Počet záznamov: 1  

vzťahy medziľudské

 1. Heslovzťahy medziľudské
  Heslo anglickyInterpersonal Relations
  Odkazyvzťahy interpersonálne
  vzťahy medzi pohlaviami
  interakcie sociálne
  interakcia sociálna
  Angl. X odkazyGender Relations
  Social Interaction
  Vysvetľujúca pozn. v angl.The reciprocal interaction of two or more persons.
  Pozri aj (FX) v slov. spoluzávislosť (psychológia)
  inteligencia emočná
  priatelia
  Pozri aj (FX) v angl. Codependency (Psychology)
  Emotional Intelligence
  Friends
  Odkazy (269) - ČLÁNKY
  (3) - heslo MeSH
  (53) - CiBaMed
  (18) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (123) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo