Search results

 1. TitleStratégie zvládania intelektovo nadaných a bežných adolescentov z gymnázia v kontexte štruktúry osobnostných dimenzií
  Par.titleCoping strategies of intellectually gifted and common adolescents attending grammar school in the context of the personality dimensions structure
  Author infoJolana Laznibatová ... [et al.]
  Co-authors Laznibatová Jolana
  Fábik Dušan
  Belica Ivan
  Balážová Mária
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 1653
  Source Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574. - Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie , 2018 . - Roč. 52, č. 1 (2018), s. 24-35  : ilustr. tab.
  MeSH Subject adaptácia psychologická : adolescent
  inteligencia
  osobnosť
  prieskumy a dotazníky
  testy psychologické
  adolescent
  Subj. Headings stratégie copingové
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 2. TitleŠkolská zrelosť
  Par.titleSchool maturity
  Author infoViola Zlámalová
  Author Zlámalová Viola
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 2814
  Source Revue medicíny v praxi : odborný medicínsky časopis. - ISSN 1336-202X. - Bratislava : MAURO Slovakia , 2017 . - Roč. 15, č. 2 (2017), s. 49-50
  MeSH Subject psychológia detská : dieťa predškolského veku : dieťa
  školy
  faktory vekové
  vývin dieťaťa
  inteligencia
  emócie
  adaptácia sociálna
  správanie dieťaťa
  dieťa predškolského veku
  dieťa
  Subj. Headings zrelosť školská * zaškolenie dieťaťa * nezrelosť školská
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 3. TitlePán a pán, který běží - vývoj kresby v mladším školním věku
  Par.titleLord and the lord running - development of children's drawing in early school age
  Author infoMarie Vágnerová, Pavlína Janošová
  Author Vágnerová Marie
  Co-authors Janošová Pavlína
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., čes.
  Sign.C 1653
  Source Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574. - Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie , 2017 . - Roč. 51, č. 4 (2017), s. 240-259  : ilustr., grafy, obr., tab.
  MeSH Subject maliarstvo
  telo ľudské
  testy psychologické
  reprodukovateľnosť výsledkov
  psychometria
  inteligencia
  psychológia detská
  dieťa
  Subj. Headings kresba ľudskej postavy * hodnotenie kresby ľudskej postavy * vývoj kresby
  LanguageCzech
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 4. TitleIntelektové nadanie a ďalšie vybrané prediktory spokojnosti so životom u žiakov slovenských gymnázií
  Par.titleIntellect giftedness and other selected predictors of life satisfaction among pupils attending Slovak grammar schools
  Author infoIvan Belica, Mária Balážová
  Author Belica Ivan
  Co-authors Balážová Mária
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 1653
  Source Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574. - Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie , 2017 . - Roč. 51, č. 2-3 (2017), s. 71-85  : ilustr., tab.
  MeSH Subject spokojnosť osobná : adolescent
  analýza regresná
  dieťa nadané
  inteligencia
  vplyv pohlavia
  vzťahy rodič-dieťa
  osobnosť
  adaptácia psychologická
  adolescent
  Subj. Headings prediktory spokojnosti so životom * odmietanie * neurotizmus * extraverzia (psychológia) * svedomitosť * otvorenosť ku skúsenosti * vyhýbanie sa problému * ústup sociálny * zmysel pre humor
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 5. TitleDiagnostika sociálne znevýhodnených žiakov s ťažkosťami v učení - inkluzívny prístup
  Par.titleThe diagnostics of socially disadvantaged pupils with learning difficulties - inclusive approach
  Author infoViera Šilonová, Vladimír Klein
  Author Šilonová Viera
  Co-authors Klein Vladimír
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 1653
  Source Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574. - Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie , 2017 . - Roč. 51, č. 2-3 (2017), s. 167-181
  MeSH Subject poruchy učenia : diagnostika : etiológia : dieťa
  inteligencia
  poruchy vývinové duševné
  diagnostika včasná
  vzdelávanie špeciálne
  psychológia sociálna
  dieťa
  Subj. Headings znevýhodnenosť sociálna
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 6. TitleExekutívne funkcie a školský prospech
  Par.titleExecutive functions and academic achievement
  Author infoJarmila Takáčová
  Author Takáčová Jarmila
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 1653
  Source Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574. - Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie , 2016 . - Roč. 50, č. 1 (2016), s. 24-40  : ilustr., tab.
  MeSH Subject funkcia exekutívna
  kognícia
  inteligencia
  testy inteligenčné
  študenti
  dieťa
  Subj. Headings schopnosti kognitívne * schopnosti intelektuálne * prospech v škole * testy exekutívnych funkcií * vyhodnotenie súboru žiakov * žiaci piateho ročníka
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 7. TitleInterkulturní psychologie
  Subtitlevybrané kapitoly: základní pojmy interkulturní psychologie, kolektivní identita, předsudky a stereotypy, etnicita a etnické konflikty
  Author infoJiří Čeněk, Josef Smolík, Zdeňka Vykoukalová
  Author Čeněk Jiří 1984-
  Co-authors Smolík Josef 1976-
  Vykoukalová Zdeňka 1979-
  ISBN978-80-247-5414-7 (brož.)
  IssueVydání 1.
  Issue dataPraha : Grada Publishing , 2016. - 312 s. : ilustr., grafy, obr., sch, tab., 21 cm
  Edition Psyché
  NoteBibliogr. odkazy. - Register. - Res. angl.
  MeSH Subject psychológia : metódy
  rôznorodosť kultúr
  vnímanie
  myslenie
  inteligencia
  emócie
  predsudok
  Subj. Headings psychológia interkultúrna
  LanguageCzech
  CountryCzech Republic
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  K 58260
  sklad Rovinka - monografické dokumenty


 8. TitleRozporné závery pri hodnotení právnej/trestnoprávnej zodpovednosti u osobností s mentálnym postihnutím. PowerPointová prezentácia
  Author infoElena Žigová
  Author Žigová Elena
  Corporation Medzinárodná konferencia súdnej psychiatrie, 2016, Zochova Chata, Slovensko
  Sign.A 556
  Source Medzinárodná konferencia súdnej psychiatrie [elektronický zdroj] : 15. - 17. 9. 2016, kongresový hotel Zochova chata. - [S.l. : s.n. , 2016] . - 1 CD-ROM, S. 1-27, Rozporne zavery pri hodnoteniMR.pptx, powerpointová prezentácia
  MeSH Subject postihnutie intelektuálne
  inteligencia
  Medzinárodná klasifikácia chorôb
  Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch
  čin trestný
  podvod
  zodpovednosť právna
  spôsobilosť duševná
  svedectvo znalecké
  Subj. Headings kazuistika * hodnotenie právnej/trestnoprávnej zodpovednosti * spôsobilosť na právne úkony * posudky znalecké
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z elektronických zdrojov
  DatabaseELECTRONIC RESOURCES


 9. TitleŽivot s vysokou inteligencí
  Subtitleprůvodce pro nadané dospělé a nadané děti
  Author infoMonika Stehlíková
  Author Stehlíková Monika
  ISBN978-80-271-0101-6 (brož.)
  IssuePrvní vydání
  Issue dataPraha : GRADA , 2016. - 169 s. : ilustr., obr., tab., 24 cm
  MeSH Subject inteligencia : dieťa : dospelý
  talent
  myslenie : fyziológia
  emócie
  osobnosť
  dieťa nadané
  vývin dieťaťa
  zdravie duševné
  dieťa
  dospelý
  LanguageCzech
  CountryCzech Republic
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  K 58522
  sklad Rovinka - monografické dokumenty


 10. TitleExekutívne funkcie bilingválnych detí
  Par.titleBilingual children´s executive functions
  Author infoMichaela Čajková, Miriam Slavkovská
  Author Čajková Michaela
  Co-authors Slavkovská Miriam
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 1653
  Source Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574. - Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie , 2016 . - Roč. 50, č. 4 (2016), s. 306-316  : ilustr., tab.
  MeSH Subject mnohojazyčnosť
  funkcia exekutívna : dieťa
  prieskumy a dotazníky
  kognícia
  inhibícia (psychológia)
  pamäť krátkodobá
  inteligencia
  dieťa
  Subj. Headings bilingvizmus * D-KEFS (Delis-Kaplanovej systém exekutívnych funkcií) * flexibilita kognitívna * pamäť pracovná
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES