Search results

 1. TitlePředsudky, diskriminace a stigmatizace jako závažné etické problémy spojené s léčbou psychicky nemocných
  Par.titlePrejudices, discrimination and stigmatization as serious ethical problems associated with the treatment of the mentally ill
  Author infoMiroslav Škoda
  Author Škoda Miroslav
  NoteČlánok je prevzatý zo Psychiatrie pro praxi, roč. 17, č. 2e (2016), s. e24-e34. - Bibliogr. odkazy. - Res. angl.,čes.
  Sign.C 3032
  Source Psychiatria pre prax. - ISSN 1335-9584. - Bratislava : SOLEN , 2018 . - Roč. 19, č. 2 (2018), s. e14-e19
  Source Elektronická príloha . - tlačená
  MeSH Subject predsudok
  diskriminácia sociálna
  stigma sociálna
  duševne chorí
  schizofrénia
  stereotypizácia
  etika
  Subj. Headings Allportova škála diskriminácie * stigma primárna * stigma sekundárna * destigmatizácia
  LanguageCzech
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 2. TitleRómska mediácia v zdravotníctve
  Author infoFrantišek Kutlík
  Author Kutlík František
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. slov.
  Sign.C 3102
  Source Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Bratislava : Wolters Kluwer , 2017 . - Roč. 8, č. 9 (2017), s. 11-15  : ilustr., sch.
  MeSH Subject skupiny etnické
  Rómovia
  charakteristiky kultúry
  rodina
  vzťahy rodinné
  postoj k zdraviu
  komunikácia
  stereotypizácia
  predsudok
  diskriminácia sociálna
  rasizmus
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti : etnológia
  Subj. Headings mediácia interkultúrna * mediácia v zdravotníctve interkultúrna * menšina rómska * program ROMED
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 3. TitleInterkulturní psychologie
  Subtitlevybrané kapitoly: základní pojmy interkulturní psychologie, kolektivní identita, předsudky a stereotypy, etnicita a etnické konflikty
  Author infoJiří Čeněk, Josef Smolík, Zdeňka Vykoukalová
  Author Čeněk Jiří 1984-
  Co-authors Smolík Josef 1976-
  Vykoukalová Zdeňka 1979-
  ISBN978-80-247-5414-7 (brož.)
  IssueVydání 1.
  Issue dataPraha : Grada Publishing , 2016. - 312 s. : ilustr., grafy, obr., sch, tab., 21 cm
  Edition Psyché
  NoteBibliogr. odkazy. - Register. - Res. angl.
  MeSH Subject psychológia : metódy
  rôznorodosť kultúr
  vnímanie
  myslenie
  inteligencia
  emócie
  predsudok
  Subj. Headings psychológia interkultúrna
  LanguageCzech
  CountryCzech Republic
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  K 58260
  sklad Rovinka - monografické dokumenty


 4. TitlePredsudky v práci sestier
  Par.titlePrejudices in the work of nurses
  Author infoPoliaková Nikoleta , Králová Eva, Pristachová Zuzana
  Author Poliaková Nikoleta
  Co-authors Králová Eva
  Pristachová Zuzana
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 3141
  Source Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-3022. - Trenčín : Fakulta zdravotníctva. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne , 2015 . - Roč. 3, č. 2 (2015), s. 20-23  : ilustr., tab.
  MeSH Subject sestry zdravotné
  predsudok
  postoj zdravotníckych pracovníkov
  prieskumy a dotazníky
  Subj. Headings prieskum dotazníkový
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 5. TitlePokud mě cejchujete, běžte s tou terapií někam! Hraniční porucha osobnosti a stigma
  Par.titleIf you label me, go with your therapy to hell! Borderline personality disorder and stigma
  Author infoMarie Ocisková ... [et al.]
  Author Ocisková Marie
  NoteČlánok je prevzatý z: Psychiatr. praxi, roč. 15, č. 2 (2014), s. 62-66. - Bibliogr. odkazy. - Res. angl., čes.
  Sign.C 3032
  Source Psychiatria pre prax. - ISSN 1335-9584. - Bratislava : SOLEN , 2015 . - Roč. 16, č. 1 (2015), s. e1-e6
  Source Elektronická príloha . - tlačená
  MeSH Subject porucha osobnosti, hraničná : psychológia
  stereotypizácia
  predsudok : psychológia
  postoj zdravotníckych pracovníkov
  metaanalýza ako téma
  Subj. Headings stigmatizácia
  LanguageCzech
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 6. TitlePoruchy príjmu potravy - mýty a povery
  Author infoFrantišek Krch
  Author Krch František David 1951-
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 3093
  Source Sociálna prevencia : odborný časopis. - ISSN 1336-9679. - Bratislava : Národné osvetové centrum , 2015 . - Roč. 10, č. 2 (2015), s. 4-5  : ilustr., obr.
  MeSH Subject poruchy príjmu potravy
  anorexia nervosa
  bulimia nervosa
  predsudok
  postoj
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 7. TitleMigranti - fakty a mýty
  Author infoPeter Brnula, Lucia Slobodová
  Author Brnula Peter
  Co-authors Slobodová Lucia
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 3093
  Source Sociálna prevencia : odborný časopis. - ISSN 1336-9679. - Bratislava : Národné osvetové centrum , 2015 . - Roč. 10, č. 2 (2015), s. 8-9
  MeSH Subject migrácia osôb
  migranti a osoby s prechodným pobytom
  predsudok
  Subj. Headings mýty a fakty
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 8. TitleWyznawcy Islamu jako potencjalne marginalizowana mniejszosć społeczna, w poglądach młodzieży
  Par.titleFollowers of Islam as a potentially-marginalized social minority in the opinions of the young
  Author infoDorota Pstrąg
  TitleStúpenci islamu ako potenciálne marginalizované sociálne menšiny v názoroch mládeže
  Author Pstrąg Dorota
  Corporation Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. Zdravotnícke, sociálne, ekonomické a právne problémy marginalizovaných skupín 11., 2015, Prešov, Slovensko
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., pol.
  Sign.C 3128
  Source Zdravotníctvo a sociálna práca. - ISSN 1336-9326 . - Roč. 10, suppl. (2015), 1 elektronický optický disk, s. 183-185
  MeSH Subject mladý dospelý
  postoj
  predsudok
  islam
  Arabi
  Form, Genre abstrakty z kongresu
  LanguageEnglish, Polish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z elektronických zdrojov
  DatabaseELECTRONIC RESOURCES


 9. TitleZdravotne znevýhodnené osoby, sex a mýty
  Author infoMichal Chovanec, Petr Weiss
  Author Chovanec Michal
  Co-authors Weiss Petr
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 3100
  Source Sexuológia : časopis Slovenskej sexuologickej spoločnosti. - ISSN 1335-8820. - Nové Zámky : PSYCHOPROF , 2014 . - Roč. 14, č. 1 (2014), s. 14-16
  MeSH Subject zdravotne postihnutí
  sexualita
  predsudok
  správanie sexuálne
  partneri sexuálni
  súkromie
  obete trestných činov
  výchova sexuálna
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 10. TitleStrach zo sociálnej stigmatizácie u pacientov s úzkostnými a psychosomatickými poruchami
  Author infoEva Krkošková
  Author Krkošková Eva
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 2814
  Source Revue medicíny v praxi : odborný medicínsky časopis. - ISSN 1336-202X. - Bratislava : MAURO Slovakia , 2014 . - Roč. 12, č. 2 (2014), s. 37-38
  MeSH Subject poruchy duševné
  predsudok
  stigma sociálna
  Subj. Headings destigmatizácia
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES