Search results

 1. TitleAbout the effect of rational, dialectical and critical thinking on wisdom
  Par.titleO vplyve racionálneho, dialektického a kritického myslenia na múdrosť
  Author infoImrich Ruisel
  Author Ruisel Imrich 1941-
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 1890
  Source Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychological sciences : časopis pre výskum a teóriu v psychologických vedách. - ISSN 0039-3320 . - Vol. 48, no. 2 (2006), s. 81-93
  systematics159.955
  MeSH Subject myslenie : klasifikácia
  osobnosť
  inteligencia
  Subj. Headings múdrosť * myslenie racionálne * myslenie dialektické * myslenie kritické
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 2. TitleAeróbny tréning zvyšuje inteligenciu a akademickú úspešnosť detí
  Author infoJ. Čelko
  Author Čelko Juraj 1948-
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 1613
  Source Rehabilitácia : vedecko-odborný, recenzovaný časopis pre otázky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie. - ISSN 0375-0922. - Bratislava : LIEČREH , 2016 . - Vol. 53, no. 1 (2016), s. 78-79
  MeSH Subject aktivita pohybová
  cvičenie
  inteligencia
  kognícia
  hipokampus
  zdatnosť telesná
  psychometria
  študenti
  mladý dospelý
  Subj. Headings tréning aeróbny * úspešnosť v škole
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 3. TitleAnalysis of physical and mental development of children with aplasia, hypoplasia and ectopy of the thyroid gland
  Author infoBarbara Pniewska-Siark ... [et al.]
  TitleAnalýza telesného a duševného vývinu detí s apláziou, hypopláziou a ektopiou štítnej žľazy
  Co-authors Pniewska-Siark Barbara
  Jeziorowska Anna
  Bobeff Irena
  Lewiński Andrzej
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl.
  Sign.C 1685
  Source Endocrine regulations. - ISSN 1210-0668. - Bratislava : AEPress , 2006 . - Vol. 40, no. 1 (2006), s. 7-14  : ilustr., tab.
  systematics616.441-008.64-053.2-092 * 159.922.72
  MeSH Subject dysgenéza štítnej žľazy : krv : patofyziológia : psychológia
  vývin dieťaťa
  poruchy vývinové duševné
  inteligencia
  receptory tyreotropínové
  faktory transkripčné
  hypotyreóza vrodená : krv : patofyziológia : psychológia
  Subj. Headings aplázia štítnej žľazy - dieťa * hypoplázia štítnej žľazy - dieťa * ektopia štítnej žľazy - dieťa * IQ - dieťa
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 4. TitleAntiarrhythmic drug therapy in ICD patients
  Author infoD. Petrač
  Author Petrač D.
  Corporation Alpe Adria Cardiology Meeting 13., 2005, Piešťany, Slovensko
  Sign.C 2635
  Source Kardiológia. - ISSN 1210-0048. - Bratislava : SymeKard . - Vol. 14, no. 3 (2005), p. K/C 103
  systematics616.12-008.318:615.222:061.3
  MeSH Subject inteligencia umelá : diagnostika : farmakoterapia : patológia
  tachykardia komorová : diagnostika : farmakoterapia
  antiarytmiká : aplikácia a dávkovanie : analýza : použitie terapeutické
  dysfunkcia ľavej komory : komplikácie : diagnostika : farmakoterapia
  Form, Genre abstrakty z kongresu
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 5. TitleBehavioral-situational approach to examining social intelligence
  Par.titleBehaviorálno-situačný prístup k skúmaniu sociálnej inteligencie
  Author infoMiroslav Frankovský, Róbert Štefko, František Baumgartner
  Author Frankovský Miroslav
  Co-authors Štefko Róbert
  Baumgartner František
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 1890
  Source Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychological sciences : časopis pre výskum a teóriu v psychologických vedách. - ISSN 0039-3320 . - Vol. 48, no. 3 (2006), s. 251-257  : obr., tab.
  systematics159.95 * 316.62
  MeSH Subject inteligencia
  správanie sociálne
  výskum behaviorálny
  vzťahy medziľudské
  testy psychologické : štatistika a číselné údaje
  psychometria
  Subj. Headings inteligencia sociálna
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 6. TitleBiofeedback: Psychológia na pomoc medicíne
  Subtitlenácviková technika biofeedback
  Author infoMária Gážiová
  Author Gážiová Mária
  Sign.CD 59
  Source Lekárnik : odborno-informačný mesačník. - ISSN 1335-924X. - Prievidza : UNIPHARMA . - Roč. 8, č. 4 (2003), s. 47  : Obr.
  systematics159.95:316.776.34
  MeSH Subject väzba spätná biologická, psychológia : metódy
  elektroencefalografia : metódy
  systém nervový centrálny
  činnosť nervová vyššia
  inteligencia
  psychológia
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 7. TitleBudeme zisťovať spirituálnu inteligenciu?
  Author infoMichal Stríženec
  Author Stríženec Michal 1932-
  NoteRes. angl.. - Bibliogr. odkazy
  Sign.C 1070
  Source Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi. - ISSN 0009-062X. - Praha : Academie . - Roč. 49, č. 4 (2005), s. 367-373
  systematics159.9:165
  MeSH Subject inteligencia
  spiritualita
  empirizmus
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 8. TitleCognitive and emotional variables in university students
  Par.titleKognitívne a emočné premenné u vysokoškolských študentov
  Author infoMaría Luisa Sanz de Acedo Lizarraga, María Teresa Sanz de Acedo Baquedano, María Milagros Pollán Rufo
  Author Sanz de Acedo Lizarraga María Luisa
  Co-authors Sanz de Acedo Baquedano María Teresa
  Pollán Rufo María Milagros
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 1890
  Source Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychology : časopis pre výskum a teóriu v psychológii. - ISSN 0039-3320. - Bratislava : Slovak Academic Press , 2010 . - Vol. 52, no. 1 (2010), s. 41-51  : ilustr., tab.
  MeSH Subject kognícia
  emócie
  inteligencia
  javy psychologické
  prieskumy a dotazníky
  vplyv pohlavia
  faktory vekové
  Subj. Headings znalosť emočného obsahu * kontrola nálad a emočných reakcií
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
 9. TitleComputer applications in critical care medicine
  Author infoDonald B. Chalfin, guest editor
  TitleAplikácia výpočtovej techniky v intenzívnej lekárskej starostlivosti
  Another authors Chalfin Donald B. (Editor)
  Year, No.Vol. 15 No. 3, [Supl.] (1999)
  Issue dataPhiladelphia : Saunders , 1999. - s. XII, 481-666
  Edition Critical Care Clinics ; [Supl.], ISSN 0749-0704
  systematics616-083.1
  MeSH Subject starostlivosť urgentná
  starostlivosť urgentná : organizácia a riadenie : trendy
  inteligencia umelá
  spracovanie údajov, automatizované
  softvér
  internet
  systémy počítačové
  spracovanie údajov, automatizované
  siete počítačové
  terapia usmerňovaná pomocou počítača
  LanguageEnglish
  CountryUnited States of America
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindNepravé periodiká
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  C 2698
  sklad Rovinka - časopisy
  In-Library Use Only
 10. TitleCorrelates of social and abstract intelligence
  Par.titleKoreláty sociálnej a abstraktnej inteligencie
  Author infoZuzana Makovská, Michal Kentoš
  Author Makovská Zuzana
  Co-authors Kentoš Michal
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 1890
  Source Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychological sciences : časopis pre výskum a teóriu v psychologických vedách. - ISSN 0039-3320 . - Vol. 48, no. 3 (2006), s. 259-264  : tab.
  systematics159.95-053.2 * 316.62-053.2 * (437.6) * (437.3)
  MeSH Subject inteligencia : klasifikácia : dieťa
  správanie sociálne : dieťa
  myslenie
  dieťa
  testy psychologické : štatistika a číselné údaje : dieťa
  Headings Geogr. Slovensko
  Česká republika
  Subj. Headings inteligencia sociálna * inteligencia abstraktná * TIP -využitie * Test intelektového potenciálu * TSIS - využitie * Tromso Social Intelligence Scale
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES