Search results

Records found: 519  
Your query: MeSH Keywords = "rezistencia lieková mikrobiálna"
 1. Title10th European congress of clinical microbiology and infectious diseases, 28.-31. máj 2000, Štokholm
  Author infoDaniela Kotulová
  Author Kotulová Daniela 1939-
  Sign.C 2879
  Source Medicínsky monitor. - ISSN 1335-0951 . - Roč. 6, č. 6 (2000), s. 24-25
  systematics579.2:615.33:378.096:061.3(100)
  Event keywords European congress of clinical microbiology and infectious diseases ( 10. : 2000 : Štokholm, Švédsko )
  MeSH Subject mikrobiológia : klasifikácia : normy a štandardy : trendy
  skúšanie klinické ako téma : klasifikácia : metódy : trendy
  epidemiológia : trendy
  vzdelávanie : metódy : trendy
  rezistencia lieková mikrobiálna : imunológia
  kongresy ako téma
  spolupráca medzinárodná
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 2. Title[22. Konferencia európskej spoločnosti klinickej mikrobiológie a infekčného lekárstva (22. ECCMID, Londýn, 31. 3. - 3. 4. 2012)]
  Author infoDaniela Lacková
  Author Lacková Daniela
  Sign.C 3016
  Source Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Bratislava : Slovenská spoločnosť klinickej mikrobiológie , 2012 . - Roč. 12, č. 2 (2012), s. 38-44  : ilustr., tab.
  Event keywords European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases ( 22. : 2012 : Londýn, Veľká Británia )
  MeSH Subject kongresy ako téma
  testy citlivosti, mikrobiálne : metódy : využitie : normy a štandardy
  Haemophilus influenzae
  penicilín G
  beta-laktamázy
  rezistencia lieková mikrobiálna
  techniky mikrobiologické : metódy : normy a štandardy : využitie
  infekcie katétrové : mikrobiológia
  katetrizácia centrálna venózna
  infekcie gramnegatívnymi baktériami
  Candida
  Subj. Headings EUCAST Breakpoints
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 3. Title[22. Konferencia európskej spoločnosti klinickej mikrobiológie a infekčného lekárstva (22. ECCMID, Londýn, 31. 3. - 3. 4. 2012)]
  Author infoMonika Czirfuszová
  Author Czirfuszová Monika
  Sign.C 3016
  Source Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Bratislava : Slovenská spoločnosť klinickej mikrobiológie , 2012 . - Roč. 12, č. 2 (2012), s. 45-55
  Event keywords European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases ( 22. : 2012 : Londýn, Veľká Británia )
  MeSH Subject kongresy ako téma
  infekcie baktériové : mikrobiológia : farmakoterapia : diagnostika
  antibiotiká
  infekcie gramnegatívnymi baktériami : farmakoterapia
  meticilín-rezistentný Staphylococcus aureus : účinky liekov
  beta-laktámy
  objavovanie liekov
  rezistencia lieková mikrobiálna
  testy citlivosti, mikrobiálne
  transdukcia signálna
  biofilmy : účinky liekov
  Pseudomonas aeruginosa
  Clostridioides difficile
  hepatitída E
  Subj. Headings prípravky biocídne
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 4. Title23. Konferencia európskej spoločnosti klinickej mikrobiológie a infekčného lekárstva (23. ECCMID, Berlín, 27.4. – 30.4. 2013)
  Author infoCzirfuszová M.
  Author Czirfuszová Monika
  Sign.C 3016
  Source Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X. - Bratislava : Slovenská spoločnosť klinickej mikrobiológie , 20150201 . - Roč. 13, č. 1-4, č. SA (2013), 1 elektronický optický disk, Spravy klinickej mikrobiológie 2013 c.1-2.pdf, s. 53-68
  Chapters, articles
  Event keywords European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases ( 23. : 2013 : Berlín, Nemecko )
  MeSH Subject techniky mikrobiologické
  infekcie baktériové : mikrobiológia : farmakoterapia : prevencia a kontrola
  testy citlivosti, mikrobiálne
  rezistencia lieková mikrobiálna
  baktérie gramnegatívne
  vakcíny
  choroba chronická
  Staphylococcus aureus
  biofilmy
  Anaplasmataceae, infekcie
  Rickettsiaceae, infekcie
  Listeria monocytogenes
  sarkocystóza
  kongresy ako téma
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z elektronických zdrojov
  DatabaseELECTRONIC RESOURCES
  article

  article

 5. Title23. Konferencia európskej spoločnosti klinickej mikrobiológie a infekčného lekárstva (23. ECCMID, Berlín, 27.4. – 30.4. 2013)
  Author infoNikš M.
  Author Nikš Milan
  Sign.C 3016
  Source Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X. - Bratislava : Slovenská spoločnosť klinickej mikrobiológie , 20150201 . - Roč. 13, č. 1-4, č. SA (2013), 1 elektronický optický disk, Spravy klinickej mikrobiológie 2013 c.1-2.pdf, s. 40-45
  Chapters, articles
  Event keywords European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases ( 23. : 2013 : Berlín, Nemecko )
  MeSH Subject kongresy ako téma
  mikrobiológia
  lekárstvo infekčné
  techniky klinické laboratórne
  rezistencia lieková mikrobiálna
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z elektronických zdrojov
  DatabaseELECTRONIC RESOURCES
  article

  article

 6. Title23. kongres Európskej asociácie nemocničných lekárnikov
  Author infoAdriana Ďurčanská, Juraj Sýkora
  Author Ďurčanská Adriana
  Co-authors Sýkora Juraj 1958-
  Sign.C 3004
  Source Lekárnické listy : odborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory. - ISSN 1335-5821. - Bratislava : Edufarm , 2018 . - Roč. 20, č. 6 (2018), s. 28-29  : ilustr., fareb., fotogr.
  Event keywords European Association of Hospital Pharmacists. Kongres ( 23. : 2018 : Göteborg, Švédsko )
  MeSH Subject kongresy ako téma
  lekárenstvo nemocničné
  automatizácia
  lieky biologicky podobné
  rezistencia lieková mikrobiálna
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 7. Title28th ESCMID Postgraduate Education Course Mechanisms of Antimicrobial Resistance
  Author infoA. Liptáková
  Author Liptáková Adriána
  Sign.C 3016
  Source Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Bratislava : Mikrobiologicko-epidemiologická spoločnosť SLS . - Roč. 4, č. SC/2004, s. 47
  systematics616-078:579:061.3
  Event keywords ESCMID Postgraduate Education Course - Mechanisms of Antimicrobial Resistance ( 28. : 2004 : Malorka, Španielsko )
  MeSH Subject mikrobiológia
  rezistencia lieková mikrobiálna
  štúdium postgraduálne
  Pseudomonas aeruginosa
  Form, Genre kongres
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 8. Title28th ESCMID postgraduate education course. Mechanisms of antimicrobial resistance
  Author infoA. Liptáková
  Author Liptáková Adriána
  Sign.C 2943
  Source Klinická mikrobiologie a infekční lékařství : interdisciplinární časopis pro klinickou a laboratorní medicínu, vydávaný pod záštitou Společnosti infekčního lékařství, Společnosti pro lékařskou mikrobiologii a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. - ISSN 1211-264X. - Praha : TRIOS . - Roč. 10, č. 6 (2004), s. 293
  systematics614.258(4):579.61:37
  Event keywords ESCMID Postgraduate Education Course - Mechanisms of Antimicrobial Resistance ( 28. : 2004 : Malorka, Španielsko )
  MeSH Subject spoločnosti lekárske
  mikrobiológia : vzdelávanie
  štúdium postgraduálne
  rezistencia lieková mikrobiálna
  Subj. Headings kurz postgraduálny
  LanguageSlovak
  CountryCzech Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 9. Title66. svetové zdravotnícke zhromaždenie
  Subtitleako sa politika v oblasti globálneho zdravia premieta do našej každodennej praxe
  Author infoDušan Jasovský
  Author Jasovský Dušan
  Sign.C 3004
  Source Lekárnické listy : odborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory. - ISSN 1335-5821. - Bratislava : Edufarm , 2013 . - Roč. 15, č. 7-8 (2013), s. 38-40  : ilustr. (fareb.), fotogr.
  Event keywords Svetová zdravotnícka organizácia. Svetové zdravotnícke zhromaždenie ( 66. : 2013 : Ženeva, Švajčiarsko )
  MeSH Subject Svetová zdravotnícka organizácia
  farmácia
  rezistencia lieková mikrobiálna
  lieky falošné
  rozvoj personálny
  Extended TitleŠesťdesiate šieste svetové zdravotnícke zhromaždenie
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 10. TitleA symposium: impact of changing bacterial epidemiology in treating moderate-to-severe infection
  Author infoedit. Ronald N. Jones
  TitleSympózium: Vplyv zmeny bakteriálnej epidemiológie pri liečbe miernej až ťažkej infekcie
  Another authors Jones Ronald N. (Editor)
  Year, No.Vol. 100 No. 6A, Suppl. (1996)
  Issue dataNew York : Excerpta Medica , 1996. - 95 s.
  Edition American Journal of Medicine ; Suppl., ISSN 0002-9343
  Chapters, articles
  systematics616-022.1-085:616.94-085:615.33
  MeSH Subject infekcie : farmakoterapia
  antibiotiká : použitie terapeutické
  skúšanie klinické ako téma
  rezistencia lieková mikrobiálna
  infekcie nozokomiálne
  cefalosporíny : použitie terapeutické
  antiseptiká močové : použitie terapeutické
  infúzie parenterálne
  neutropénia
  pneumónia : farmakoterapia
  infekcie nozokomiálne
  LanguageEnglish
  CountryUnited States of America
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindNepravé periodiká
  DatabaseBOOKS
  book

  book

                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  C 45
  sklad Rovinka - časopisy
  In-Library Use Only

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.