Search results

Records found: 296  
Your query: MeSH Keywords = "lekárstvo súdne"
 1. Title1. slovensko-český vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou
  Par.title1st Slovak-Czech Scientific Congress of Forensic Medicine with international participation
  Subtitlezborník abstraktov a prednášok
  June 18 - 21, 2008, Gabčíkovo, Slovakia
  Corporation Lekárska fakulta UK Bratislava. Ústav súdneho lekárstva
  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Súdne lekárstvo a patologická anatómia
  Slovensko-český vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou 1., 2008, Gabčíkovo, Slovensko
  ISBN978-80-223-2520-2 (brož.)
  Issue dataBratislava : Univerzita Komenského , 2008. - 51 s. : ilustr., fotogr., tab., 30 cm
  NoteBibliogr. odkazy. - Register autorov
  Chapters, articles Kostra ženy indočínskeho pôvodu z Červeníka
  systematics340.6(063) * 616/618-091 * 340.66/.67 * 572
  MeSH Subject lekárstvo súdne : trendy
  toxikológia súdna : trendy
  antropológia súdna : trendy
  Form, Genre kongres
  LanguageCzech, English, German, Slovak
  CountrySlovak Republic
  Copy count1, currently available 1
  Document kindZborníky
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  Z 1508
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
 2. Title100 rokov od narodenia prof. MUDr. Hermana Krska
  Author infoV. Porubský
  Author Porubský Vladimír 1921-2017
  Sign.C 2879
  Source Medicínsky monitor. - ISSN 1335-0951 . - Roč. 3, č. 4 (1997), s. 28
  systematics340.6:929
  Person keywords Krsek Herman
  MeSH Subject biografie ako téma
  lekárstvo súdne : vzdelávanie : organizácia a riadenie
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 3. Title11th Nordic congress of forensic medicine and odontology
  Par.title11 nordiska kongressen i rättsmedicin och rättsodontologi
  Subtitleproceedings of the 11th Nordic congres ..., 12-16 Juni 1991, Oulu, Finland
  Author infoRed. Jorma Hirvonen
  Title11. nordický kongres súdneho lekárstva a odontológie
  Another authors Hirvonen Jorma (Proofreader)
  Corporation Nordic Congress of Forensic Medicine and Odontology 11., 1991, Oulu, Finland
  ISBN951-42-3289-5 (brož.)
  Issue dataOulu : Universitas Ouluensis , 1992. - 244 s.
  Edition Acta Universitatis Ouluensis. Series D, Medica ; vol. 237
  Chapters, articles
  systematics340.6+616.31(08)(061.3)
  MeSH Subject choroby zubov : terapia
  zub : rast a vývin
  lekárstvo súdne
  stomatológia súdna : zborníky
  kongresy ako téma : Fínsko
  Extended TitleEleventh Nordic congress of forensic medicine and odontology
  LanguageFinnish
  CountryFinland
  Copy count1, currently available 1
  Document kindZborníky
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  Z 227
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
 4. Title12th International Forensic Symposium
  Author infoJozef Šidlo
  Author Šidlo Jozef 1957-
  Sign.C 3113
  Source Folia societatis medicinae legalis Slovacae : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej súdno-lekárskej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti : refereed scientific journal of The Slovak Society of Forensic Medicine of Slovak Medical Society. - ISSN 1338-4589. - Bratislava : Slovenská súdno-lekárska spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti , 2015 . - Vol. 5, nr. 1 (2015), s. 42  : ilustr., fotogr.
  Event keywords International Forensic Symposium. Sympózium ( 12. : 2015 : Bratislava, Slovensko )
  MeSH Subject kongresy ako téma
  kriminológia
  lekárstvo súdne
  Subj. Headings sympózium
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 5.                            
  Call numberLocationSublocationInfo
  Z 1221
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
  Z 1222
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
 6. Title23. Frühjahrstagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Region Nord
  Author infoJozef Šidlo
  Title23. jarné dni Nemeckej spoločnosti súdneho lekárstva, regiónu sever
  Author Šidlo Jozef 1957-
  Sign.C 3113
  Source Folia societatis medicinae legalis Slovacae : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej súdno-lekárskej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti : refereed scientific journal of The Slovak Society of Forensic Medicine of Slovak Medical Society. - ISSN 1338-4589. - Bratislava : Slovenská súdno-lekárska spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti , 2014 . - Vol. 4, no. 1 (2014), s. 15  : ilustr., obr.
  Event keywords Frühjahrstagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Region Nord ( 23. : 2014 : Drážďany, Nemecko )
  MeSH Subject kongresy ako téma
  lekárstvo súdne
  Headings Geogr. Nemecko
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 7. Title23. [i.e. 24.] Frühjahrstagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Region Nord
  Author infoJozef Šidlo
  Author Šidlo Jozef 1957-
  Sign.C 3113
  Source Folia societatis medicinae legalis Slovacae : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej súdno-lekárskej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti : refereed scientific journal of The Slovak Society of Forensic Medicine of Slovak Medical Society. - ISSN 1338-4589. - Bratislava : Slovenská súdno-lekárska spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti , 2015 . - Vol. 5, nr. 2 (2015), s. 77  : ilustr., obr.
  Event keywords Frühjahrstagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Region Nord ( 24. : 2015 : Kolín nad Rýnom, Nemecko )
  MeSH Subject kongresy ako téma
  lekárstvo súdne
  genetika súdna
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 8. Title23rd International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia
  Author infoJozef Šidlo
  Title23. medzinárodné stretnutie súdneho lekárstva Alpe-Adria-Pannonia
  Author Šidlo Jozef 1957-
  Sign.C 3113
  Source Folia societatis medicinae legalis Slovacae : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej súdno-lekárskej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti : refereed scientific journal of The Slovak Society of Forensic Medicine of Slovak Medical Society. - ISSN 1338-4589. - Bratislava : Slovenská súdno-lekárska spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti , 2014 . - Vol. 4, no. 2 (2014), s. 53  : ilustr., fotogr.
  Event keywords International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia ( 23. : 2014 : Lausanne - Geneva, Švajčiarsko )
  MeSH Subject kongresy ako téma
  lekárstvo súdne
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 9.                            
  Call numberLocationSublocationInfo
  Z 1453
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
  Z 1454
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
 10. Title4. česko-slovenský sjezd soudního lékařství s mezinárodní účastí
  Subtitleprogramový sborník, 15. - 16. 5. 2014, Praha
  Author infoMiroslav Hirt et al.
  Another authors Hirt Miroslav 1950- (Compiler)
  Corporation Slovenská súdnolekárska spoločnosť SLS
  Česko-slovenský sjezd soudního lékařství s mezinárodní účastí 4., 2014, Praha, Česko
  ISBN978-80-260-6083-3 (brož.)
  Issue dataBratislava : Slovenská súdno-lekárska spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti , 2014. - 57 s. : ilustr., tab., 30 cm
  NoteBibliogr. odkazy
  Chapters, articles Možnosti využitia krvných kvapiek v praxi: experimentálny model
  MeSH Subject lekárstvo súdne
  toxikológia
  biológia molekulárna : metódy
  Form, Genre kongres
  abstrakty
  program
  LanguageCzech
  CountryCzech Republic
  Copy count1, currently available 1
  Document kindZborníky
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  Z 1769
  sklad Rovinka - monografické dokumenty

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.