Počet záznamov: 1  

vývin embryonálny a fetálny

 1. Heslovývin embryonálny a fetálny
  Heslo anglickyEmbryonic and Fetal Development
  Odkazyvývin embrya a plodu
  vývoj embryonálny a fetálny
  vývoj embrya a plodu
  Angl. X odkazyEmbryo and Fetal Development
  Vysvetľujúca pozn. v angl.Morphological and physiological development of EMBRYOS or FETUSES.
  Pozri aj (FX) v slov. začiatok ľudského života
  biológia vývojová
  Pozri aj (FX) v angl. Beginning of Human Life
  Developmental Biology
  Odkazy (57) - ČLÁNKY
  (2) - heslo MeSH
  (8) - CiBaMed
  (65) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo