Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Laboratórne testovanie antibiotickej rezistencie u kmeňov získaných z nemocničného ekosystému lôžkových zdravotníckych zariadení na Slovensku

Micháliková Lenka
článok