Search results

 1. Title10 years experience with efficacy and safety of statin therapy in children suffering from familial hypercholesterolemia
  Author infoJ. Hyánek ... [et al.]
  Title10 rokov praxe s účinnosťou a bezpečnosťou terapie statínmi u detí s familiárnou hypercholesterolémiou
  Co-authors Hyánek Josef 1933-
  Dvořáková Jana
  Dubská Ladislava
  Přindišová Helena
  Freiberger Tomáš
  Kozák Libor 1960-2007
  Martiníková V.
  Corporation Medzinárodné sympózium o ateroskleróze 4., 2006, Košice, Slovensko
  Sign.C 2971
  Source Ateroskleróza : metabolizmus, klinika a liečba. - ISSN 1335-2253 . - Roč. 10, č. 1-2 (2006), s. 68
  systematics616.153-053.2-085 * 061.3
  MeSH Subject hypercholesterolémia : diagnostika : krv : dieťa
  dyslipidémie : farmakoterapia
  inhibítory hydroxymetylglutaryl-CoA-reduktázy : použitie terapeutické : dieťa
  simvastatín : použitie terapeutické
  Form, Genre abstrakt z kongresu
  Subj. Headings statíny * ezetimib
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 2. Title13. medzinárodné sympózium o ateroskleróze (28. september - 2. október 2003, Kyoto, Japonsko)
  Author infoMarian Sninčák
  Author Sninčák Marian
  Sign.C 2635
  Source Kardiológia. - ISSN 1210-0048. - Bratislava : SymeKard . - Vol. 13, no. 2 (2004), p. K/C 19-22
  systematics616.13-004.6:061.3
  Event keywords Medzinárodné sympózium o ateroskleróze ( 13. : 2003 : Kjóto, Japonsko )
  MeSH Subject kongresy ako téma
  artérioskleróza : klasifikácia : diagnostika : etiológia
  faktory rizikové
  faktory vekové
  inhibítory hydroxymetylglutaryl-CoA-reduktázy : použitie terapeutické
  syndróm metabolický : etiológia : patológia : terapia
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 3. TitleA disconnect between antitumor and antiangiogenic effects of fluvastatin in vitro and in vivo
  Author infoH. Klement, J. Rak
  TitleRozdiel medzi protinádorovými a antiangiogénnymi účinkami fluvastatínu in vitro a in vivo
  Author Klement H.
  Co-authors Rak J.
  NoteRes. angl.. - Bibliogr. odkazy
  Sign.C 720
  Source Neoplasma : journal of experimental and clinical oncology. - ISSN 0028-2685. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied . - Vol. 53, no. 2 (2006), s. 111-118  : obr.
  systematics616-006-092:615.272.4
  MeSH Subject inhibítory hydroxymetylglutaryl-CoA-reduktázy
  neovaskularizácia patologická : prevencia a kontrola : patofyziológia
  inhibítory angiogenézy
  nádory : patológia : prevencia a kontrola
  proliferácia buniek
  bunky endotelové
  bunky kultivované
  Subj. Headings statíny * fluvastatín * účinky protinádorové * angiogenéza
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 4. TitleAj ženy profitujú z liečby statínmi
  Author infopreložila a spracovala: Eva Kozáková
  Author Kozáková Eva
  NoteZdroj: Pharmazeutische Zeitung 3/2015
  Sign.CD 59
  Source Lekárnik : odborno-informačný mesačník pre lekárnikov. - ISSN 1335-924X. - Bojnice : Unipharma , 20141128 . - Roč. 20, č. 2 (2015), s. 28  : ilustr. (fareb.), fotogr.
  MeSH Subject inhibítory hydroxymetylglutaryl-CoA-reduktázy
  metaanalýza ako téma
  choroby kardiovaskulárne : prevencia a kontrola
  u ženského pohlavia
  u mužského pohlavia
  Subj. Headings riziko kardiovaskulárne * redukcia kardiovaskulárneho rizika
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 5. TitleAké dôležité sú intenzívne režimové opatrenia v ére statínov?
  Author infoWilliam W. Parmley
  Author Parmley William W.
  NoteIn the Statin Era, How Important Are Intense Lifestyle Changes?, J. Am. Coll. Cardiol. 2003;41:273-4. - Bibliogr. odkazy
  Sign.C 3018
  Source Journal of the American College of Cardiology : JACC-SK (slovenské vydanie). - ISSN 1335-8278. - Praha : Praha Publishing . - Roč. 3, č. 3 (2003), s. 190-192
  systematics616.153.915-085.272.4
  MeSH Subject inhibítory hydroxymetylglutaryl-CoA-reduktázy : aplikácia a dávkovanie : analýza
  hypolipidemiká
  kvalita života
  cvičenie
  dietoterapia
  LanguageSlovak
  CountryCzech Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 6. TitleAké sú ďalšie možnosti zníženia LDL?
  Author infoRašlová K.
  Author Rašlová Katarína
  Corporation Nové trendy v prevencii aterosklerózy. Sympózium 16., 2008, Bratislava, Slovensko
  Sign.CP 3028
  Source Via practica. Suplement : moderný časopis pre lekárov prvého kontaktu . Nové trendy v prevencii aterosklerózy : 14. február 2008, SÚZA, Bratislava. - ISSN 1336-930X. - Bratislava : SOLEN . - Roč. 5, supl. S1 (2008), s. 9  : ilustr., tab.
  systematics615.272 * 616.13-004.6-085 * 061.3
  MeSH Subject LDL cholesterol : účinky nežiaduce
  ateroskleróza : etiológia : farmakoterapia
  hypolipidemiká
  inhibítory hydroxymetylglutaryl-CoA-reduktázy
  Form, Genre abstrakt z kongresu
  Subj. Headings statíny
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 7. TitleAké sú východiská pre kombinovanú hypolipidemickú liečbu atorvastatín s ezetimibom?
  Author infoAndrej Dukát ... [et al.]
  Co-authors Dukát Andrej 1950-
  Mistríková Lucia
  Gavorník Peter 1948-
  Gašpar Ľudovít 1956-
  Sign.CP 2939M
  Source Medical practice : odborná príloha pre lekárov ambulantnej starostlivosti. - Bratislava : Ecopress , 2016 . - Roč. 11, č. 1 (2016), s. 13-14  : ilustr., fareb., fotogr., obr.
  MeSH Subject hyperlipoproteinémie : farmakoterapia
  hypolipidemiká
  farmakoterapia kombinovaná
  inhibítory hydroxymetylglutaryl-CoA-reduktázy : použitie terapeutické
  ezetimib
  LDL cholesterol : krv
  choroby kardiovaskulárne : prevencia a kontrola
  riziko
  medicína založená na dôkazoch
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 8. TitleAko dokážeme zlepšiť prognózu pacienta s vysokým KV rizikom?
  Author infoKatarína Žlebeková
  Author Žlebeková Katarína
  NotePrednášky z kongresu
  Sign.CP 2939
  Source Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XVII. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : 11. - 13. október 2012, Bratislava. - ISSN 1336-4871. - Bratislava : Ecopress , 2012 . - Č. 17 (2012), s. 58 a 60-65  : ilustr. (fareb.), fotogr., grafy, obr., sch.
  Contains alsoKtorý statín je lepší? Štúdia SATURN / Gabriel Kamenský -- Rosuvastatín u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom / Petr Ošťádal -- Fixné kombinácie v kardiovaskulárnej prevencii / Ján Murín
  Event keywords Slovenská kardiologická spoločnosť. Kongres ( 17. : 2012 : Bratislava, Slovensko )
  MeSH Subject inhibítory hydroxymetylglutaryl-CoA-reduktázy : aplikácia a dávkovanie : farmakológia : použitie terapeutické
  choroby kardiovaskulárne : prevencia a kontrola : farmakoterapia
  syndróm akútny koronárny : etiológia : patofyziológia : prevencia a kontrola
  plak aterosklerotický
  LDL cholesterol
  hypertenzia : farmakoterapia
  dyslipidémie : farmakoterapia
  kombinácie liekové
  výsledok liečby
  prognóza
  analýza prežívania
  skúšanie klinické ako téma
  Subj. Headings atorvastatín * amlodipín * rosuvastatín * ateróm - účinky liekov
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 9. TitleAko dosiahnuť cieľové hodnoty LDL cholesterolu v klinickej praxi
  Author infoIvana Šoóšová
  Author Šoóšová Ivana
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 3108
  Source Medikom : oficiálny časopis Slovenskej lekárskej komory. - ISSN 1338-340X. - Bratislava : Lekár , 2017 . - Roč. 7, č. 2 (2017), s. 15-[16]
  Source Medinews . - , Č. 2 (2017)
  MeSH Subject dyslipidémie : farmakoterapia : dietoterapia
  LDL cholesterol : krv
  hypolipidemiká : použitie terapeutické
  inhibítory hydroxymetylglutaryl-CoA-reduktázy
  ezetimib
  kombinácie liekové
  proproteín konvertáza 9 : antagonisty a inhibítory
  prevencia primárna
  strava a stravovanie
  fajčenie
  aktivita pohybová
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 10. TitleAko manažujeme cievne mozgové príhody na Slovensku? : Sekundárna prevencia ischemickej CMP 2016
  Author infoJaroslava Feketeová
  Author Feketeová Jaroslava
  Co-authors Turčáni Peter
  Sign.CP 2939K
  Source Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . 45. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres : 3. - 6. október 2017, Košice : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871. - Bratislava : MAFRA Slovakia , 2017 . - Č. 10 (2017), s. 19-20  : ilustr., tab.
  Event keywords Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres s medzinárodnou účasťou ( 45. : 2017 : Košice, Slovensko )
  MeSH Subject príhoda náhla cievna mozgová : farmakoterapia
  prevencia sekundárna
  inhibítory agregácie trombocytov
  kyselina acetylsalicylová
  inhibítory hydroxymetylglutaryl-CoA-reduktázy
  Subj. Headings klopidogrel * terapia antiagregačná duálna * kombinácia klopidogrel a kyselina acetylsalicylová
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES