Search results

Records found: 81  
Your query: MeSH Keywords = "protézy a implantáty využitie"
 1. TitleAbnormálna pohyblivosť implantovaného portu podľa polohy u obézneho pacienta
  Par.titleMobilité abnormale d'un cathéter de chambre implantable selon la posture chez une patiente obese
  Author infoP. Bernard ... [et al.]
  Co-authors Bernard P.
  Virgnaud S.
  Letessier E.
  Kolkus Milan
  NoteAnn.Fr.Anesth.Réanim. 20, 2001, č. 8, s. 720-722
  Sign.C 3003
  Source Medicina militaris Slovaca : odborný časopis zdravotníckej služby ozbrojených síl Slovenskej republiky. - ISSN 1335-5139. - Bratislava : Ministerstvo obrany SR . - Roč. 5, č. 2 (2003), s. 31
  systematics616-089.819.2/.5-06:616-056.52
  MeSH Subject protézy a implantáty : využitie
  katétre vnútorne zavedené : kontraindikácie
  obezita : komplikácie
  poloha na chrbte
  Form, Genre abstrakty
  Subj. Headings pohyblivosť implantovaného portu
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 2. TitleAutomatické implantovateľné defibrilátory: súčasnosť a budúcnosť
  Author infoGabriela Kaliská
  Author Kaliská Gabriela
  Sign.CP 2939
  Source Zdravotnícke noviny : odborný týždenník pre zdravotníctvo, sociálne služby a farmáciu. - ISSN 1335-4477 . - Roč. 2, č. 30, Lekárske listy (1997), s. 8-9  : Tab.
  systematics616.12-008.311
  MeSH Subject kardioverzia elektrická : vybavenie prístrojové : metódy
  tachykardia : klasifikácia
  tachykardia sinoatriálna uzlová reentry : diagnostika
  protézy a implantáty : využitie
  Subj. Headings tachykardia * tachykardia sinoatriálna uzlová reentry * kardioverzia * protézy a implantáty
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 3. TitleBeta-bunky prasiat prospešné pre ľudí
  Author infoAlois Kopecký
  Author Kopecký Alois 1920-
  NoteA. Kopecký: Dejiny cukrovky
  Sign.C 3038
  Source Diabetik : odborný zdravotnícky časopis pre diabetickú a diabetologickú verejnosť. - ISSN 1336-0426. - Bratislava : LB International . - Roč. 3, č. 5 (2004), s. 58
  systematics616.379-008.64:93/99
  MeSH Subject diabetes mellitus : história
  protézy a implantáty : využitie
  transplantácia pankreasu : využitie
  orgány bioarteficiálne : využitie
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 4. TitleCesta do hlubin duše ušního chirurga
  Par.titleA trip to the depth of the ear surgeone's sole
  Author infoM. Sedláková-Prošková
  Author Sedláková-Prošková Miroslava
  NoteRes. čes.
  Sign.C 2791
  Source Choroby hlavy a krku : medziodborový časopis pre odborných a praktických lekárov. - ISSN 1210-0447. - Bratislava : Alpha * Omega . - Roč. 13, č. 2 (2004), s. 18-20  : Tab.
  systematics616.28-089
  MeSH Subject štúdium lekárstva
  prax odborná : organizácia a riadenie : využitie
  výkony chirurgické otologické : vybavenie prístrojové : metódy : štatistika a číselné údaje
  protézy a implantáty : využitie
  LanguageCzech
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 5. TitleClosure of small-to-large ductus arteriosus by transcatheter occlusion devices
  Author infoP. Gavora, J. Mašura
  Author Gavora Pavel
  Co-authors Mašura Jozef 1950-
  Corporation Alpe-Adria Cardiology Meeting 6., 1998, Bratislava, Slovensko
  Sign.C 2635
  Source Kardiológia. - ISSN 1210-0048. - Bratislava : SymeKard . - Vol. 7, suppl. (1998), s. 26A
  systematics616.131.3-007.22:616-089.846:061.3
  MeSH Subject kongresy ako téma
  ductus arteriosus patens : chirurgia : adolescent : dieťa
  protézy a implantáty : využitie : adolescent : dieťa
  metódy : adolescent : dospelý : dieťa
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 6. TitleDie Radiusköpfchenfraktur und ihre Versorgung mit resorbierbaren Implantaten aus PDS im Vergleich zu der mit Metallimplantaten
  Author infoDorthe Bössow
  TitleFraktúra hlavičky vretennej kosti a jej ošetrenie s rezorbovateľným implantátom z PDS [Poly-p-dioxanon] v porovnaní s kovovými implantátmi
  Author Bössow Dorthe
  Issue dataHamburg : Universität , 1995. - 191 s. : fotogr., obr., tab.
  NoteDátum obhájenia 09.01.1996
  Chapters, articles
  systematics616.717.51-001.5-089(043.3)
  MeSH Subject fraktúry vretennej kosti : chirurgia
  protézy a implantáty : využitie
  materiály biokompatibilné : použitie terapeutické
  dizertácie vedecké ako téma
  LanguageGerman
  CountryDB
  Copy count1, currently available 1
  Document kindDizertačné práce atestačné (zahraničné)
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  D 30424
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
 7. TitleEpidurálna a subarachnoidálna analgézia s využitím podkožne implantovaných portov
  Par.titleEpidural and subarachnoideal analgesia using subcutaneous port implants
  Author infoOto Masár, Alena Ondrejkovičová, Peter Malík
  Author Masár Oto 1956-
  Co-authors Ondrejkovičová Alena 1951-
  Malík Peter
  NoteRes. angl., nem.. - Bibliogr. odkazy
  Sign.C 2599
  Source Slovenský lekár. - ISSN 1335-0234 . - Roč. 7(21), č. 2 (1997), s. 28-30, 33  : Tab.
  systematics616.8-009.624
  MeSH Subject analgézia epidurálna : využitie
  priestor subarachnoidálny
  protézy a implantáty : využitie
  spôsoby aplikácie lieku
  Subj. Headings analgézia epidurálna * implantáty umelé * spôsoby aplikácie liekov
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 8. TitleEpidurálna a subarachnoidálna analgézia s využitím podkožne implantovaných portov (periplant, spinoplant B-Braun)
  Par.titleEpidural and subarachnoid analgesia with the use of subcutaneous ports
  Author infoO. Masár, A. Ondrejkovičová
  Author Masár Oto 1956-
  Co-authors Ondrejkovičová Alena 1951-
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 2814
  Source Revue profesionálnej sestry : odborný zdravotnícky časopis. - ISSN 1335-1753 . - Roč. 4, č. 3 (1997), s. 11-12  : Tab.
  systematics616-009.624
  MeSH Subject analgézia epidurálna : využitie
  bolesť : diagnostika : terapia
  protézy a implantáty : využitie
  spôsoby aplikácie lieku
  kombinácie liekové
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 9. TitleHemiartroplastika kolenného kĺbu
  Author infoEmília Mihalčínová
  Author Mihalčínová Emília
  NoteBibliogr. odkazy
  Sign.C 3031
  Source Sestra : odborný dvojmesačník pre ošetrovateľstvo. - ISSN 1335-9444. - Bratislava : Ecopress , 2005 . - Roč. 4, č. 1 (2005), s. 12-13  : Obr.
  systematics616.728.3-089.844:616-089.881
  MeSH Subject artritída : klasifikácia : patológia
  kĺb kolenný : anatómia a histológia : patológia
  artrodéza : metódy : využitie
  artroplastika náhradou : metódy : využitie
  protézy a implantáty : využitie
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 10. TitleHypoplázia dolných končatín - ovplyvnenie ďalšieho vývoja rehabilitáciou
  Par.titleHypoplasia of lower extremities - influence of following development by rehabilitation
  Die hypoplasion unteren extremitäten - bewirkung weiteren entwicklung durch die rehabilitation
  Author infoJ. Vajíčeková, A. Fülleová
  Author Vajíčeková Jolana
  Co-authors Fülleová A.
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., nem., slov.
  Sign.C 1613
  Source Rehabilitácia : odborný časopis pre otázky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie. - ISSN 0375-0922. - Bratislava : LIEČREH GÚTH , 2008 . - Vol. 45, no. 3 (2008), s. 184-186  : ilustr. (fareb.), fotogr.
  MeSH Subject deformity dolných končatín, vrodené : terapia : chirurgia : rehabilitácia
  kosť stehnová : patológia
  rehabilitácia
  protézy a implantáty : využitie
  Form, Genre kazuistiky
  Subj. Headings PFFD (proximal femoral focal deficiency)
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.