Search results

 1. Title10 rokov účasti NRC pre mikrobiológiu životného prostredia v medzinárodných programoch
  Author infoSirotná, Z. ... [et al.]
  Co-authors Sirotná Zuzana
  Gičová A.
  Dinčáková L.
  Dräxlerová M.
  Corporation Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR 13., 2016, Bratislava, Slovensko
  Sign.Z 1910
  Source XIII. vedecko - odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR : 15. 3. 2016, Bratislava. - [S.l. : s.n. , 2016] . - ISBN 978-80-89797-12-7 . - S. 45
  Corporation keywords Úrad verejného zdravotníctva SR. Národné referenčné centrum pre chrípku
  MeSH Subject organizácie
  spolupráca medzinárodná
  mikrobiológia životného prostredia
  techniky mikrobiologické
  Form, Genre abstrakty z kongresu
  Extended TitleDesať rokov účasti NRC pre mikrobiológiu životného prostredia v medzinárodných programoch
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov zo zborníkov
  DatabaseARTICLES
 2. Title2. učebnyj kurs i praktičeskije zanjatija po standartizaciji mikrobiologičeskich metodov (somestnyj projekt VOZ/JUNEP, MED POL faza 2)
  SubtitleKratkij otčet. Tunis 16-21 oktjabrja 1989
  TitleMikrobiologické metódy - zdravotnícki pracovníci, výuka. WHO
  ISBN(voľ. listy)
  Issue dataCopenhagen : WHO , 1990. - 2 s.
  Edition Bor'ba s zagrjaznenijem vody ; 20
  systematics614.2:579.61(100)(061.3)
  MeSH Subject techniky mikrobiologické
  mikrobiológia : metódy : normy a štandardy
  vzdelávanie sústavné
  kongresy ako téma : Tunisko
  Svetová zdravotnícka organizácia
  Subj. Headings Prostredie životné a zdravotný stav obyvateľstva
  LanguageRussian
  CountryDenmark
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  W 434
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
 3. Title2. učebnyj kurs i praktičeskije zanjatija po standartizaciji mikrobiologičeskich metodov (sovmestnyj projekt VOZ/JUNEP, MED POL faza 2)
  SubtitleKratkij otčet. Tunis 16-21 oktjabrja 1989
  TitleZnečistenie morskej vody, mikrobiologické techniky. WHO
  ISBN(voľ. listy)
  Issue dataCopenhagen : WHO , 1990. - 2 s.
  Edition Bor'ba s zagrjaznenijem vody ; No. 20
  systematics614.77(100)(061.3)
  MeSH Subject voda morská
  znečistenie vody
  monitorovanie životného prostredia
  techniky mikrobiologické : metódy
  Svetová zdravotnícka organizácia
  kongresy ako téma : Tunis
  Subj. Headings Prostredie životné a zdravotný stav obyvateľstva
  LanguageRussian
  CountryDenmark
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  W 368
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
 4. Title23. Konferencia európskej spoločnosti klinickej mikrobiológie a infekčného lekárstva (23. ECCMID, Berlín, 27.4. – 30.4. 2013)
  Author infoCzirfuszová M.
  Author Czirfuszová Monika
  Sign.C 3016
  Source Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X. - Bratislava : Slovenská spoločnosť klinickej mikrobiológie , 20150201 . - Roč. 13, č. 1-4, č. SA (2013), 1 elektronický optický disk, Spravy klinickej mikrobiológie 2013 c.1-2.pdf, s. 53-68
  Event keywords European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases ( 23. : 2013 : Berlín, Nemecko )
  MeSH Subject techniky mikrobiologické
  infekcie baktériové : mikrobiológia : farmakoterapia : prevencia a kontrola
  testy citlivosti, mikrobiálne
  rezistencia lieková mikrobiálna
  baktérie gramnegatívne
  vakcíny
  choroba chronická
  Staphylococcus aureus
  biofilmy
  Anaplasmataceae, infekcie
  Rickettsiaceae, infekcie
  Listeria monocytogenes
  sarkocystóza
  kongresy ako téma
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z elektronických zdrojov
  DatabaseELECTRONIC RESOURCES
 5. Title23. Konferencia európskej spoločnosti klinickej mikrobiológie a infekčného lekárstva (23. ECCMID, Berlín, 27.4. – 30.4. 2013)
  Author infoPerďochová Ľ.
  Author Perďochová Ľubica
  Sign.C 3016
  Source Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X. - Bratislava : Slovenská spoločnosť klinickej mikrobiológie , 20150201 . - Roč. 13, č. 1-4, č. SA (2013), 1 elektronický optický disk, Spravy klinickej mikrobiológie 2013 c.1-2.pdf, s. 46-52
  Contains alsoDistribúcia sérotypov Streptococcus pneumoniae a pokrytie vakcínami u invazívnych pneumokokových ochorení u dospelých v Nemecku / Imöhl M. -- Stravovacie návyky ako rizikový faktor pre otitis media a nosičstvo SP : prierezová štúdia u 988 fínskych detí / Paalanne N. a kol. -- Klinické hodnotenie testu dôkazu pneumokokového antigénu v moči u invazívnych pneumokokových ochorení / Suzuki H. a kol. -- Epidémia ochorení vyvolaných Clostridium difficile PCR–ribotypom 027 v Hesse, Nemecko / M. Arvand a kol. -- Epidémia ochorení vyvolaných kmeňmi Clostridium difficile ribotyp 176 v praţskej Univerzitnej nemocnici / M. Krůtová, O. Nyč a kol. -- Epidémia Clostridium difficile 027: pokles výskytu CDI v nemocniciach veľkej Kodane na základe regionálnych intervencií a vzdelávania / B. Olesen* (Herlev, DK) -- Diagnostické testovanie a meranie infekcií vyvolaných Clostridium difficile naprieč Európou / Dorp S. Hensgens M.P.M. a kol. -- Nový algoritmus pre diagnostiku infekcií vyvolaných Clostridium difficile: vyhodnotenie dvoch testov / L. Re*, M. Re a kol.
  MeSH Subject infekcie pneumokokové : mikrobiológia : epidemiológia : diagnostika
  Streptococcus pneumoniae
  zápal stredného ucha : mikrobiológia : dieťa
  strava a stravovanie
  techniky mikrobiologické : metódy
  citlivosť a špecifickosť
  Clostridium, infekcie
  Clostridium difficile
  kongresy ako téma
  Headings Geogr. Nemecko
  Česká republika
  Európa
  Subj. Headings Clostridium difficile ribotyp 027 * Clostridium difficile ribotyp 176
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z elektronických zdrojov
  DatabaseELECTRONIC RESOURCES
 6. Title2e exercice d'interétalonnage et cours de formation en méthodologie microbiologique. (Projet mixte OMS/PNUE, MED POL-Phase 2)
  SubtitleRapport sommaire. Tunis 16-21 octobre 1989
  TitleZnečistenie morskej vody, mikrobiologické techniky. WHO
  ISBN(voľ. listy)
  Issue dataCopenhagen : WHO , 1990. - 2 s.
  Edition Réduction de la pollution de l'eau ; No. 20
  systematics614.77(100)(061.3)
  MeSH Subject voda morská
  znečistenie vody
  monitorovanie životného prostredia
  techniky mikrobiologické : metódy
  Svetová zdravotnícka organizácia
  kongresy ako téma : Tunis
  Subj. Headings Prostredie životné a zdravotný stav obyvateľstva
  LanguageFrench
  CountryDenmark
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  W 367
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
 7. Title2nd training course and intercalibration exercise on microbiological methodology (WHO/UNEP Joint Project, MED POL Phase 2)
  SubtitleSummary report. Tunis 16-21 October 1989
  TitleMikrobiologické metódy - zdravotnícki pracovníci, výuka. WHO
  ISBN(voľ. listy)
  Issue dataCopenhagen : WHO , 1990. - 2 s.
  Edition Water pollution ; No. 20
  systematics614.2:579.61(100)(061.3)
  MeSH Subject techniky mikrobiologické
  mikrobiológia : metódy : normy a štandardy
  vzdelávanie sústavné
  kongresy ako téma : Tunisko
  Svetová zdravotnícka organizácia
  Subj. Headings Prostredie životné a zdravotný stav obyvateľstva
  LanguageEnglish
  CountryDenmark
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  W 431
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
 8. Title3. Weiterbildungskurs und Interkalibrierubung zur Methodik der Mikrobiologie und Uberwachung der Meeresverchmutzung (Gemeinsames WHO/UNEP-Projekt, MED POL Phase 2)
  SubtitleKurzbericht. Msida, Malta 3.-8. September 1990
  TitleMikrobiologické monitorovanie znečistenia morskej vody. WHO
  ISBN(voľ. listy)
  Issue dataCopenhagen : WHO , 1991. - 2 s.
  Edition Wasserverschmutzung ; No. 20
  systematics614.77:504.423.064.36(100)(061.3)
  MeSH Subject voda morská
  znečistenie vody
  monitorovanie životného prostredia
  techniky mikrobiologické : metódy
  Svetová zdravotnícka organizácia
  kongresy ako téma : Malta
  Subj. Headings Prostredie životné a zdravotný stav obyvateľstva
  LanguageGerman
  CountryDenmark
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  W 355
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
 9. Title3rd training course and intercalibration exercise in microbiological methodology for marine pollution monitoring (WHO/UNEP joint project, MED POL Phase 2)
  SubtitleSummary report. Msida, Malta 3-8 September 1990
  TitleMikrobiologické monitorovanie znečistenia morskej vody. WHO
  ISBN(voľ. listy)
  Issue dataCopenhagen : WHO , 1991. - 2 s.
  Edition Water pollution ; No. 20
  systematics614.77:504.423.064.36(100)(061.3)
  MeSH Subject voda morská
  znečistenie vody
  monitorovanie životného prostredia
  techniky mikrobiologické : metódy
  Svetová zdravotnícka organizácia
  kongresy ako téma : Malta
  Subj. Headings Prostredie životné a zdravotný stav obyvateľstva
  LanguageEnglish
  CountryDenmark
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  W 354
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
 10. Title4e cours de formation et exercice d'étalonnage en méthodes biologiques aux fins de la surveillance continue de la pollution marine. (Projet conjoint OMS/PNUE, MED POL-Phase 2)
  SubtitleRapport sommaire. Rabat (Maroc) 21-26 octobre 1991
  TitleMikrobiologické monitorovanie znečistenia morskej vody. WHO
  ISBN(voľ. listy)
  Issue dataCopenhagen : WHO , 1992. - 2 s.
  Edition Qualité de l'eau. but 20
  systematics614.77:504.423.064.36(100)(061.3)
  MeSH Subject voda morská
  znečistenie vody
  monitorovanie životného prostredia
  techniky mikrobiologické : metódy
  Svetová zdravotnícka organizácia
  kongresy ako téma : Malta
  Subj. Headings Prostredie životné a zdravotný stav obyvateľstva
  LanguageFrench
  CountryDenmark
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  DatabaseBOOKS
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  W 364
  sklad Rovinka - monografické dokumenty