Počet záznamov: 1  

Belovičová, Mária

 1. MenoBelovičová Mária
  CitáciaGastroenterológia pre prax, roč. 9, č. 4 (2010), s. 183 (Biografické údaje)
  Pediatria, roč. 8, č. 5 (2013), s. 269 a LEKOM - Register lekárov SR [online] [cit. 2014-01-08]. Dostupné na internete: <http://www.lekom.sk/?category=folder&folderId=235> (Biografické údaje - rozpis iniciály rodného mena, ďalšie pracoviská, akad. titul, odbor pôsobnosti)
  Zborník zo VII. Vedeckej – odbornej konferencie Surveillance chronických chorôb, 2016, s. 6 (Biografické údaje - pracovisko)
  www Bardejovské kúpele [cit. 2016-0421] (Biografické údaje - doplnenie titulu, zameranie)
  Zost. Avdičová, Mária. XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny, 2016, s. 44 (Biografické údaje - doplnenie pracoviska)
  Báza dátsúbor autorít osobných mien
  Odkazy (61) - CiBaMed
  (158) - ČLÁNKY
  (5) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (6) - KNIHY