Počet záznamov: 1  

Alzheimerova choroba

 1. HesloAlzheimerova choroba
  Heslo anglickyAlzheimer Disease
  Odkazydemencia akútna konfúzna senilná
  demencia Alzheimerovho typu
  demencia senilná
  demencia Alzheimerovho typu, presenilná
  demencia Alzheimerovho typu, senilná
  Angl. X odkazyAcute Confusional Senile Dementia
  Dementia, Alzheimer Type
  Dementia, Senile
  Presenile Alzheimer Dementia
  Senile Dementia, Alzheimer Type
  Vysvetľujúca pozn. v angl.A degenerative disease of the BRAIN characterized by the insidious onset of DEMENTIA. Impairment of MEMORY, judgment, attention span, and problem solving skills are followed by severe APRAXIAS and a global loss of cognitive abilities. The condition primarily occurs after age 60, and is marked pathologically by severe cortical atrophy and the triad of SENILE PLAQUES; NEUROFIBRILLARY TANGLES; and NEUROPIL THREADS. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp1049-57)
  Pozri aj (FX) v slov. peptidy beta-amyloidné
  prekurzor beta-amyloidného proteínu
  afázia primárna progresívna
  angiopatia cerebrálna amyloidná
  Klüverov-Bucyho syndróm
  proteíny neurofilamentov
  tau proteíny
  Pozri aj (FX) v angl. Amyloid beta-Peptides
  Amyloid beta-Protein Precursor
  Aphasia, Primary Progressive
  Cerebral Amyloid Angiopathy
  Kluver-Bucy Syndrome
  Neurofilament Proteins
  tau Proteins
  Odkazy (423) - ČLÁNKY
  (7) - heslo MeSH
  (45) - CiBaMed
  (10) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (124) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1