Počet záznamov: 1  

zdravotne postihnutí

 1. Heslozdravotne postihnutí
  Heslo anglickyDisabled Persons
  Odkazyľudia hendikepovaní
  ľudia zdravotne postihnutí
  osoby zdravotne postihnuté
  ľudia fyzicky alebo mentálne postihnutí
  ľudia so zmenenou pracovnou schopnosťou
  mrzáci
  osoby fyzicky alebo mentálne postihnuté
  invalidi
  ľudia s postihnutiami
  Angl. X odkazyHandicapped
  People with Disabilities
  Persons with Disabilities
  Physically Challenged
  Physically Handicapped
  Vysvetľujúca pozn. v angl.Persons with physical or mental disabilities that affect or limit their activities of daily living and that may require special accommodations.
  Pozri aj (FX) v slov. starostlivosť stomatologická o zdravotne postihnutých
  intervencia včasná (vzdelávanie)
  vzdelávanie špeciálne
  zamestnanie postihnutých, finančne podporované
  smer vzdelávania, hlavný
  rehabilitácia
  pomôcky pre pohybovo postihnutých
  Pozri aj (FX) v angl. Dental Care for Disabled
  Early Intervention (Education)
  Education, Special
  Employment, Supported
  Mainstreaming (Education)
  Rehabilitation
  Self-Help Devices
  Odkazy (266) - ČLÁNKY
  (12) - heslo MeSH
  (47) - CiBaMed
  (26) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (146) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo