Počet záznamov: 1  

útočisko populácie organizmov