Počet záznamov: 1  

vzdelávanie

 1. Heslovzdelávanie
  Heslo anglickyEducation
  Angl. X odkazyLiteracy Programs
  Training Programs
  Vysvetľujúca pozn. v angl.Acquisition of knowledge as a result of instruction in a formal course of study.
  Pozri aj (FX) v slov. učenie
  podpora výskumu ako téma
  študenti
  výučba
  podpora vzdelávania, finančná
  Pozri aj (FX) v angl. Learning
  Research Support as Topic
  Students
  Teaching
  Training Support
  Odkazy (675) - ČLÁNKY
  (5) - heslo MeSH
  (79) - CiBaMed
  (37) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (236) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo