Search results

 1. TitleMožnosti muskuloskeletálního ultrazvuku v diagnostice patologií periferního nervového systému
  Author infoMartin Kuliha
  Author Kuliha Martin
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., čes.
  Sign.C 3076
  Source Neurológia : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-8621. - Bratislava : A-medi management , 2017 . - Roč. 12, č. 1 (2017), s. 13-16  : ilustr. fareb. obr., tab.
  MeSH Subject ultrazvuk
  systém muskuloskeletárny : zobrazovanie diagnostické
  systém nervový periférny : zobrazovanie diagnostické
  choroby periférneho nervového systému : zobrazovanie diagnostické
  syndróm karpálneho tunela
  mononeuropatie
  choroby demyelinizačné
  poranenia periférnych nervov
  LanguageCzech
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 2. Title5P - prvá pomoc pre pokročilých poskytovateľov
  Subtitlepre tých, čo chcú vedieť viac
  Author infoViliam Dobiáš
  Author Dobiáš Viliam 1950-
  ISBN978-80-89662-24-1 (viaz.)
  Issue dataBratislava : Dixit , 2017. - 302 s. : ilustr., fareb., grafy, fotogr., sch., tab., 24 cm
  NoteBibliogr. odkazy. - Skratky. - Kniha je vhodná pre všetkých odborníkov v urgentnej medicíne, záchranárov v sanitkách, ale aj všetkých potenciálnych záchrancov
  MeSH Subject prvá pomoc : metódy
  hodnotenie symptómov
  resuscitácia kardiopulmonálna
  hemorágia
  bezvedomie
  systém muskuloskeletárny
  popáleniny
  infarkt myokardu
  obštrukcia dýchacích ciest
  prenášanie a zdvíhanie pacientov
  nehody dopravné
  udalosti s hromadným postihnutím osôb
  otrava
  obväzy
  Form, Genre príručky
  AnnotationĽudia ešte nepochopili, že ranení a chorí umierajú nie preto, lebo záchranka prišla neskoro, ale preto, že im včas neposkytli prvú pomoc. V knihe sú poznatky o poskytovaní prvej pomoci nadobudnuté autorom za viac ako 40 rokov pôsobenia v oblasti výučby a poskytovania prvej pomoci laikmi a profesionálnymi záchranármi. Podľa slov samotného autora je názov knihy 5P - Prvá pomoc pre pokročilých poskytovateľov trochu zavádzajúci. Je určená aj pre začiatočníkov, ktorí by len chceli byť pokročilými. „Napísal som ju preto, aby sa to moji nasledovníci naučili rýchlejšie a aby bol k dispozícii učebnicový príklad proti rôznym pseudoteóriám, ktoré do výučby a tréningov prvej pomoci vnášajú tí, ktorí sa tejto disciplíne nechcú alebo nemôžu venovať, ale nebráni im to rozprávať na kurzoch a do médií obsolentné poznatky prekonané vedeckými dôkazmi a časom. V každej vedeckej disciplíne platí, že po 5 rokoch je polovica poznatkov zastaraná a platí to aj pre teóriu a prax prvej pomoci,“ uvádza MUDr. Dobiáš. Úvodné kapitoly popisujú úvod do problematiky prvej pomoci, vyšetrenie postihnutého, ale aj zásady správneho volania na tiesňovú linku. Ďalšie kapitoly sa venujú kardiopulmonálnej resuscitácii, poskytovaniu prvej pomoci pri krvácaní, bezvedomí, šoku, poraneniach kostí, kĺbov a svalov, úrazových poraneniach, úpale alebo omrzlinách, ako aj otravách liekmi, chemikáliami, drogami a potravinami. Samostatná kapitola je vyčlenená poskytovaniu prvej pomoci pri špeciálnych neúrazových situáciách (srdcový infarkt, mozgová cievna príhoda, alergicko-anafylaktická reakcia, cudzie teleso v dýchacích cestách). Kapitoly sú rozdelené na časti líšiace sa hĺbkou vedomostí - na základnú prvú pomoc a rozšírenú prvú pomoc. Doplnené sú aj o názorné ilustračné fotografie, vysvetlivky a chybné postupy, ktoré v najlepšom prípade oddialia skutočnú prvú pomoc alebo môžu dokonca ublížiť
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Copy count1, currently available 0, Length of Reservation Line 1
  Document kindPríručky
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  K 58537
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
  borrowed (until 01.07.2019)


 3. TitleČasté respiračné a pohybové ťažkosti môžu viesť k zriedkavej diagnóze?
  Author infoHlavatá A., Juríčková K.
  Author Hlavatá Anna
  Co-authors Juríčková Katarína
  Corporation Pediatrické dni. Kongres 57., 2017, Bratislava, Slovensko
  Sign.CP 3070
  Source Pediatria pre prax : [suplement] . Pediatria pre prax : 57. pediatrické dni : 20. - 21. apríl 2017, Bratislava : odborný program a abstrakty. - ISSN 1337-4443. - Bratislava : SOLEN , 2017 . - Roč. 18, č. S1 (2017), s. 30 a 32
  MeSH Subject mukopolysacharidózy : diagnostika : farmakoterapia : dieťa
  terapia enzymatická substitučná
  výsledok liečby : dieťa
  mukopolysacharidóza II
  diagnostika včasná
  príznaky a symptómy
  recidíva
  infekcie dýchacieho systému
  zápal ucha
  prietrž slabinová
  hepatomegália
  splenomegália
  kardiomyopatie
  megalencefália
  systém muskuloskeletárny : patológia
  dieťa
  Form, Genre abstrakty z kongresu
  Subj. Headings kazuistika
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 4. TitleFyzioterapia v súvislostiach
  Par.titleContext of physiotherapy
  Author infoIngrid Zambojová ... [et al.]
  Co-authors Zambojová Ingrid
  Šimonová Michaela
  Ďurinová Eva
  Varečková Ľubica
  NoteRes. angl.
  Sign.C 3130
  Source Slovak journal of health sciences : časopis v oblasti výskumu zdravia, zdravotného stavu a liečby chronických ochorení : journal in the area of health research, health state and chronic disease therapy. - ISSN 1338-161X. - Trnava . - Piešťany : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave : Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM , 2017 . - Roč. 8, č. 1 (2017), s. 106-110  : ilustr., fareb. fotogr.
  Event keywords Fyzioterapie v souvislostech. Konferencia ( 2017 : Praha, Česko )
  MeSH Subject kongresy ako téma
  fyzioterapia (špecializácia) : metódy
  lekárstvo telovýchovné
  rehabilitácia
  systém muskuloskeletárny
  fyzioterapeuti
  Subj. Headings aktivácia neuromuskulárna * Neurac metóda
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 5. TitleFunkční diagnostika pohybového aparátu
  Author infoMiroslav Tichý
  Author Tichý Miroslav
  ISBN978-80-7553-307-4 (brož.)
  IssueVyd. druhé
  Issue dataPraha : Stanislav Juhaňák - TRITON , 2017. - 94 s. : ilustr., 20 cm
  MeSH Subject systém muskuloskeletárny
  techniky a postupy diagnostické
  choroby muskuloskeletárne : diagnostika
  Form, Genre príručky
  LanguageCzech
  CountryCzech Republic
  Copy count1, currently available 0
  Document kindPríručky
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  K 58609
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
  borrowed (until 01.04.2019)


 6. TitleRehabilitace u funkčních poruch pohybového aparátu spojených s kariérou profesionálního hudebníka - kazuistická studie
  Par.titleRehabilitation in functional disorders of motion apparatus connected with professional career of a musician - case report
  Rehabilitation bei den Funktionsstörungen des Bewegungsapparates in der Verbindung mit der Karriere eines professionellen Musikers - eine Fallstudie
  Author infoD. Moc Králová, P. Živocký, J. Řezaninová
  Author Moc Králová Dagmar
  Co-authors Živocký P.
  Řezaninová Jana
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., čes., nem.
  Sign.C 1613
  Source Rehabilitácia : vedecko-odborný, recenzovaný časopis pre otázky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie. - ISSN 0375-0922. - Bratislava : LIEČREH , 2017 . - Vol. 54, no. 3 (2017), s. 182-198  : ilustr., fareb. fotogr.
  MeSH Subject choroby muskuloskeletárne : rehabilitácia
  bolesť chrbta : rehabilitácia
  spôsoby fyzioterapie
  choroby z povolania
  držanie tela : fyziológia
  pohyb
  systém muskuloskeletárny
  diagnostika
  Form, Genre kazuistiky
  Subj. Headings hudobníci profesionálni * hra na husle * poruchy pohybu funkčné * dysbalancia svalová * stabilizácia * vyšetrenie kineziologické * kinezioterapia
  LanguageCzech
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 7. TitleRetrospektívna analýza preskripcie fluorochinolónov ako liečiv s evidovanými nežiaducimi účinkami na muskuloskeletálny systém v klinickej praxi
  Author infoRadoslav Suchovič, Zdeno Pirník, Monika Fedorová
  Author Suchovič Radoslav
  Co-authors Pirník Zdeno
  Fedorová Monika
  Corporation Lekárnické dni 43., 2017, Košice, Slovensko
  Sign.C 233
  Source Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax : vedecký odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0014-8172. - Bratislava : HERBA , 2017 . - Roč. 86, č. 3-4 (2017), s. 63-64
  MeSH Subject fluorochinolóny : účinky nežiaduce
  ciprofloxacín
  systém muskuloskeletárny
  tendinopatia
  choroby svalov
  artralgia
  predpisovanie liekov
  štúdie retrospektívne
  Form, Genre abstrakty z kongresu
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES


 8. TitleNaše skúsenosti s vyšetrovaním podpornopohybového systému všeobecnými lekármi
  Author infoViliam Bršiak
  Author Bršiak Viliam
  Corporation Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie 11., 2016, Martin, Slovensko
  Sign.Z 1913, Z 1914
  Source XI. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod záštitou prof. MUDr. Jána Danka, CSc., dekana JLF UK : 10. - 11. marec 2016, Hotel Turiec, Martin : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave , 2016 . - ISBN 978-80-8187-003-3 . - S. 11
  MeSH Subject systém muskuloskeletárny
  expozícia profesionálna
  Form, Genre abstrakty z kongresu
  Subj. Headings posudzovanie zdravotnej spôsobilosti
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov zo zborníkov
  DatabaseARTICLES


 9. TitleUtrpenie žien pri zločinných experimentoch väzenských lekárov v koncentračnom tábore Ravensbrück
  Par.titleSuffering of woman in criminal experiments of prison doctors in Ravensbrück concentration camp
  Author infoAndrea Ševčovičová
  Author Ševčovičová Andrea
  Issue datailustr., obr.
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., slov.
  Sign.C 3040
  Source Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia [elektronický zdroj] : časopis Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek : professional journal of nursing and midwifery. - ISSN 1339-5920 (online). - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek , 2016 . - Roč. 14, č. 2 (2016), 1 elektronický optický disk, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia2016-02.pdf, s. 26-28  : ilustr., obr.
  MeSH Subject tábory koncentračné
  experimentovanie na ľuďoch
  systém muskuloskeletárny : chirurgia : poranenia
  končatina dolná : chirurgia : poranenia
  infekcia rany
  u ženského pohlavia
  Headings Geogr. Nemecko
  Subj. Headings tábor koncentračný Ravensbrück
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z elektronických zdrojov
  DatabaseELECTRONIC RESOURCES


 10. TitleKomparace silových cvičení na nestabilních a stabilních plochách jako prostředek pro zlepšení činnosti hlubokého stabilizačního systému
  Par.titleComparison of strength exercises on unstable and stable platforms as a tool to improve the activity of deep stabilisation system
  Komparation der Kraftübungen auf den instabilen und stabilen Flächen als Mittel um die Tätigkeit des tiefen Stabilisationssystems zu verbessern
  Author infoR. Jebavý, J. Baláš, M. Jalovcová
  Author Jebavý Radim
  Co-authors Baláš Jiří 1978-
  Jalovcová M.
  NoteBibliogr. odkazy. - Res. angl., nem., čes.
  Sign.C 1613
  Source Rehabilitácia : vedecko-odborný, recenzovaný časopis pre otázky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie. - ISSN 0375-0922. - Bratislava : LIEČREH , 2016 . - Vol. 53, no. 2 (2016), s. 93-102  : ilustr., fareb., fotogr., obr.
  MeSH Subject cvičenie
  tréning odporový
  zlepšovanie fyzickej kondície ľudí
  športy
  systém muskuloskeletárny
  Subj. Headings cvičenie silové na nestabilnej ploche * cvičenie silové na stabilnej ploche * systém hlboký stabilizačný * test bránicový * test flexie trupu * test extenčný * test brušného lisu * test mostu * test bočného mostu
  LanguageCzech
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES