Search results

 1. Title(Auto)imunitní epilepsie
  Author infoHorák O. ... [et al.]
  Co-authors Horák Ondřej
  Corporation Slovensko-české dni detskej neurológie 52., 2018, Starý Smokovec, Slovensko
  Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie 28., 2018, Starý Smokovec, Slovensko
  Sign.CP 3034
  Source Neurológia pre prax : [suplement] . 52. slovensko-české dni detsej neurológie : XXVIII. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie : 31. máj - 2 jún 2018, Starý Smokovec : odborný program a abstrakty. - ISSN 1337-4451. - Bratislava : SOLEN , 2018 . - Roč. 19, č. S1 (2018), s. 27-28
  MeSH Subject epilepsia : etiológia : terapia
  choroby autoimunitné
  imunoterapia
  Form, Genre abstrakt z kongresu
  Subj. Headings epilepsie autoimunitné
  Additional Variant TitlesAutoimunitní epilepsie
  LanguageCzech
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 2. Title(Ne)konečné možnosti epileptogenetiky
  Author infoHorák O.
  Author Horák Ondřej
  Corporation Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie 29., 2019, Bratislava, Slovensko
  Sign.CP 3034
  Source Neurológia pre prax : [suplement] . XXIX. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie : 15. - 16. marec 2019, Bratislava : odborný program a abrstrakty. - ISSN 1337-4451. - Bratislava : SOLEN , 2019 . - Roč. 20, č. S1 (2019), s. 26-27
  MeSH Subject epilepsia : genetika : diagnostika
  mutácia
  testovanie genetické
  Form, Genre abstrakt z kongresu
  Subj. Headings sekvenovanie novej generácie (next generation sequencing, NGS)
  LanguageCzech
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 3. Title(Ne)odporúčanie liečby pri diagnóze závislosti
  Author infoĽ. Okruhlica
  Author Okruhlica Ľubomír
  Corporation Slovenský psychiatrický zjazd 7., 2006, Jasná pod Chopkom, Nízke Tatry, Slovensko
  Sign.C 3032
  Source Psychiatria pre prax. - ISSN 1335-9584. - Bratislava : MEDUCA . - Roč. 7, č. S1 (2006), s. 30 a 32
  systematics343.268:616.89-056.83-058.56:061.3
  MeSH Subject psychiatria súdna
  väzni
  závislosť látková
  terapeutika : využitie
  Form, Genre abstrakt z kongresu
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 4. Title(Ne) podceňujme chrípku: chrípka - tichý zabijak: keď chrípka zaútočí
  Author infoMelagová K., Škrabáková Ľ.
  Author Melagová Katarína
  Co-authors Škrabáková Ľ.
  Corporation Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou 13., 2019, Banská Bystrica, Slovensko
  Sign.C 3072
  Source Pediatria : vedecko-odborný lekársky časopis . 13. Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou : 6. - 8. jún 2019, Banská Bystrica : abstrakty prednášok. - ISSN 1336-863X. - Bratislava : A-medi management , 2019 . - Roč. 14, č. S2 (2019), s. 54
  MeSH Subject chrípka u ľudí : komplikácie : dieťa
  starostlivosť urgentná
  oxygenácia mimotelová membránová
  dieťa
  Form, Genre abstrakt z kongresu
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 5. Title(Ne)priateľská úloha mezenchýmových stromálnych buniek v nádoroch prsníka: spojenci alebo protivníci?
  Author infoKučerová L. ... [et al.]
  Co-authors Kučerová Lucia
  Kovačovičová M.
  Boháč Martin
  Sieberová Gabriela
  Školeková Svetlana
  Matúšková Miroslava
  Corporation Bratislavské onkologické dni 48., 2011, Bratislava, Slovensko
  Sign.CP 3069
  Source Onkológia. Suplement . Bratislavské onkologické dni XLVIII. ročník : 6. -7. október, Holiday Inn, Bratislava : abstrakty. - ISSN 1337-4435. - Bratislava : SOLEN . - Roč. 6, č. S2 (2011), s. 27-28
  MeSH Subject nádory prsníka
  bunky nádorové kultivované
  bunky epitelové
  bunky stromálne
  techniky kokultivačné
  proliferácia buniek
  Form, Genre abstrakt z kongresu
  Subj. Headings vplyv stromálnych buniek na nádorové bunky
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 6. Title(Ne)určovanie jednotlivej obvyklej jednorázovej dávky
  Author infoĽ. Okruhlica, J. Struňáková
  Author Okruhlica Ľubomír
  Co-authors Struňáková Jaroslava
  Corporation Česko-slovenská AT konferencia 52., 2012, Vysoké Tatry, Slovensko
  Sign.C 1611
  Source Alkoholizmus a drogové závislosti : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Sekcie drogových závislostí Psychiatrickej spoločnosti SLS . 10. slovenská a 52. česko-slovenská at konferencia : Vysoké Tatry, Hotel Átrium Nový Smokovec : 28. - 30. september 2012. - ISSN 0862-0350. - Bratislava : Obzor , 2012 . - Supl. 2 (2012), s. 29
  MeSH Subject zákon trestný
  drogy nelegálne
  svedectvo znalecké
  závislosť látková
  Form, Genre abstrakt z kongresu
  Subj. Headings dávka drogy * dávka jednorazová obvyklá (OJD) * obvykle jednorazová dávka
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 7. Title(Supra?)Ventricular tachycardia
  Author infoVelagic V ... [et al.]
  Title(Supra?) Ventrikulárna tachykardia
  Co-authors Velagic V.
  Matasic R.
  Nikolic-Pezo B.
  Puljevic D.
  Corporation Alpe Adria Association of Cardiology. Annual Meeting 20., 2012, Bratislava, Slovensko
  Sign.C 2635
  Source Cardiology letters. - ISSN 1338-3655. - Bratislava : Slovenská kardiologická spoločnosť SLS , 2012 . - Vol. 21, no. 3 (2012), s. 278
  MeSH Subject tachykardia komorová : diagnostika : farmakoterapia : terapia
  flutter predsiení : ľudia stredného veku
  ablácia katétrová
  kardioverzia elektrická
  Form, Genre abstrakt z kongresu
  abstrakt v angličtine
  Subj. Headings tachykardia supraventrikulárna * kazuistika
  LanguageEnglish
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 8. Title1,3-beta-D-glukan-první zkušenosti s novým markerem invazivních mykotických infekcí
  Author infoI. Kocmanová ... [et al.]
  Co-authors Kocmanová Iva
  Ráčil Zdeněk
  Rašková Jana
  Minaříková Dagmar
  Danišová Z.
  Ševčíková Alena
  Mayer Jiří 1960-
  Corporation Moravsko-slovenské mikrobiologické dni 13., 2005, Olomouc, Česko
  Sign.C 3016
  Source Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219. - Bratislava : Mikrobiologicko-epidemiologická spoločnosť SLS . - Roč. 5, č. SB/2005, s. 75
  systematics579.28:616-022.7:061.3
  MeSH Subject glukány : analýza
  mykózy
  antimykotiká
  biomarkery
  Form, Genre abstrakt z kongresu
  LanguageCzech
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 9. Title100 hybridních výkonů v terapii ICHDK
  Author infoRokošný S. ... [et al.]
  Co-authors Rokošný Slavomír
  Baláž Peter
  Janoušek Libor
  Adamec Miloš 1959-
  Corporation Slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou 15., 2011, Jasná, Demänovská dolina, Slovensko
  Sign.CP 3098
  Source Vaskulárna medicína. Suplement . XV. slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou : 31. marec- 3. apríl 2011, Jasná : abstrakty. - ISSN 1338-0214. - Bratislava : SOLEN . - Roč. 3, č. S2 (2011), s. 18
  MeSH Subject choroby periférnych ciev : chirurgia
  ischémia
  výkony chirurgické na cievach
  záchrana končatiny
  končatina dolná
  Form, Genre abstrakt z kongresu
  Subj. Headings choroba dolných končatín ischemická * výkony hybridné
  Extended TitleSto hybridních výkonů v terapii ICHDK
  LanguageCzech
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

 10. Title100 karotických intervencií - indikácie, technika a výsledky pracoviska
  Par.title100 karotic interventions - indikations, technique and results
  Author infoĽ. Špak ... [et al.]
  Co-authors Špak Ľubomír
  Kožár Viktor
  Koščo Martin
  Tormová Zuzana
  Corporation Slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou 19., 2011, Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica, Slovensko
  Sign.CP 3098
  Source Vaskulárna medicína. Suplement . XIX. slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou : 28. september - 1. október 2011, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry : abstrakty. - ISSN 1338-0214. - Bratislava : SOLEN . - Roč. 3, č. S4 (2011), s. 59-60
  MeSH Subject stenóza karotická : chirurgia
  angioplastika
  stenty
  Form, Genre abstrakt z kongresu
  Subj. Headings stenting karotický * emboloprotekcia
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article