Počet záznamov: 1  

proteíny viažuce sa na DNA

 1. Stromová štruktúra MeSH - proteíny viažuce sa na DNA


  [d12.776.260]

 2. proteolipidy [d12.776.816] +
 3. proteóm [d12.776.817]
 4. proteíny protozoálne [d12.776.820] +
 5. proteíny spojené s pľúcnymi surfaktantami [d12.776.823] +
 6. receptory cytoplazmatické a jadrové [d12.776.826] +
 7. receptory liekové [d12.776.827] +
 8. proteíny rekombinantné [d12.776.828] +
 9. proteíny plazov [d12.776.831] +
 10. proteíny ribozómové [d12.776.835] +
 11. proteíny a peptidy slín [d12.776.850] +
 12. skleroproteíny [d12.776.860] +
 13. sekretoglobíny [d12.776.861] +
 14. proteíny viažuce selén [d12.776.863]
 15. selenoproteíny [d12.776.864] +
 16. proteíny seminálnej plazmy [d12.776.866] +
 17. serpíny [d12.776.872] +
 18. proteíny obsahujúce striebro [d12.776.884]
 19. tioredoxíny [d12.776.915] +
 20. tymozín [d12.776.922] +
 21. faktory transkripčné [d12.776.930] +
 22. proteíny obsahujúce tripartitný motív [d12.776.934] +
 23. proteíny ubikvitinované [d12.776.938]
 24. ubikvitíny [d12.776.947] +
 25. proteíny vírusové [d12.776.964] +
 26. predmetové heslo

  predmetové heslo