Počet záznamov: 1  

faktory transkripčné

  1. Stromová štruktúra MeSH - faktory transkripčné


    [d12.776.930]

  2. proteíny obsahujúce tripartitný motív [d12.776.934] +
  3. proteíny ubikvitinované [d12.776.938]
  4. ubikvitíny [d12.776.947] +
  5. proteíny vírusové [d12.776.964] +
  6. predmetové heslo

    predmetové heslo

Počet záznamov: 1