Počet záznamov: 1  

transplantácia

 1. Heslotransplantácia
  Heslo anglickyTransplantation
  Vysvetľujúca pozn. v angl.Transference of a tissue or organ from either an alive or deceased donor, within an individual, between individuals of the same species, or between individuals of different species.
  Pozri aj (FX) v slov. testovanie histokompatibility
  darcovia živí
  transplantácia nádorov
  roztoky na konzerváciu orgánov
  transplantácia orgánov
  darcovia tkanív
  transplantácia tkanív
  príjemcovia transplantátov
  chiméra transplantačná
  imunológia transplantačná
  Pozri aj (FX) v angl. Histocompatibility Testing
  Living Donors
  Neoplasm Transplantation
  Organ Preservation Solutions
  Organ Transplantation
  Tissue Donors
  Tissue Transplantation
  Transplant Recipients
  Transplantation Chimera
  Transplantation Immunology
  Odkazy (107) - ČLÁNKY
  (11) - heslo MeSH
  (16) - CiBaMed
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (89) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo