Počet záznamov: 1  

proteíny viažuce sa na DNA

 1. Stromová štruktúra MeSH - proteíny viažuce sa na DNA


  [d12.776.260]

 2. podjednotky proteínov [d12.776.813]
 3. proteolipidy [d12.776.816] +
 4. proteóm [d12.776.817]
 5. proteíny protozoálne [d12.776.820] +
 6. proteíny spojené s pľúcnymi surfaktantami [d12.776.823] +
 7. receptory cytoplazmatické a jadrové [d12.776.826] +
 8. receptory liekové [d12.776.827] +
 9. proteíny rekombinantné [d12.776.828] +
 10. proteíny plazov [d12.776.831] +
 11. proteíny ribozómové [d12.776.835] +
 12. proteíny a peptidy slín [d12.776.850] +
 13. skleroproteíny [d12.776.860] +
 14. sekretoglobíny [d12.776.861] +
 15. proteíny viažuce selén [d12.776.863]
 16. selenoproteíny [d12.776.864] +
 17. proteíny seminálnej plazmy [d12.776.866] +
 18. serpíny [d12.776.872] +
 19. proteíny obsahujúce striebro [d12.776.884]
 20. tioredoxíny [d12.776.915] +
 21. tymozín [d12.776.922] +
 22. faktory transkripčné [d12.776.930] +
 23. proteíny obsahujúce tripartitný motív [d12.776.934] +
 24. proteíny ubikvitinované [d12.776.938]
 25. ubikvitíny [d12.776.947] +
 26. proteíny vírusové [d12.776.964] +
 27. predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1