Počet záznamov: 1  

dichlórfenamid

 1. Heslodichlórfenamid
  Heslo anglickyDichlorphenamide
  Angl. X odkazyDiclofenamid
  Vysvetľujúca pozn. v angl.A carbonic anhydrase inhibitor that is used in the treatment of glaucoma.
  Farmakologický účinok inhibítory karbonickej anhydrázy
  Farmakologický účinok Carbonic Anhydrase Inhibitors
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1