácia a dávkovanie
  skúšanie klinické ako téma
  Subj. Headings statíny * kombinácia statín a fenofibrát * simvastatín
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 6. TitleKombinačná hypolipidemická liečba v súčasnej klinickej praxi
  Author infoFábryová Ľ.
  Author Fábryová Ľubomíra
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 3020
  Source Diabetes a obezita : časopis Slovenskej diabetologickej spoločnosti. - ISSN 1335-8383. - Martin : Slovenská diabetologická spoločnosť , 2015 . - Roč. 15, č. 29 (2015), s. 36-45
  MeSH Subject farmakoterapia kombinovaná : metódy
  hypolipidemiká : použitie terapeutické
  inhibítory hydroxymetylglutaryl-CoA-reduktázy : použitie terapeutické
  protilátky monoklonálne : použitie terapeutické
  fenofibrát : použitie terapeutické
  skúšanie klinické ako téma
  Subj. Headings statíny * ezetimib * inhibítory CETP (cholesteryl ester transfer protein) * inhibítory PCSK9 (proproteín konvertázy subtilizín/kexín typu 9) * alirokumab * evolokumab
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 7. TitleLipids in cardiology
  Subtitleproceedings of an international workshop held in Dijon, France, 11-13 April 1996
  Author infoedit. R. Ferrari
  TitleLipidy v kardiológii. Správy z medzinárodného pracovného seminára v Dijone, Francúzsko, 11.-13. apríla 1996
  Another authors Ferrari Roberto (Editor)
  Year, No.Vol. 19 Suppl. A (1998)
  Issue dataLondon : Saunders , 1998. - 65 s.
  Edition European Heart Journal ; Suppl. A, ISSN 0195-668X
  systematics616.153.915-085(061.3)
  MeSH Subject hyperlipidémie
  choroba koronárna : epidemiológia
  faktory rizikové
  choroba koronárna : prevencia a kontrola
  lipoproteíny : metabolizmus
  hypercholesterolémia
  chylomikróny
  lipoproteínlipáza
  lipoproteíny, LDL
  fenofibrát : použitie terapeutické
  lipoproteíny, HDL
  apolipoproteín A-I
  triglyceridy
  skúšanie klinické ako téma
  angiografia koronárna
  artérioskleróza
  anticholesterolemiká
  menopauza
  terapia estrogénna substitučná
  kongresy ako téma : Francúzsko
  LanguageEnglish
  CountryGreat Britian
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindNepravé periodiká
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  C 2385
  sklad Rovinka - časopisy
  In-Library Use Only
 8. TitleManažment dyslipidémií - spolupráca praktického lekára pre dospelých a odborného lekára
  Author infoAlena Mosnárová
  Author Mosnárová Alena
  Sign.CP 2939
  Source Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - Bratislava : Sanoma Magazines Slovakia . - Č. 16 (2004), s. 21-22  : Obr.
  systematics616-008.9-085
  MeSH Subject hyperlipidémie : farmakoterapia
  faktory rizikové
  choroba srdca, ischemická : diagnostika : etiológia : patológia
  syndróm metabolický : terapia
  fenofibrát : použitie terapeutické
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 9. TitleNanofibrát v klinickej praxi - nový liečebný spôsob v liečbe dyslipoproteinémií
  Par.titleNanofibrate in clinical practice - a new modality in the treatment of dyslipoproteinaemia
  Author infoA. Dukát ... [et al.]
  Co-authors Dukát Andrej 1950-
  Wawruch Martin
  Mistríková Lucia
  Sabaka Peter
  Baláž Dávid
  Gavorník Peter 1948-
  Oravec Stanislav
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 3114
  Source Súčasná klinická prax. - ISSN 1214-7036. - Praha : Ambit Media , 2012 . - Č. 1 (2012), s. 11-13
  MeSH Subject dyslipidémie : farmakoterapia
  fenofibrát : použitie terapeutické
  nanočastice : použitie terapeutické
  formy liekové
  absorpcia
  skúšanie klinické ako téma
  výsledok liečby
  lipidy : krv
  hypolipidemiká
  dostupnosť biologická
  farmakoterapia kombinovaná
  Subj. Headings statíny inhibujúce HMG-CoA-reduktázy * nanofibrát * Tricor * Lipanthyl
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 10. TitleA symposium
  Subtitlethe role of statins in patients with hypertriglyceridemia
  Author infoScott M. Grundy (ed.)
  TitleSympózium o terapeutickom význame "statínov" u pacientov s hypertriglyceridémiou
  Another authors Grundy S. M. (Editor)
  Year, No.Vol. 81 No. 4A, [Supl.] (1998)
  Issue dataNew York : Excerpta Medica , 1998. - 73 s.
  Edition American Journal of Cardiology ; [Supl.], ISSN 0002-9149
  systematics616.153.915-085.272.4
  MeSH Subject hypertriglyceridémia : farmakoterapia
  anticholesterolemiká : použitie terapeutické
  choroby kardiovaskulárne
  faktory rizikové
  artérioskleróza
  lipoproteíny
  LDL cholesterol
  VLDL cholesterol
  skríning hromadný
  hydroxymetylglutaryl-CoA-reduktázy : antagonisty a inhibítory : použitie terapeutické
  apolipoproteíny B : metabolizmus : účinky liekov
  hyperlipémia familiárna kombinovaná : metabolizmus : farmakoterapia
  diabetes mellitus : komplikácie
  niacín : použitie terapeutické
  živice rastlinné : použitie terapeutické
  fenofibrát : použitie terapeutické
  LanguageEnglish
  CountryUnited States of America
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindNepravé periodiká
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  C 1284
  sklad Rovinka - časopisy
  In-Library Use Only