Počet záznamov: 1  

zobrazovanie diagnostické

 1. Heslozobrazovanie diagnostické
  Heslo anglickyDiagnostic Imaging
  Odkazyzobrazenie diagnostické
  zobrazovanie lekárske
  Angl. X odkazyImaging, Diagnostic
  Imaging, Medical
  Medical Imaging
  Vysvetľujúca pozn. v angl.Any visual display of structural or functional patterns of organs or tissues for diagnostic evaluation. It includes measuring physiologic and metabolic responses to physical and chemical stimuli, as well as ultramicroscopy.
  Pozri aj (FX) v slov. spracovanie obrazu, automatizované
  fantómy na testovanie zobrazovacích metód
  Pozri aj (FX) v angl. Image Processing, Computer-Assisted
  Phantoms, Imaging
  Odkazy (480) - ČLÁNKY
  (3) - heslo MeSH
  (84) - CiBaMed
  (15) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (354) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1