Počet záznamov: 1  

farmakognózia

 1. Heslofarmakognózia
  Heslo anglickyPharmacognosy
  Vysvetľujúca pozn. v angl.The science of drugs prepared from natural-sources including preparations from PLANTS, animals, and other organisms as well as MINERALS and other substances included in MATERIA MEDICA. The therapeutic usage of plants is PHYTOTHERAPY.
  Pozri aj (FX) v slov. etnofarmakológia
  medicína tradičná
  fytoterapia
  rastliny liečivé
  Pozri aj (FX) v angl. Ethnopharmacology
  Medicine, Traditional
  Phytotherapy
  Plants, Medicinal
  Odkazy (31) - ČLÁNKY
  (6) - heslo MeSH
  (6) - CiBaMed
  (25) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo